Object

Unknown Artefacts from Topornica and Wieprzec, Zamość Commune, Obtained from Private Collections and from Archaeological Institutions in the Lublin Region
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Unknown Artefacts from Topornica and Wieprzec, Zamość Commune, Obtained from Private Collections and from Archaeological Institutions in the Lublin Region

Creator:

Kłosińska, Elżbieta Małgorzata

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 59 (2007) ; Nieznane zabytki z Topornicy i Wieprzca, gm. Zamość, pozyskane z kolekcji prywatnych, a także ze zbiorów placówek archeologicznych Lubelszczyzny

Contributor:

Stasiak-Cyran, Marta : Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 345-391 : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 368-373 ; Text paralel in English and Polish

Type of object:

Book/Chapter

References:

1. Balaguri E. A. 1964. Livarni matrici z poselennya pizdnoy bronzi bilya c. Ostrivec , Ivano-Frankivskoy oblasti. Materiali i Doslidžennya z Arheologii Prikarpattya i Volini 5, 28 - 39
2. Bandrivskiy M. 1994. Skrinn 'kovi pohovannya visockoi kulturi u mežirichi Zbrucha i Stripi. Lviv
3. Bandrivskiy M. 2002. Mogilnik v Petrikovi bilya Ternopolya v konteksti pohovalnogo obryadu visockoy kulturi. Lviv
4. Bandrivskiy M. and Rrushelnitska L. 1998. Osnovni periodi rozvitky visockoy kulturi (za materialami pohovalnih pamyatok), Zapiski Naukovogo Tovaristva imeni Shevchenka 235 (= Praci Arheologichnoy komisii). Lviv, 193-247
5. Ber W. 1938. Wykopaliska na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Topornicy w pow. zamojskim. Teka Zamojska 1, 39-43
6. Blajer W. 1999. Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach polskich. Kraków
7. Blajer W. 2001a. Cmentarzysko w Lipniku, pow. przeworski, po trzech sezonach badań. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 23, 279 - 290
8. Blajer W. 2001b. Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. Kraków
9. Bukowski Z. 1960. Kilka uwag na temat funkcji niektórych ozdób guzikowatych kultury łużyckiej. Archeologia Polski 5 , 197 - 241
10. Bukowski Z. 1976. Elementy wschodnie w kulturze łużyckiej u schyłku epoki brązu. Wrocław - Warszawa-Kraków-Gdańsk
11. Bukowski Z.1977. The Scythian Influence in the Area of Lusatian Culture. Wrocław - Warszawa - Kraków-Gdańsk
12. Bukowski Z. 2002. Znaleziska bursztynu w zespołach z epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza w dorzeczu Odry i Wisły. Warszawa
13. Buszewicz J. 1991. Topornica stan. 21. Prace i Materiały Zamojskie 3, 287-296
14. Chochorowski J. 1985. Die Vekerzug-Kultur. Charakteristik der Funde. Kraków
15. Chochorowski J. 1993. Ekspansja kimmeryjska na tereny Europy Środkowej. Kraków
16. Czopek S. 1996. Grupa tarnobrzeska nad Środkowym Sanem i Dolnym Wisłokiem. Rzeszów
17. Czopek S. 1997. Uwagi o kulturze łużyckiej na Lubelszczyźnie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 210-226
18. Czopek S. 2001. Pysznica, pow. Stalowa Wola, stanowisko 1 — cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza. Rzeszów
19. Dąbrowski J. 1972. Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu. Wrocław
20. Dąbrowski J. 1982. Kultura łużycka na Lubelszczyźnie. In M. Gedl (ed.) Południowa strefa kultury łużyckiej i powiązania tej kultury z Południem. Kraków-Przemyśl, 261 - 268
21. Dziedziak S. 2003. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Wieprzcu, pow. Zamość, woj. lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 6, 222 - 243
22. Fogel J. 1979. Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. Poznań
23. Galanina L. K. 1977. Skifskie drevnosti Podneprovya. Moskva
24. Gawlik A. 2005. Znaleziska scytyjskie w zasięgu kultury Wysockiej. In S. Czopek (ed.) Problemy kultury Wysockiej. Rzeszów, 205-219
25. Gediga B. 1967. Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku środkowym. Wrocław
26. Gediga B. 1970. Motywy figuralne w sztuce ludności kultury łużyckiej. Wrocław
27. Gedl M. 1978. Die Dolche und Stabdolche in Polen (= Prähistorische Bronzefunde 6/4). München
28. Gedl M. 1981. Die Rasiermesser in Polen (= Prähistorische Bronzefunde 8/4). München
29. Gedl M. 1984. Die Messer in Polen (= Prähistorische Bronzefunde 7/4). München
30. Gedl M. 1995- Die Sicheln in Polen (= Prähistorische Bronzefunde 18/4). Stuttgart
31. Gedl M. 2001. Die Bronzegafäße in Polen (= Prähistorische Bronzefunde 2/15). Stuttgart
32. Gedl M. 2002. Die Halsringe und Halskragen in Polen I (Frühe bis jüngere Bronzezeit) (= Prähistorische Bronzefunde 11/6). Stuttgart
33. Głosik J. 1958. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu w Topornicy, pow. Zamość. Materiały Starożytne 3,155-205
34. Godlewski P. 2001. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Manasterzu, stan. 6. Prace i Materiały Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 22, 21 - 57
35. Gołub S. 1990. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Wojciechowie, gm. Hańsk. Informator archeologicznych badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1989 r. IV, 6-8
36. Ivantchik A. I. 2001. Kimmerier und Skythen. Kulturhistorische und chronologische Probleme der Archäologie der osteuropäischen Steppen und Kaukasiens in vor- und frühskythischer Zeit. Moskau
37. Kaczmarek M. 2002. Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu. Poznań
38. Kemenczei T. 1984. Die Spätbronzezeit Nordostungarns. Budapest
39. Kłosińska E. 2003. Żelazny czekan z miejscowości Werchrata, pow. Lubaczów. Archeologia Polski Środkowowschodniej 6, 219-221
40. Kłosińska E. 2004. Osadnictwo ludności kultury łużyckiej nad środkowym Wieprzem w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza. In J. Libera and A. Zakościelna (eds.) Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Lublin, 239-252
41. Kłosińska E. 2005a. Brązowy stylus z Topornicy, pow. Zamość. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 235-240
42. Kłosińska E. 2005b. Nowe znaleziska przedmiotów metalowych z okolic Topornicy, pow. Zamość. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7,194-198
43. Kłosińska E. 2005c. Na południowo-wschodnich peryferiach popielnicowego świata — sytuacja kulturowa i osadnicza w młodszej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Huczwy i górnego Bugu. In S. Czopek (ed.) Problemy kultury Wysockiej. Rzeszów, 161-192
44. Kłosińska E. 2005d. Zapomniane cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Bezku, pow. Chełm. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 211 - 215
45. Kłosińska E. 2005e. Roztocze w dobie panowania kultury łużyckiej. In E. Banasiewicz-Szykuła (ed.) Archeologia Roztocza. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy. Lublin, 63 - 72
46. Kłosińska E. 2005f. Dwa unikatowe znaleziska metalowe z Gródka, pow. Hrubieszów. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7,185-189
47. Kłosińska E. M. in press a. Przyczynek do badań nad występowaniem przedmiotów krzemiennych w grobach ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie. In J. Lech (ed.)
48. Kłosińska E. M. in press b. Stosunki kulturowe i osadnicze na Polesiu Wołyńskim w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza w świetle obecnego stanu badań. In M. Mogielnicka-Urban (ed.). Kłosińska E. and Klisz T. 2003. Po śmierci ku Słońcu. Z Otchłani Wieków 58, 59-67
49. Kłosińska E. and Piotrowski M. 2005. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 54 w Perespie, gm. Tyszowce, w sezonach 2003-2004. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 26, 385 - 408
50. Kostek A. 2002. Cmentarzysko w Paluchach, pow. Przeworsk. Dotychczasowe badania. In M. Gedl (ed.) Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Warszawa, 313 - 337
51. Kostrzewski J. 1964. Skarby i luźne znaleziska metalowe od eneolitu do wczesnego okresu żelaza z górnego i środkowego dorzecza Wisły i górnego dorzecza Warty. Przegląd Archeologiczny 15, 5-133
52. Krushelnitska L. 1.1972. Pro zvyazki luzhickoy ta visockoy kultur. Arheologiya 6, 30-41
53. Krushelnitska L. 1 . 1976 . Pivnichne Prikarpattya i Zahidna Volin za dobi rannogo zaliza. Kyiv
54. Krushelnitska L. 1.1979. Mogilnik konca bronzovogo veka v Sopote. Slovenská Archeológia 39, 291-315
55. Krushelnitska L. 1 . 1985 . Vzaęmozvyazki naselenya Prikarpattya i Volini zplemenami shidnoy i centralnoy Ęvropi (rubizh epoh bronzi i zaliza). Kyiv, 115 - 122
56. Krushelnitska L. 1.1990. Vysockaya kul'tura. In A. P. Černyš (ed.) Arheologiya Prikarpat 'ya, Volyni i Zakarpat 'ya. Kiev
57. Kurowicz P. 2002. Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w Charłupi Malej, stan. 5, pow. Sieradz. In M. Gedl (ed.) Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Warszawa, 235-245
58. Kuśnierz J. 1998. Die Beile in Polen III (= Prähistorische Bronzefunde 9/21). Stuttgart
59. Lysenko S. S. 2005. Bulavki s sharovidnoy golovkoy pozdnebronzovogo vremeni s territorii Ukrainy. In V . V . Otroshchenko (ed.) Na poshanu Sofii Stanislavivni Berezanskoy (zbirka naukovih prac). Kyiv, 263-268
60. Meljukova A. 1.1964. Vooruzhenie Skifov. Moskva
61. Metzner - Nebelsick C. 2002. Der „Trako-Kimmerische" Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelderund Hallstattzeit im südöstlichen Pannonien. Leidorf
62. Michalski J. 1982. Pracovmia odlewnictwa brązu w Zawadzie, woj. tarnobrzeskie. Pamiętnik Muzeum Miedzi 1,199-207
63. Misiewicz W. 1985. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Topornicy, woj. zamojskie. Badania Muzeum Okręgowego w Lublinie w roku 1957. Studia i Materiały Lubelskie 10, 7-31
64. Miśkiewicz J. and Węgrzynowicz T. 1974. Cmentarzyska kultury łużyckiej z Kosina, pow. Kraśnik (stanowiska I, II, III). Wiadomości Archeologiczne 39,131-204
65. Mogielnicka-Urban M. 1984. Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej. Wrocław
66. Mogielnicka-Urban M. 1992. Próba interpretacji naczyń niezawierających kości z cmentarzyska kultury łużyckiej w Maciejowicach, woj. Siedlce. Przegląd Archeologiczny 39,101-120
67. Moskwa K. 1976. Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce. Rzeszów
68. Mozsolics A. 1985. Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizonte von Aranyos, Kurd und Gyermely. Budapest
69. Muzyczuk A. and Pohorska-Kleja E. 1996. Wyniki badań wykopaliskowych w Hłomczy, gm. Sanok, woj. krośnieńskiew 1995 roku. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 17, 65-83
70. Niedźwiedź J. 1999. Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej w Gródku nad Bugiem, stan. 1B, pow. Hrubieszów, w 1998 roku. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4,107-112
71. Niedźwiedź J. 2001. Materiały do badań nad kulturą łużycką w południowowschodniej Lubelszczyźnie. Zamość (maszynopis w archiwum Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie)
72. Niedźwiedź J., Taras H. 2006. Schyłek kultury trzcinieckiej i początki kultury łużyckiej we wschodniej Lubelszczyźnie. In H. Taras (ed.) Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu. Lubelskie Materiały Archeologiczne 14, 91-109. Lublin
73. Nosek S. 1957. Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną Międzyrzecza Wisły i Bugu (= Annales UMCS 6). Lublin
74. Nowiński J. T. 2000 . Grzechotki ludności kultury łużyckiej w kontekście przestrzeni sakralnej. In B. Gediga and D. Piotrowska ( eds . ) Kultura symboliczna kręgu pol popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Warszawa - Wro cław - Biskupin , 259 - 278
75. Párducz M. 1954. Le Cimetičre hallstattien de Szentes-Vekerzug II (les fouilles de 1952 et 1953). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 4, 25 - 89
76. Pavliv D. 1993a. Tyaglivskiy mogilnik. In L. Krushelnitska (ed.) Pamyatky galshtatskogo periodu v mezhirichi Visli, Dnistra i Pripyati. Kyiv, 35 - 56
77. Pavliv D. 1993b. Rovancivskiy mogilnik. In L. Krushelnitska (ed.) Pamyatky galshtatskogo periodu v mezhirichi Visli, Dnistra i Pripyati. Kyiv, 11 - 35
78. Petrenko V.G. 1967. Pravoberezhe Srednego Pridneprovya v V-III v do n.e. Moskva
79. Petrenko V.G. 1978. Ukrasheniya Skifii. Moskva
80. Poradyło W. 1995. Materiały z dawnych badań na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, przechowywane w muzeach w Przemyślu i Krakowie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 16, 23-113
81. Pudełko E. 2001. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej na stanowiskach 2 i 7 w Pleszewie, woj. wielkopolskie . Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 22, 187-203
82. Puzikova A. 1. 1980. Vuzdechkovi nabori z Voronezkih kurganiv. Arheologiya 35, 38 - 52
83. Puzikova A. L 1997. Unikalnyj kompleks iz mogilnika skifskogo vremeni u derevni Durovka (Srednee Podone). Rossijskaya Arheologiya 2, 211-221
84. Sulimirski T. 1931. Kultura wysocka. Kraków
85. Sulimirski T. 1936/1937. Brązowy skarb z Niedzielisk, pow. Przemyślany. Światowit 17, 255-277
86. Szafrański W. 1955. Skarby brązowe z epoki wspólnoty pierwotnej (IV i V okres epoki brązowej) w Wielkopolsce. Warszawa-Wrocław
87. Szarek-Waszkowska E. 1973. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Obojnie przysiółek Zaosie pow. Tarnobrzeg . Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1968-1969, 73-88
88. Szarek-Waszkowska E. 1975. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Krzemienicy pow. Mielec. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1970-1972, 3 - 51
89. Szpunar A. 1984. Die Beile in Polen I (Flachbeile, Randleistenbeile, Randleistenmeißel) (= Prähistorische Bronzefunde 9/16). München
90. Szydłowska E. 1968. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Przeczycach powiat Zawiercie. Bytom
91. Taras H. 1995. Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu. Lublin
92. Telepko K. 1986. Badania wykopaliskowe na stanowisku 1 w Sobiborze, gm. Włodawa. Informator 0 badaniach w województwie chełmskim w 1985 r. Chełm, 2 - 3
93. Terenozhkin A. I. 1976. Kimmeriytsy. Kiev
94. Węgrzynowicz T. 1968. Materiały z cmentarzyska w Woli Kisielskiej. Pow. Łuków. Wiadomości Archeologiczne 23, 325-331
95. Węgrzynowicz T. 1969. Materiały kultury łużyckiej ze wschodniego Mazowsza i Podlasia. Wiadomości Archeologiczne 24, 389-411
96. Węgrzynowicz T. 1973. Kultura łużycka na Mazowszu Wschodnim i Podlasiu. Materiały Starożytne 1 Wczesnośredniowieczne 2, 7-122
97. Węgrzynowicz T. 2000. Uwagi o figurkach i wizerunkach ptaków ze stanowisk kultury Wysockiej. In B. Gediga and D. Piotrowska (eds.) Kultura symboliczna kręgu poł popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Warszawa-Wrocław-Biskupin, 2 2 7 - 236
98. Węgrzynowicz T. 2001. Zabytki z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Ukrainy i Białorusi w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Warszawa

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

59

Start page:

345

End page:

391

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:29102 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information