Obiekt

Tytuł: Demografia i rozmieszczenie ludności węgierskiej w Słowacji 1918-1950

Twórca:

Zawistowska, Renata

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 46 (2011)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 99-126 : il. ; Streszcz. ros., ang. ; Zawiera tabele.

Bibliografia:

Attila S., Telepesek es telepes falvak Del‑Szlovakiaban a ket vilaghaboru kozott, Forum Kisebbsegkutato Intezet‑Somorja 2008. ; Batowski H., Europa zmierza ku przepaści, Poznań 1989. ; Batowski H., Kryzys dyplomatyczny w Europie, jesień 1938 – wiosna 1939, Warszawa 1962. ; Beňa J., Slovensko a Benešove Dekrety, Bratislava 2002. ; Bullock D., The Czech Legion 1914‑20, Oxford: Osprey 2009. ; Čierna‑Lantayova D., O nove Maďarsko, Bratislava 1979. ; Čomaj J., Petržalka. Engerau – Ligetfalu, Bratislava 2008. ; Csorba H. i T., Ziemia węgierska azylem Polaków – 1939‑1945, Warszawa 1985. ; Deak L., Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938‑1939, Bratislava 1990. ; Dejmek J., Československo, jeho sousede a velmoci ve XX. stoleti (1918 až 1992). Vybrane kapitoly z dĕjin československe zahranični politiky, Praha 2002. ; Dostal O., Narodnostne menšiny, [w:] Slovensko 2000. Suhrnna sprawa o stave spoločnosti, red. G. Mesežnikov, M. Ivantyšyn, Bratislava 2000. ; Ďurica M. S., Dejiny Slovenska a Slovakov, Bratislava 1996. ; Egyhazy A., Nedobrovoľne vyhnanstvo po druhej svetovej vojne, www.mozaika.sme.sk (11.09.2010). ; Egyhazy A., Pribehy z Viedenskej cesty – Viedenska cesta vypoved; mozaika.sme.sk (16.10.2007). ; Essen A., Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej w latach 1918‑1932, Kraków 2006. ; Ferenčuchova B., Talianska a francuska vojenska misia na Slovensku a Československo‑maďarsky konflikt v rokoch 1918‑1919, [w:] Slovensko a Maďarsko v rokoch 1918‑1920. (Zbornik referatov z konferencje v Michalovciach 14‑15.06.1994), red. L. Deak, Martin 1996. ; Gustafik J., Spomienky na prichod nemeckych vojakov a tiež navštevu Adolfa Hitlera v Petržalke. Okupacia Petržalky hitlerovskym Nemeckom (10.10.1938 – 3.4.1945), mozaika.sme.sk (16.10.2007). ; Gyurgyik L., A Magyarsag demografii, telepules – es tarsadalomszerkezetenek valtozasai, [w:] Magyarok Szlovakiaban (1989‑2004). Osszefoglalo jelentes. A redszervaltozastol az Europai Unios csatlakozasig, szerk. Fazekas Jozsef, Hunčik Peter, Somorja – Dunaszerdahely, Forum Kisebbsegkutato Intezet – Lilium Aurum Konyvkiado 2004. ; Hanzlik J., Vyvoj obyvateľstva na Slovensku v obdobi 1869‑1961, „Geograficky časopis” t. XIX, z. 1, Bratislava 1967. ; Hanzlik J., Začiatky vysťahovalectva zo Slovenska do USA a jeho priebeh až do roku 1918, jeho pričiny a nasledky, [w:] Zbornik stati – Začiatky českej a slovenskej emigracie do USA, Bratislava 1970, s. 7‑23. ; Houdek F., Vznik hranic Slovenska, Bratislava 1931. ; Hronsky M., Priebeh vojenskeho konfliktu ČSR s Maďarskom v roku 1919, „Historicky Časopis” t. 41, nr 5/6 1993. ; Hronsky M., Boj o Slovensko a Trianon 1918‑1920, Bratislava 1998. ; Kamiński M. K., Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski: polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939‑1943, Warszawa 2005. ; Kantor R., Migracje mieszkańców Orawy i ich wpływ na gospodarkę i kulturę regionu, Kraków 1989. ; Kaplan K., Pravda o Československu 1945‑1948, Praha 