RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ruch ludowy w Bułgarii w latach 1914-1944

Creator:

Rubacha, Jarosław (1970– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 46 (2011)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 63-84 : ill. ; Summary in English and Russian. ; Tables included.

References:

Balcerak W., Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo‑Wschodniej, Warszawa 1974.
Bell J. D., Peasants in Power. Alexander Stamboliski and the Bulgarian Agrarian National Union, 1899‑1923, New Jersey 1977.
Christosow N., Śladem zaginionych bez wieści. (Przekaz tragicznych dla narodu bułgarskiego wydarzeń w kwietniu 1925), Kraków 1979.
Christow Ch., Revolucionnata kriza w B’‘lgaria prez 1918‑1919, Sofia 1957.
Collinson Owen H., Salonica and After. The Sideshow That Ended the War, London‑New York‑Toronto 1919.
Crampton R. J., A Concise History of Bulgaria, Cambridge 2003.
Crampton R. J., Bulgaria 1878‑1918. A History, New York 1983.
Crampton R. J., Eastern Europe in Twentieth Century and after, London 1997.
Cwerkow Ż., S’‘d’‘t nad opozicionnite lideri, Sofia 1991.
Georgiew W., Buržoaznite i drebnoburžoaznite partii w B’‘lgaria 1934‑1939, Sofia 1970.
Giza A., Bułgaria i problem macedoński od początku XVIII wieku do lat trzydziestych XX wieku, Szczecin 2003.
Gundew G., K’‘m brega na svobodata ili za Nikoła Petkov i negovoto vreme, Sofia 1992.
Hemmerling Z ., Ruch ludowy w Polsce, Bułgarii i Czechosłowacji 1883‑1930, Warszawa 1987.
Jackowicz J ., Partie opozycyjne w Bułgarii 1944‑1948, Warszawa 1997.
Juszkiewicz A., W kraju słońca. Wieś bułgarska wczoraj i dziś, Warszawa 1965.
Kazasow D., Burni godini 1918‑1944, Sofia 1949.
Kostow P., Septemvri 1923. W edinen front za robotničesko‑selska vlast, Sofia 1973.
Kożucharow K., Aleksander Stambolijski, Warszawa 1961.
Lampe J. R., The Bulgarian Economy in Twentieth Century, New York 1987.
Logio G. C., Bulgaria. Problems and Politics, London 1919.
Moser Ch. A., Dimitrov of Bulgaria. A Political Biography of dr. Georgi M. Dimitrov, New York 1979.
Mowat R. B., Select Treaties and Documents to Illustrate the Develepment of the Modern European States System 1815‑1916, Oxford 1916.
Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914‑1918, Warszawa 1991.
Petrowa D., Dr Rajko Daskalov. Politik i d’‘ržavnik reformator, Stara Zagora 1995.
Petrowa D., Georgi Dimitrov i BZNS 1923‑1949, Sofia 1972.
Price G. W., The Story of the Salonica Army, London‑New York‑Toronto 1918.
Radoslawoff W., Bulgarien und die Weltkreise, Berlin 1923.
Rankoff I., Bauerndemokratie in Bulgarien, [w:] Europaische Bauernparteien im 20. Jahrhundert, hrsg. von H. Gollwitzer, Stuttgart/New York: Fischer 1977.
Rubacha J., A. Malinowski, A. Giza, Historia Bułgarii 1870‑1915. Materiały źrodłowe z komentarzami, t. I, Warszawa 2006.
Rubacha J., A. Malinowski, Historia Bułgarii 1870‑1915. Materiały źródłowe z komentarzami, t. III, Warszawa 2009.
Tiszew D., Edinodejstveto meždu komunisti i zemedelci, Sofia 1967.
Vopicka Ch. J., Secrets of the Balkan, Chicago 1921.
Znamierowska‑Rakk E., Sprawa Tracji Zachodniej w polityce bułgarskiej (1919‑1947), Warszawa 1991.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

46

Start page:

63

End page:

84

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:39899 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/46 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/46 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information