Obiekt

Tytuł: GU(U)AM – od deklaracji po rzeczywistość

Twórca:

Król‑Mazur, Renata

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 48 (2013)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 293-325 ; Tekst pol., streszcz. w jęz. ang. i ros.

Bibliografia:

Adamczewski P., Geopolityczne znaczenie Azerbejdżanu, [w:] Strategie w polityce azjatyckiej. Rozważania o możliwościach współczesnej Azji, red. J. Marszałek‑Kawa, Toruń 2011. ; Andrusieczko P., Perspektywy alternatywnych organizacji regionalnych na przykładzie GUAM, [w:] Wspólnota niepodległych państw: fragmegracja‑bezpieczeństwo‑konflikty etniczne, red. T. Kapuśniak, Lublin‑Warszawa 2011. ; Banaszkiewicz M., Kiszyniowski szczyt WNP w odbiorze rosyjskim, „Biuletyn Międzynarodowy” t. II, 2010, s. 207‑208. ; Brodowski J., Wzajemne relacje Federacji Rosyjskiej i Azerbejdżanu w ramach WNP, [w:] Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, red. E. Cziomer, M. Czajkowski, Kraków 2006. ; Ciupiński A., Realizacja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE na obszarze proradzieckim, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, red. A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska‑Bagan, Warszawa 2011. ; Cwicinskaia N., Gospodarka Naddniestrza i je powiązania z gospodarką Mołdowy, [w:] Konflikty na obszarze byłego ZSRR, red. P. Adamczewski, Poznań 2009, s. 157‑162. ; Fedorowicz K., „Pomarańczowa rewolucja” na Ukrainie – czas realizacji wyborczych deklaracji, [w:] „Pomarańczowa rewolucja” – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej, red. A. Furier, Szczecin 2006, s. 134‑140. ; Figura M., Europejskie aspiracje Ukrainy w pierwszych miesiącach po zwycięstwie „Pomarańczowej rewolucji”, [w:] „Pomarańczowa rewolucja” – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej, red. A. Furier, Szczecin 2006, s. 73‑82. ; Głębocki H., Kresy Imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII‑XXI wiek), Kraków 2006. ; Głębocki H., Postscriptum: gier o Eurazję ciąg dalszy, „Arcana” nr 3, 2005. ; Goble P., The United States and GUAM: From Tactic to Partnership, “Central Asia and the Caucasus” 3‑4, 2008, s. 156‑160. ; Gołdysiak M., Działalność Misji Unii Europejskiej o pomocy granicznej dla Ukrainy i Mołdawii (EU BAM) na tle naddniestrzańskiego konfliktu, „Dialogi Polityczne” nr 8, 2007, s. 73‑77. ; Igharkava A., Rola NATO w gruzińskiej strategii bezpieczeństwa narodowego, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, Wrocław 2008. ; Kapuśniak T., Y. Tymkiv, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki, „Prace Instytutu Europy Środkowo‑Wschodniej” 2009, s. 18‑19. ; Kużelewska E., Partnerstwo Wschodnie jako specyficzna forma Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, część III Kontekst międzynarodowy, red. J. Diec, Kraków 2011. ; Lewicki Z., Ewolucja polityki USA wobec Azji po 11 września, „Sprawy Międzynarodowe” nr 1, 2002. ; Malak K., Polityka zagraniczna Rosji w okresie prezydentury Borysa Jelcyna (1991‑2000), [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2002. ; Mazur R., GUUAM, [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota‑mechanizmy działania‑zasięg, red. T. Łoś‑Nowak, Wrocław 2004. ; Mazur R., Wspólnota Niepodległych Państw – integracja czy dezintegracja, [w:] Wybrane problemy badań wschodnich, red. Z. J. Winnicki, W. Baluk, G. Tokarz, Wrocław 2007. ; Myśliwy A., GUUAM – szansa na stabilizację dla „Eurazjatyckich Bałkanów”, „Arcana” nr 3, 2005. ; Niedziołka D., Bezpieczeństwo energetyczne na obszarze poradzieckim, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, red. A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska‑Bagan, Warszawa 2011. ; Orzelska A., Azerbejdżan, [w:] Systemy polityczne oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna w państwach postkomunistycznych Europy i Azji w latach 2004‑2005, red. J. M. Fiszer, Warszawa 2005. ; Papuashvili L., Geopolityczne położenie Gruzji a rozwój ekonomiczny kraju, [w:] Wartości azjatyckie, polityka i prawa człowieka, red. J. Marszałek‑Kawa, Toruń 2010. ; Piotrowski M. A., Azja Środkowa po 11 września, „Sprawy Międzynarodowe” nr 1, 2002. ; Siekierzyński J., Historia i rola układu GUUAM we współczesnej polityce Eurazjatyckiej, [w:] Kaukaz w dobie globalizacji, red. A. Furier, Poznań 2005. ; Stańczyk J., Gruzja, [w:] Systemy polityczne oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna w państwach postkomunistycznych Europy i Azji w latach 2004‑2005, red. J. M. Fiszer, Warszawa 2005. ; Staszczyk A. (red.), Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, Szczecin 2011. ; Strachota K., Kraje Południowego Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), [w:] Sytuacja wewnętrzna w krajach postkomunistycznych Europy i Azji oraz ich polityka międzynarodowa w latach 2006‑2007, red. J. M. Fiszer, Warszawa 2007, s. 88. ; Szatlach M. E., Porozumienie regionalne w globalnym systemie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i regionalne w procesach globalizacji, red. J. Knopek, D. J. Mierzejewski, Piła 2006. ; Szeptycki A., Stosunki między Federacją Rosyjską a Ukrainą w sektorze gazowym, [w:] Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, red. E. Wyciszkiewicz, Warszawa 2008. ; Szyjko C. T., Nowy wymiar dialogu energetycznego UE‑Rosja z perspektywy priorytetów polskiej prezydencji, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, red. A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska‑Bagan, Warszawa 2011. ; Trzaskowski P., Kulturowe źródła prozachodniej polityki zagranicznej Gruzji, [w:] Konflikty na obszarze byłego ZSRR, red. P. Adamczewski, Poznań 2009. ; Wróbel P., Wpływ Rosji na współczesne bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno‑gospodarcze i wojskowe, red. J. M. Fiszer, Warszawa 2009. ; Wyciszkiewicz E., Perspektywy rozwoju GUUAM, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” nr 31 (276). ; Wyciszkiewicz E., Perspektywy rozwoju organizacji GUUAM – polski punkt widzenia, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” t. 5, nr 4 (26), 2006. ; Wyciszkiewicz E., Rosyjska polityka energetyczna w basenie Morza Kaspijskiego, [w:] Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, red. E. Wyciszkiewicz, Warszawa 2008. ; Wyciszkiewicz E., Rosyjski sektor naftowo‑gazowy – uwarunkowania wewnętrzne i perspektywy rozwoju, [w:] Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, red. E. Wyciszkiewicz, Warszawa 2008.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

48

Strona pocz.:

293

Strona końc.:

325

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:41868 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/48 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/48 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji