Object

Title: Amphibians of Gniezno

Creator:

Adamiak, Wacław

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 53, no. 2 ; Płazy Gniezna

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Bibliogr.: p. 133-134 ; P. 127-137 ; 25 cm ; Abstract in Polish. Taxa in Latin

Abstract:

From 2005 to 2007 the water bodies in the area of Gniezno have been controlled to establish amphibian species composition and their number. Thirty four of water bodies were under observation. In 23 among them (67.6%) the following species of amphibians were present: common frog Rana temporaria, moor frog Rana arvalis, “water frogs” Rana esculenta complex, common spadefoot, fire-bellied toad Bom- bina bombina, common toad Bufo bufo; green toad Bufo viridis; and smooth newt Tritunis vulgaris. “Water frogs” and common frog formed the largest populations. Great crested newt Tritunis cristatus, natterjack toad Bufo calamita, and tree frog Hyla arborea were not observed.

References:

Adamiak W. 2006. Występowanie płazów na terenie Gniezna - wstępne wyniki badań. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 27-28.09.2006, Kraków, pp. 3-5. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 209 pp. ; Banaszak J. (ed.) 2003. Stepowienie Wielkopolski pól wieku później. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz, 266 pp. ; Berger L. 1969. Systematics of fonns w ithin Rana esculenta complex. Przegląd Zoologiczny 13: 219-238. [in Polish with English summary] ; Berger L. 2000. Płazy i gady Polski - Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań, 146 pp. ; Berger L. & Rybacki M. 1998. Composition and ecology of water frog populations in agricultural landscape in Wielkopolska. Biological Bulletin of Poznań, Zoology 35: 103-111. ; Berger L. & Czarniewska E. 2002. Characteristics of western Palearctic water frogs. Przegląd Zoologiczny 46: 189-200. [in Polish with English summary] ; Blab J. & Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 160 pp. ; Buszko-Briggs M. & Okolów G. 2002. Plaży i gady Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa. 119 pp. ; Glowaciński Z. & Rafiński J. (eds). 2003. Atlas of the amphibians and reptiles of Poland. Status - Distribution - Conservation. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa - Kraków, 156 pp. [In Polish with English summary] ; Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Vol. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 384pp. ; Karg J., Łęcki R., Szaidak L. Kujawa K., Kujawa A. & Bernacki Z. 2003. Przegląd badań ekologicznych prowadzonych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 9: 30-50. ; Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 450pp. ; Krzyściak-Kosińska R. 2000. What threatens amphibians at dawn of the new millennium. Wiadomości Ekologiczne 46: 115-126. [in Polish with English summary] ; Mazgajska J. 1998. The studies on batrachofauna in Warsaw in 1992-1994. In: Barczak T. & Indykiewicz P. (eds). Fauna miast - Urban fauna, pp. 227-236. Akademia Techniczno Rolnicza, Bydgoszcz, 263 pp. [In Polish with English summary] ; Nowakowski J. J., Górski A. & Lewandowski K. 2008. Środowiskowe uwarunkowania występowania płazów w drobnych zbiornikach Olsztyna. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 22-23.09.2008, Kraków, pp. 89-94. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp. ; Pawłowski A. 1993. Plaży Poznania. MSc Thesis, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Zakład Zoologii Ogólnej, Poznań, 82 pp. ; Poleszczuk G., Pilecka-Rapacz M. & Domagała J. 2002. Jakie zbiorniki wodne wybierają żaby i ropuchy do rozrodu? Wyniki badań wybranych lizyczno-chemicznych wskaźników jakości wód zbiorników wodnych na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. VI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 24-26.06.2002, Kraków, pp. 73-74. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 170 pp. ; Rybacki M. 2002. Zmiany liczebności populacji płazów w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. VI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 24-26.06.2002, Kraków, pp. 95-98. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 170 pp. ; Rybacki M. & Berger L. 1997. Plaży Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 4: 22-40. ; Rybacki M. & Berger L. 2003. Współczesna fauna płazów Wielkopolski na tle zaniku ich siedlisk rozrodczych. In: Banaszak J. (ed.). Stepowienie Wielkopolski - pól wieku później, pp. 143-173. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz,266 pp. ; Schimscheiner L. & Kal U. 2004. Plaży Janowic. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 28-29.09.2004, Kraków, pp. 101-104. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 194 pp. ; Siwak P. & Chętnicki W. 2002. Plaży Białegostoku. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. VI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 24-26.06.2002, Kraków, pp. 101-105. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 170 pp. ; Sołtysiak M. 2004. Inwentaryzacja miejsc występowania płazów w Chorzowie - wstępne wyniki badań. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 28-29.09.2004, Kraków, pp. 112-116. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 194 pp. ; Sura P. & Rybacki M. 1998. Losy polskich płazów. Wiedza i Życie 8: 38-39. ; Uzzell T. & Berger L. 1975. Electrophoretic phenotypes of Rana ridibunda, Rana lessonae, and their hybridogenetic associate Rana esculenta. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 127: 13-24.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

127

End page:

137

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:36754 ; oai:rcin.org.pl:36754 ; 10.3161/00159301FF2010.53.2.127

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.256 vol. 53 no. 2 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.4664 vol. 53 no. 2 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
Amphibians of Gniezno / Adamiak, Wacław Sep 12, 2019

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information