Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Results of Mineralogical and Petrographic Research on Vessels of Linear Band Pottery Culture and Malice Culture from Sites Brzezie 17 and Targowisko 11, Kłaj Commune, Małopolska Provinc

Creator:

Rauba-Bukowska, Anna

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 59 (2007) ; Wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych naczyń kultury cearmiki wstęgowej rytej i malickiej ze stanowisk Brzezie 17 i Targowisko 11, gm. Kłaj, woj. małopolskie

Contributor:

Czekaj-Zastawny, Agnieszka ; Grabowska, Beata ; Zastawny, Albert ; Brodowicz-Transue, Alicja. Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 63-113, [4] leaves of photos : ill., tables ; 25 cm ; B ibliography p. 92-93 ; Text paralel in English and Polish

References:

1. Burtan J. 1954. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50000. Arkusz Wieliczka (M34-77A). Instytut Geologiczny. Warszawa
2. Costa M. L., Kern D. G., Pinto A. H. E. and Souza J . R. T. 2004a. The ceramic artifacts inarchaeological black earth (terra preta) from lower Amazon region, Brazil: Mineralogy. Acta Amazonica 34(2), 165-178
3. Costa M. L., Kern D. G., Pinto A. H. E. and Souza J . R. T. 2004b. The ceramic artifacts in archaeological black earth (terra preta) from Lower Amazon region, Brazil: chemistry and geochemical evolution. Acta Amazonica 34(3), 375-386
4. Czekaj-Zastawny A., Jarosz P. and Kadrow S. 2002. Badania ratownicze na trasie projektowanej autostrady A-4 w woj. małopolskim (sezon 2000-2001 — neolit i wczesna epoka brązu). Acta Archaeologica Carpathica 37,19-44
5. Czekaj-Zastawny A. Grabowska B. and Zastawny A. 2004. Nowe materiały kultury malickiej z badań na trasie autostrady A-4 w zachodniej Małopolsce: stanowiska Brzezie 17 i Targowisko 11, gm. Kłaj. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 24, 69-88
6. Czekaj-Zastawny A. and Zastawny A. Badania ratownicze w Brzeziu, gm. Klaj, na stan. 17, woj. małopolskie, w latach 2003-2204. In Z. Bukowski, M. Gierlach (eds.). Raport 2003-20042., Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostradw Polsce za lata 2003-2004 (= Zeszyty OODA, seria B). Warszawa, 509-522, 713-715
7. Freestone I. G. and Middleton A. P. 1987. Applications and potential of the analytical SEM in archaeology.Mineralogical Magazine 51, 21-31
8. Górski J., Grabowska B., Izdebska E., Konieczny B., Wilczyński J. and Wojenka M. 2006. Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w obrębie stanowisk 8-11, 24 i 26 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie w latach 2003-2004. In Z. Bukowski, M. Gierlach (eds.). Raport 2003-2004 2., Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 (= Zeszyty OODA, seria B). Warszawa,555-584, 738-739
9. Hulthén B. 1985. Temper Variations in Ancient Ceramics. — Techological or Cultural Origin? Third Nordic Confrrence on the Application of Scientific Methods in Archaeology (= ISKOS 5), 329-337. Helsinki
10. Hulthén B. 1996. Stenílderskeramiken frín Bollbacken — en teknologisk studie. In Artursson, M. (ed.), Bollbacken. Arkeologikonsult Ab. Uppland Väsby
11. Kordek M. 1986. Technologia ceramiki, cz. I. Warszawa
12. Kulczycka A. 1961. Materiały kultury starszej ceramiki wstęgowej z Zofipola, pow. Proszowice. Materiały Archeologiczne 3,19-27
13. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1969 Fleszów — osada neolityczna kultury ceramiki wstęgowej rytej i lendzielskiej. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 2, 7-121
14. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1979. Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. In W. Hensel, T. Wiślański (eds.) Prahistoria ziem polskich. T. II, Neolit, Wrocław
15. Rosenquist A. 1984. Keramikken fra 1981, nye vitenskapelige analyser etter 15 ĺr. (New analyses of the pottery from Rognlien, Rodskjaer and Sluppan). Riksantikvarens rapporter 2, 9-15
16. Stobierska, E., Wyszomirski, P. and Blaszczak, K. 2000. Proces rehydroksylacji minerałów ilastych w naczyniach neolitycznych w świetle badań modelowych. Ceramika 60 (= Polski Biuletyn Ceramiczny. Polska Akademia Nauk — Oddział w Krakowie. Prace Komisji Nauk Ceramicznych. Polskie towarzystwo Ceramiczne), 103-109
17. Walter T.L. et al. 2004. Histological examination of bone-tempered pottery from mission Espiritu Santo (41VT11), Victoria County, Texas. Journal of Archaeology Science 31, 393-398

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

59

Start page:

63

End page:

113

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:29075 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information