Obiekt

Tytuł: Politycy galicyjscy wobec sytuacji wewnętrznej w Austro-Węgrzech w końcu pierwszej wojny światowej (1917)

Twórca:

Gruchała, Janusz ( -2011)

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 47 (2012)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 31-48 ; Tekst pol., streszcz. w jęz. ang. i ros.

Bibliografia:

Batowski Henryk, Rozpad Austro‑Węgier 1914‑1918, Kraków 1982. ; Buszko J., Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848‑1918, Warszawa 1996. ; Chlebowczyk J., Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia, Warszawa 1988. ; Grosfeld L., Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach 1914‑1918, Warszawa 1962. ; Gruchała J., Polityka Austro‑Węgier wobec sprawy polskiej i ukraińskiej w opinii dyplomacji niemieckiej 1917‑1918, „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 4. ; Hoglinger F., Ministerprasident Heinrich Graf Clam‑Martinic, Graz‑Koln 1964. ; Holzer J., Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917‑1919, Warszawa 1962. ; Lemke H., Allianz und Rivalitat. Die Mittelmachte und Polen im ersted Weltkrieg (bis zur Februarrevolution), Berlin 1977. ; Lewandowski K., Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosłowacji w latach 1918‑1932, Wrocław 1974. ; Luknich E., Stanowisko rządu węgierskiego wobec kwestii polskiej w pierwszych latach wojny światowej, „Kwartalnik Historyczny” 1938, z. 4, s. 630‑633. ; Łazuga W., Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna, Warszawa 1982. ; Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914‑1918, Warszawa 1985. ; Paulova M., Tajny vybor (Maffie) a spoluprace s Jihoslovany v letech 1916‑1918, Praha 1968. ; Pułaski M., Z dziejów genezy „Europy Wersalskiej”. Współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim etapie I wojny światowej, Wrocław 1974. ; Rumpler H., Max Hussarek. Nationalitaten und Nationalitatenpolitik in Osterreich im Sommer des Jahres 1918, Graz‑Koln 1965. ; Wątor A., Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

47

Strona pocz.:

31

Strona końc.:

48

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:41755 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/47 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/47 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

rus ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji