RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Młodzież lat osiemdziesiątych w świetle badań CBOS oraz wybranych analiz IBPM, MAW i KC PZPR

Creator:

Kosiński, Krzysztof (1974– ) ORCID

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 2 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 117-135 : ill. ; Summary in English. ; Contains table.

Type of object:

Journal/Article

References:

Bochwic T., Narodziny i działalność „Solidarności” Oświaty i Wychowania 1980-1981, Warszawa 2000.
Bojar H., Rodzina i życie rodzinne [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, Londyn 1991.
Dzisiejsza młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, red. B. Fatyga, A. Tyszkiewicz, Warszawa 1997.
Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999.
Fatyga B., G. Fluderska, J.W. Wertenstein-Żuławski, „Wszystko byłoby z nami w porządku, gdyby nie rzeczywistość”. O życiu codziennym młodzieży w Polsce [w:] Młodym być... Młodzież szkolna ‘92, red. K. Koseła, Warszawa 1993.
Fatyga B., Style życia młodzieży – poza kulturą dominującą, 1990.
Głowiński M., Końcówka. Czerwiec 1985-styczeń 1989, Kraków 1999.
Głowiński M., Mowa w stanie oblężenia. 1982-1985, Warszawa 1996.
Gurycka A., Światopogląd młodzieży, Warszawa 1991.
Jarosz M., Bariery życiowe młodzieży. Warszawa 1986.
Lesiakowski K., P. Perzyna, T. Toborck, Jarocin w obiektywie bezpieki, Warszawa 2004.
Niezgoda M., Oświata i procesy rozwoju społecznego: przypadek Polski. Studium socjologiczne, Kraków 1993.
Przed sierpniem i po grudniu, red. K. Kiciński, i H. Świda, Warszawa 1987.
Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002.
Świda-Ziemba H., Obraz świata i bycia w świecie. Z badań młodzież licealnej, Warszawa 2000.
Świda-Ziemba H., Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 1995.
Wertenstein-Żuławski J., Między nadzieją a rozpaczą: rock, młodzież, społeczeństwo, Warszawa 1993.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

2

Start page:

117

End page:

135

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46676 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information