1990. ; Kautsky E. K., Kauza Štefanik: legendy, fakty a otazniky okolo vzniku Česko‑Slovenskej republiky, Martin 2004. ; Klimko J., Politicke a pravne dejiny hranic predmnichovskej republiky (1918–1938), Bratislava 1986. ; Kochanowski J., Węgry: od ugody do ugody 1867‑1990, Warszawa 1997. ; Kopyś T., Kwestia narodowościowa na ziemiach Korony Świętego Stefana w latach 1867‑1918, Kraków 2001. ; Kovacs I., Węgry w XX wieku: „kraj który ze wszystkich stron graniczy sam ze sobą” oraz naród na granicy bytu i niebytu, „Akcent” nr 4 (86), 2004. ; Liptak Ľ., Slovensko v 20. storoči, Bratislava 2000. ; Makkai J., A haboru utani Magyarorszag, Budapešt 1937. ; Mala vojna (Vojensky konflikt medzi Maďarskom a Slovenskom v marci 1939), red. L. Deak, Bratislava 1993. ; Michalek S., Ivan Krno. Pri zakladoch Spojenych narodov, [w:] Do pamati nāroda. Osobnosti slovenskych dejin prvej polovice 20. Storočia, ed. S. Michalek, N. Krajčovičova i in., Bratislava 2003. ; Mikuš J. A., La Slovaquie dans le drame de l’Europe: histoire politique de 1918 a 1950, Paris 1955. ; Mikuš J. A., Slovensko v drame Europy, Martin 2002. ; Orlof E., Zerwanie Słowaków z Węgrami w roku 1918, „Studia Historyczne” R. 24, z. 1 (92), 1981. ; Podolak P., Narodnostne menšiny v Slovenskej republike. Z hladiska demografickeho vyvoja, Martin 1998. ; Roubal R., Slovensko. Sprievodca. Všeobecna časť – Dejiny, Bratisłava 1984. ; Rychlik J., Socialni a narodnostni dimenze čekoslovenske pozemkove reformy v mezinarodnim konext, [w:] Československa pozemkova reforma 1919‑1935 a jeji mezinarodni souvislosti, Uherske Hradište 1994. ; Serczyk W. A., Dzieje Polski 1918‑1939. Wybór materiałów źródłowych, Kraków 1990. ; Šprocha B., P. Tišliar, Štruktury obyvateľstva Slovenska v rokoch 1919‑1940, Bratislava 2009. ; Stanek I., Zrada a pad. Hlinkovšti separatiste a tak zvany Slovensky štat, Praga 1958. ; Stosunki polsko‑czesko‑słowackie 1918‑1945, red. E. Orlof, Rzeszów 1992. ; Šutaj Š., Reslovakizacia (Zmena narodnosti časti obyvateľstva Slovenska po II. svetovej vojne), Košice 1991. ; Svetoň J., Vyvoj obyvateľstva na Slovensku, Bratislava 1970. ; Švorc P., Zakliata krajina. Podkarpatska Rus 1918‑1946, Prešov 1996. ; Szecsy J., Az ittf’elejtett nep, Budapešť 1945. ; Vadkerty K., A kiteleppitestől a reszlovakizacioig. Trilogia a csehszlovakiai magyarsag 1945‑1948 kozotti torteneteről, Bratislava 2001. ; Varsik B., Narodnostna hranica slovensko‑maďarska v ostatnych dvoch storočiach, Bratislava 1949. ; Vietor M., Dejiny okupacie južneho Slovenska 1938‑1945, Bratislava 1968. ; Vrabcova E., Kolonizacia južneho Slovenska a Podkarpatskej Rusi v Československej pozemkovej reforme, „Slovenska Archivistika” 37, 2002. ; Žudeľ J., Stolice na Slovensku, Bratislava 1984. ; Žudel J., Sidelna sieť Slovenska na Lazarovej mape, „Geograficky časopis” 1983. ; Zvara J., Maďarska menšina na Slovensku po roku 1945, Bratislava 1969.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

46

Strona pocz.:

99

Strona końc.:

126

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:39901 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/46 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/46 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

rus ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji