Object

Title: Zrozumieć system wersalski, czyli o genezie II wojny światowej

Creator:

Kornat, Marek (1971- )

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009), Studia i artykuły

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 5-32 ; Summ. eng.

References:

Adamthwaite A.P., The Making of the Second World War, London 1977. ; Anghel F., Consruirea sistemului „Cordon Sanitaire”. Relatii româno-polone 1919-1926, Cluj-Napoca 2003. ; Balcerak W., Czynniki integrujące i osłabiające „Ład Wersalski ” w Europie Środkowo- Wschodniej 1919-1939 [w:] