Object

Title: Afera Rana - wpadka polskiego wywiadu w ZSRS w 1936 r.

Creator:

Kuśnierz, Robert (1977- )

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 46 (2011)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 159-179 ; Text pol., sum. eng., rus.

References:

Drymmer W. T., W służbie Polsce, Warszawa 1998.
Drymmer W. T., Wspomnienia, „Zeszyty Historyczne” 1974, z. 127.
Gajownik T., Pierwsze lata kariery Stefana Antoniego Mayera jako oficera polskiego wywiadu. Przyczynek do biografii, „Echa Przeszłości” nr 10, 2009, s. 277‑286.
Kruszyński M., Z działalności konsulatu polskiego w Charkowie do początku lat 30. XX wieku, [w:] Stosunki polsko‑ukraińskie. Historia i pamięć, red. J. Marszałek‑Kawa, Z. Karpus, Toruń 2008.
Krzak A., Kapitan Jerzy Antoni Niezbrzycki, „Rocznik Archiwalno‑Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” nr 2/31, 2009, s. 300‑310.
Kuśnierz Robert Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w warunkach Wielkiego Terroru (1937-1938), [w:] Polska dyplomacja na Wschodzie w XX-początkach XXI wieku, red. H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn-Charkow 2010, s. 374-403.
Kwiecień M., G. Mazur, Wykłady pułkownika Stefana Mayera o wywiadzie polskim w okresie II RP, „Zeszyty Historyczne” 2002, z. 142.
Michniewicz W., Wielki bluff sowiecki, Chicago 1991.
Paduszek K., Meandry kariery Wiktora Tomira Drymmera w wywiadzie II Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno‑Wojskowy” nr 4, 2008.
Pepłoński A., Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej, Toruń 2004.
Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR: 1921‑1939, Warszawa 1996.
Skóra W., Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006.
Włodarkiewicz W., Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921‑1939, Warszawa 2002.
Wolsza Tadeusz Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo‑Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/1945‑1953, Warszawa 2005.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

46

Start page:

159

End page:

179

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:39903 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/46 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/46 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information