Obiekt

Tytuł: Rosja w propagandzie polskich powstań narodowych 1768‑1864 : wybrane zagadnienia

Twórca:

Leinwand, Aleksandra J.

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 48 (2013)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-25 ; Tekst pol., streszcz. w jęz. ang. i ros.

Bibliografia:

Askenazy Sz., Zabiegi dyplomatyczne polskie 1830‑1831, „Biblioteka Warszawska”, t. 3, 1905. ; Bystroń J. St., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce wiek XVI‑XVIII, Warszawa 1933. ; Głębocki H., „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Kraków 2012. ; Grześkowiak‑Krwawicz A., Wolność w propagandzie powstania kościuszkowskiego, [w:] Kościuszko – powstanie 1794 r. – tradycja. Materiały z sesji naukowej w 200‑lecie powstania kościuszkowskiego 15‑16 kwietnia 1994 r., red. J. Kowecki, Warszawa 1997. ; Jaeger M., Działalność propagandowo‑informacyjna władz powstańczych (1794, 1830‑1831, 1863‑1864), Lublin 2002. ; Janion M., Gorączka romantyczna, Gdańsk 2007. ; Jasiakiewicz W., Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy, Toruń 2001. ; Kępiński A., Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa‑Kraków 1990. ; Konopczyński W., Konfederacja barska, t. 2, Warszawa 1991. ; Łepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu 1764‑1870, Poznań 2003. ; Malia M., Russia under Western Eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum, Cambridge, Massachusets 1990. ; Michalski J., Schyłek konfederacji barskiej, Zakład Narodowym im. Ossolińskich, Wrocław‑Warszawa‑Kraków 1970. ; Nikołajew S. I., Polskaja poezija w russkich pieriewodach. Wtoraja połowina XVII – pierwaja triert’ XVIII wieka, Leningrad 1989. ; Nowak Andrzej, Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polityki wschodniej (1733‑1921), Kraków 1999. ; Nowak Andrzej, Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów… (Idea słowiańskiego pobratymstwa i historia polskiego apelu wolnościowego do Rosjan: 1733‑1831), [w:] Nowak A., Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polityki wschodniej (1733‑1921), Kraków 1999. ; Nowak Andrzej, Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831‑1849, Warszawa 1994. ; Nowak Andrzej, Ofiary, imperia i historycy. Studium przypadków (od XVIII do XXI wieku), Kraków 2009, s. 71. ; Nowak Andrzej, Poligony i słudzy imperialnej polityki: między Barem, Krymem, Kaukazem i kazachskim stepem, [w:] Nowak Andrzej, Ofiary, imperia i historycy. Studium przypadków (od XVIII do XXI wieku), Kraków 2009. ; Sucharski T., „Rosja wchodzi w polskie wiersze” – obraz Rosjanina w literaturze polskiej, [w:] Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, Warszawa 2006. ; Tazbir J., Rosjanie w literaturze polskiej XIX i XX w., [w:] Między Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI‑XVIII w. Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. T. Chynczewska‑Hennel, Warszawa 1993. ; Wolniewicz M., „Niedoszła interwencja humanitarna”. Barbarzyństwa rosyjskie w polskiej propagandzie (1863‑1864) [w:] „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” t. XXLVIII, 2013. ; Woltanowski A., Z dziejów propagandy insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie, „Rocznik Warszawski” R. IX, 1969, s. 31‑62.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

48

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

25

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:41855 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/48 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/48 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

rus ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji