Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Iwanowice Babia Góra I and the Settlements with Baden Ceramics in Little Poland. Questiones Concerning their Duration

Creator:

Furholt, Martin

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 58 (2006) ; Iwanowice Babia Góra I i osady kultury badeńskiej w Młopolsce. Problem długości ich trwania

Contributor:

Machnik, Jan (1930- ) ; Kadrow, Sławomir. Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 325-354 : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 343-344 ; Text paralel in English and Polish

References:

1. Baczyńska B. 2000. Obiekt gospodarczy kultury badeńskiej odkryty z pełnym wyposażeniem w Szarbii Zwierzynieckiej, gm. Skalbmierz. Sprawozdania Archeologiczne 52,113-129 ; 2. Bakker J. A., Kruk J., Lanting A. E. and Milisauskas S. 1999. The earliest evidence of wheeled vehicles in Europe and the Near East. Antiquity 73, 778-790 ; 3. Bober J. 1998. Najnowsze materiały ceramiki promienistej ze stanowiska 5,5A, 5B w Krakowie Nowej Hucie (Wyciąże). Materiały Archeologiczne Nowej Huty 21, 7-26 ; 4. Burchard B. and Eker A. 1964. Osada kultury czasz lejowatych w Książnicach Wielkich, pow. Kazimierza Wielka. In. S . Nosek (ed.), Studia i Materiały do badań neolitem Małopolski. Wrocław, 191-327 ; 5. Furholt M. 2006. Die nördlichen Badener Keramikstile im Kontext des mitteleuropäischen Spätneolithikums (3650-2900 v. Chr.). Kiel (unpublished doctor thesis stored at the University of Kiel) ; 6. Godłowska M. 1968. Materiały z osady kultury ceramiki promienistej w Zesławicach-Dłubni (Kraków-Nowa Huta) na stanowisku I. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 1, 91-172 ; 7. Godłowska M. and Gluza I. 1989. Radial Ware Culture, Classical Phase Kraków-Nowa Huta, Site 17 (Pleszów) Settlement. Przegląd Archeologiczny 36, 251-254 ; 8. Kozłowski J. K. 1968. Materiały neolityczne i eneolityczne odkryte na stanowisku Nowa Huta-Wyciąże I. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 1,1968,13-90 ; 9. Kozłowski J. K. 1973. Le problème de la périodisation de la civilisation de la céramique cannelée en Pologne. In B. Chropovský (ed.), Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur. Bratislava, 167-185 ; 10. Kruk J. and Milisauskas S. 1990. Radiocarbon Dating of Neolithic Assemblages from Bronocice. Przegląd Archeologiczny 37,195-228 ; 11. Novotná M. 1961. Bošácko-Kostolacký Horizont na Střednom Považí. Musaica 12, 21-34 ; 12. Pavelčík J. 1964. Eneolická skupina s keramikou Bošáckého typu na Moravě. Památky Archeologické 55, 279-293 ; 13. Rook E. and Nowak M. 1993. Sprawozdanie z badań wielkokulturowego stanowiska w Krakowie —Prądniku Czerwonym w latach 1990 i 1993. Sprawozdania Archeologiczne 45, 35-71 ; 14. Stadler P., Draxler S., Friesinger H., Kutschera W., Priller A., Rom W., Streifer P. and Wild E. M. 2001. Absolute Chronology for Early Civilisations in Austria and Central Europe using 14C Dating with Accelerator Mass Spectrometry with special Results for the Absolute Chronology of the Baden Culture. In: P. Roman and S. Diamandi (ed.), Cernavodă III — Boleráz. Ein vorgeschichtliches Phänomen zwischen dem Oberrhein und der unteren Donau. Mangalia/ Neptun (18.-24. Oktober 1999). Bucureşti ; 15. Zastawny A. 1999. Uwagi na temat chronologii osadnictwa kultury badeńskiej w zachodniej części Małopolski. Sprawozdania Archeologiczne 51, 9-55

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

58

Start page:

325

End page:

354

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:27876 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information