Obiekt

Tytuł: "Biali" Rosjanie w Czechosłowacji : wielkie nadzieje i twarda rzeczywistość

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 45 (2010)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 319-337 ; Dotyczy pracy: Russians outside Russia : the Émigré Community in Czechoslovakia 1918-1938 / by Elena Chinyaeva. - München: R. Oldenbourg Verlag, 2001.

Bibliografia:

Chinayeva Elena, Russians outside Russia. The Emigré Community in Czechoslovakia, 1918-1938. Oldenburg Verlag, Muenchen 2001 („Collegium Carolinum”, Band 89).
Halperin Ch., Russia and the Steppe. George Vernadsky and Eurasianism, [w:]: Forschungen zu Osteurpaeischen Geschichte, t. 36, Berlin, 1985.
Johnston R. H., New Mecca, New Babylon: Paris and the Russian Exiles, 1920-1945, Montreal 1988.
Popow A. W., Russkoje zarubieżije i archiwy, Moskwa 1998.
Pospiełowskij D. W., Russkaja prawosławnaja cerkow’ w XX wiekie, Moskwa 1995.
Raeff M., Russia abroad. A cultural history of the Rusian émigration, 1919-1939, Oxford 1990.
Serapionowa E. P., Rossijskaja emigracija w Czechosłowacko] Respublikie (20-30-je gody), Moskwa 1995.
Sorokin Pitirim, Dalniaja doroga, Moskwa 1992.
Stephan J., The Russian fascists-tragedy and farsę in Exile, 1925-1945. New York 1978.
Wołkow S. W., Biełoje dwiżenije w Rossiji: organizacjonnaja struktura, Moskwa 2000.
Zamojski J., Biała emigracja rosyjska w Polsce; sytuacja, problemy, [w:] Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Seria „Migracje i społeczeństwo”, tom 5, Warszawa 2000.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

45

Strona pocz.:

319

Strona końc.:

337

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:45990 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/45 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

rus ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji