Object

Title: Od stalinizmu do „herezji” : myśl polityczna Milovana Đilasa w latach 1941-1949

Creator:

Zacharias, Michał Jerzy (1946- )

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 47 (2012)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 76-116 ; Text pol., sum. eng., rus.

References:

Anty Ph., Tito – A Biography, London 1970. ; Brković J., Anatomija jednog staliniste, Zagreb 1988. ; Clissold S., Djilas. The Progress of a Revolutionary, Hounslow, Middlesex 1983. ; Clissold S., Whirlwind, An Account of Marshal Tito Rise to Power, London 1949. ; Deakin F., Britanija i Jugoslavija 1939‑1945, „Jugoslovenski istorijski časopis” 2, 1963. ; Dedijer V., Izgubljena bitka V. Staljina, Sarajevo 1969. ; Dedijer V., Josip Broz Tito. Prilozi za biografiju, Beograd 1953. ; Dedijer V., The Battle Stalin Lost. Memoirs of Yugoslavia 1948‑1953, New York 1971. ; Dedijer V., Veliki buntovnik Milovan Đilas. Prilozi za biografiju, Beograd 1991. ; Djilas M., A Memoir of a Revolutionary, New York 1973. ; Đilas M., Pad nove klase. Povest o samorazoravanju komunizma, Beograd 1994. ; Djilas M., Wartime, New York, London 1977. ; Dzilas M., Rozmowy ze Stalinem, Paryż 1962. ; Gati Ch., Hungary and the Soviet Block, Durham 1986. ; Halperin E., The Triumphant Heretic. Tito’s Struggle Against Stalin, London 1958. ; Kardelj E., Reminiscences. The Struggle for Recognition and Independence: the New Yugoslavia, 1944‑1947, London 1982. ; Kidrić B., On the Construction of Socialist Economy in the Federal People’s Republic of Yugoslavia, speach delivered at the Fifth Congress of C. P. Y., Belgrade 1948. ; Kovačević B., Đilas. Heroj – antiheroj – iskazi za istoriju, Podgorica 2006. ; Krasucki E., Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza, biografia polityczna, Warszawa 2009. ; McCllelan W. D., Postwar Political Evolution, w: Contemporary Yugoslavia. Twenty Years of Socialist Experiment, Pub. W. S. Vucinich, Berkeley and Los Angeles 1969. ; Petranović B., AVNOJ. Revolucionarna smena vlasti 1942‑1945, Beograd 1976. ; Petranović B., Tito i Staljin (1944‑1946), „Jugoslovenski istorijski časopis” 1‑2, 1988. ; Pijade M., Priča o sovjetskoj pomoci za dizanje ustanka u Jugoslaviji, Beograd 1950. ; Raditsa B., The Sovietization of the Satellites, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science” vol. 271, September 1950, s. 124‑126. ; Reale E., Avec Jacques Duclos au Banc des Accuses a la Reunion Constitutive du Cominform a Szklarska Poręba (22‑27 Septembre 1947), Paris 1958. ; Roberts W., Tito, Mihailović and the Allies, 1941‑1945, New Brunswick, New York 1973. ; Ulam B., Titoism and the Cominform, Cambridge Mass. 1952. ; Zacharias Michał Jerzy, The Beginnings of Cominform. The Policy of the Soviet Union Towards Communists Parties in Connection with the Political Initiatives of the United States of America in 1947 r., „Acta Poloniae Historica” 78, 1998. ; Zacharias Michał Jerzy, Idea i praktyka komunistyczna w myśli politycznej Milovana Djilasa (1911‑1995), [w:] Historia, polityka, stosunki międzynarodowe. Wybrane zagadnienia, red. A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2010, s. 11‑30. ; Zacharias Michał Jerzy, Jugosławia w polityce Wielkiej Brytanii 1940‑1945, Wrocław 1985. ; Zacharias Michał Jerzy, Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943‑1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004. ; Zacharias Michał Jerzy, Konflikt radziecko‑jugosłowiański w latach 1948‑1954, „Dzieje Najnowsze” 1990, 4. ; Zacharias Michał Jerzy, Kwestia tzw. systemu samorządowego w jugosłowiańskim modelu ustrojowym w latach 1954‑1964, „Dzieje Najnowsze” 1998, 2. ; Zacharias Michał Jerzy, Między marzeniami a rzeczywistością. Myśl polityczna Milovana Djilasa na przełomie 1953 i 1954 r., „Dzieje Najnowsze” 2010, 3, s. 23‑54. ; Zacharias Michał Jerzy, Narodziny stalinisty. Myśl polityczna Milovana Đilasa w okresie międzywojennym (do napadu państw osi na Jugosławię w kwietniu 1941 r.), „Dzieje Najnowsze” 2012, 1, s. 35-69. ; Zacharias Michał Jerzy, Powołanie Kominformu w 1947 r. Przyczyny, przebieg, skutki, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej” t. XXXI, 1996. ; Zacharias Michał Jerzy, System stalinowski w Jugosławii 1944‑1949, „Kwartalnik Historyczny” 1992, 3. ; Zacharias Michał Jerzy, Wewnętrzne i międzynarodowe aspekty zwycięstwa komunistów w Jugosławii. U źródeł jugosłowiańskiej odmiany systemu komunistycznego, [w:] Czy Europa Środkowo‑Wschodnia mogła się wybić na wolność? Materiały z sesji naukowej, red. T. Kisielewski, N. Kasparek, WSP, Olsztyn 1996.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

47

Start page:

76

End page:

116

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:41757 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/47 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/47 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information