RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Praktyczny sprawdzian czechosłowacko-sowieckiego układu sojuszniczego z 12 grudnia 1943 r. (kwiecień - październik 1944 r.)

Creator:

Kamiński, Marek Kazimierz (1948–2020)

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 44 (2009)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English and Russian. ; p. 149-197

Type of object:

Journal/Article

References:

Baka J., Slovenská republika a nacistická agresia proti Pol’sku, Bratislava 2006; V. V. Marjina, Vdzeň butyrskej cely Ferdinand Čatloš, „Historický časopis” 44, 4, 1996.
Beneš E., Mnichovské' dny. Paměti, Praha 1968.
Buczek R., Stanisław Mikołajczyk, t. I, Toronto 1996.
Dąbrowski D., Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938-1939, Toruń 2007.
Kamiński M. K., Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943, Warszawa 2005.
Kamiński M. K., Polityka zagraniczna Związku Sowieckiego w przededniu wojny z Niemcami ( 1938-1941 ), [w:] Droga ku wojnie. Polityka europejska i amerykańska w przededniu drugiej wojny światowej. Materiały z sesji naukowej, Bydgoszcz, 7-8 maj 1998, pod red. T. Kisielewskiego, Bydgoszcz 1999.
Kamiński M. K., Velká Británie a československé pokusy o „most mezi Východem ci Zapadem ” (1945-1948), „Svědectví”, roč. XXI, č. 82, 1987, s. 437-468.
Kamiński M. K., Wielka Brytania wobec czechosłowackich prób stworzenia „pomostu między Wschodem i Zachodem” ( 1945-1948), „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. XXI, 1985, s. 145-180.
Kamiński M. K., Wrzesień 1939 roku w Polsce. Splot wydarzeń militarnych i politycznych, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” nr 2, 1996, s. 29-44.
Kamiński M. K., Zarys polityki zagranicznej rządu RP na obczyźnie 1939-1945, [w:] Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-1945, red. Z. Błażyński, Londyn 1994.
Kirkor S., Rozmowy polsko-sowieckie w 1944 r., „Zeszyty Historyczne” nr 22, Paryż 1972.
Kirkor S., Urywek wspomnień. O rozmowach z ambasadorem Lebiediewem w Londynie w maju i czerwcu 1944 r., „Zeszyty Historyczne” nr 18, Paryż 1970.
Kołakowski P., Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918-1939, Warszawa 2007.
Majewski P. M., Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach, Warszawa 2001.
Orlof E., Słowacja wobec konfliktu polsko-niemieckiego 1939 roku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” nr 12, red. E. Orlof, Rzeszów 1994, s. 175-189.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

44

Start page:

149

End page:

197

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:44890 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/44 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/44 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

rus ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information