Object

Title: Z dziejów polityki edukacyjnej obozu sanacyjnego : Kazimierz Świtalski jako reformator polskiej oświaty i wychowania

Creator:

Duber, Paweł

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 2 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 3-14

Type of object:

Journal/Article

References:

Araszkiewicz F.W., Geneza ustaw z roku 1932 o szkolnictwie państwowym i prywatnym, „Przegląd Historyczno–Oświatowy” 1971, R. XIV, nr 4.
Araszkiewicz F.W., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.
Bartnicka K., Wychowanie państwowe, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1972, t. XV.
Iwanicki M., O ideowo–wychowawczym oddziaływaniu sanacji na młodzież szkolną i akademicką, Siedlce 1986.
Ługowski B., Szkolnictwo w Polsce 1929–1939 w opinii publicznej, Warszawa 1961.
Marczuk M., Walka Związku Nauczycielstwa Polskiego o postępowy program oświatowy 1919–1939, Warszawa 1970.
Mauersberg S., System oświaty a problem demokratyzacji społeczeństwa w Polsce (1918–1939), „Dzieje Najnowsze” 1980, R. XII, z. 2.
Mauersberg S., Orientacje ideologiczne w ruchu nauczycielskim w Polsce w latach 1918–1939, „Przegląd Historyczno–Oświatowy” 1985, R. XXVIII, z. 1.
Rećko J., Wychowanie dzieci i młodzieży w polityce rządów obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1926–1939, „Sowiniec” 2001, nr 18.
Sadowska J., Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy jędrzejewiczowskiej, Białystok 2001.
Szczechura T., Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1919–1939, Warszawa 1957.
Trzebiatowski K., Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932, Wrocław 1970.
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905–1985, pod red. B. Grzesia, Warszawa 1986.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

43

Issue:

2

Start page:

3

End page:

14

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48335 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/43/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/43/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information