Object

Title: Prekmurje – oderwanie od Węgier i przyłączenie do Słowenii (1919-1920)

Creator:

Zawistowska, Renata

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 47 (2012)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 49-75 : ill. ; Text pol., sum. eng., rus.

References:

Arih A., Spomenik Maistru – velikanu naše zgodovine in prelomni čas 1990, „Slovenska vojska” št. 15, 2000. ; Balass Z., Dva narody v jednej domovine, Editura Matthias Corvinus, Buffalo‑Toronto 2004. ; Bister F. J., Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju: življenje in delo: 1872‑1918, Ljubljana 1992. ; Chrzanowski W., Świętopełk I Wielki król Wielkomorawski [ok. 844‑894], Avalon, Kraków 2008. ; Cvirn J., Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški monarhiji: Dunajski državni zbor in Slovenci (1848‑1918), Ljubljana 2006. ; Goncz L., Madžarska narodna skupnost v Prekmurju od priključitve do danes in njene težave pri ohranjanju identitete, [w:] Zbornik soboškega muzeja, Pokrajinski muzej Murska Sobota 2000. ; Goncz L., Magyarok a Muravideken es a kozosseg nemzeti tudatanak alakulasa 1920 utan, [w:] Ljudje ob Muri – Nepek a Mura menten (Tanulmanykotet), Murska Sobota – Zalaegerszeg 1996. ; Gotz L., Keleten kel a Nap I., Puski, Budapest 1994. ; Grivec F., Slovenski knez Kocel, Ljubljana 1938. ; Kos F., Gradivo za zgodovino Slovencev, 2. knjiga, Ljubljana 1906. ; Kozar M., Etnološki slovar Slovencev na Madžarskem, Monošter‑Szombathely 1996. ; Kozar M., F. Mukics, Magyarorszagi szlovenek, Kortanc fuzetek, Budapest 1998. ; Lisjak L., Gabrijelčič, The Dissolution of the Slavic Identity of the Slovenes in the 1980s: The Case of the Venetic Theory, Budapest 2008. ; Michałek A., Słowianie Zachodni. Początki Państwowości, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006. ; Mukič F. in M. Kozar, Slovensko Porabje, Celje 1982. ; Mužić I., Hrvatska Povijest Devetog Stolječa, Naklada Bošković, Split 2006. ; Novak V., Slovar stare knjižne prekmurščine, Ljubljana 2006. ; Perovšek J., Slovenska osamosvojitev v letu 1918: študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov, Ljubljana 1998. ; Polek K., Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem. Przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do poł. IX w.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2007. ; Priestli M. S., Vandali, Veneti, Vindišarji: pasti amaterske historične lingvistike, „Slavistična revija” 49, 2001, s. 275‑303. ; Šašel M. Kos, Ethnic Manipulations with Ancient Veneti and Illyrians, [w:] Le Identita Difficili: Archeologia, potere, propaganda nei Balcani, ur. S. Magnani in C. Marcaccini, Firenze 2007, s. 11‑18. ; Šavli J., Slovenska država Karantanija, Institutio Sclavenica, Bilje 2007. ; Šavli J., Veneti – naši davni predniki?, Dunaj/Wien 1985. ; Šebjanič F., Štefan Kuzmič in njegovo delo (dopolnjena razprava iz „Zbornika Štefana Kuzmiča”), Pomurska založba, Murska Sobota 1976. ; Šišić F., Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Nakladni zavod matice Hrvatske, Zagreb 1902. ; Skowronek J., M. Tanty, T. Wasilewski, Słowianie południowi i zachodni VI‑XX wiek, Książka i Wiedza, Warszawa 2005. ; Skrbiš Z., ‘The First Europeans’ Fantasy of Slovenian Venetologists: Emotions and Nationalist Imaginings, [w:] Postsocialism: Politics and Emotions, ur. M. Svasek, Oxford, New York 2006. ; Steinacher R., Wenden, Slawen, Vandalen: Eine fruhmittelalterliche pseudologische Gleichsetzung und ihr Nachleben bis ins 18. Jahrhundert, [w:] Auf der Suche nach den Ursprungen: Von der Bedeutung des fruhen Mittelalters, ur. W. Pohl, „Forschungen zur Geschichte des Mittelalters”, 8. Wien 2004, s. 329‑353. ; Štih P., Avtohtonistične in podobne teorije pri Slovencih in na Slovenskem, [w:] Karantanien‑Ostarrichi: 1001 Mythos, ur. A. Moritsch, Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Wien 1997, s. 47‑49. ; Trstenjak A., Slovenci na Ogrskem, narodopisna in književna črtica, Objava Arhivskih Virov, Maribor 2006. ; Zdziechowski M., Odrodzenie Chorwacji w wieku XIX: Illiryzm. StankoVraz. Iwan Mažuranič. Piotr Preredović, „Przegląd Polski” 1902. ; Zelko I., Historična topografia Slovenije, 1. Prekmurje od leta 1500, Murska Sobota 1982, Pomurska Založba.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

47

Start page:

49

End page:

75

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:41756 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/47 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/47 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

rus ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information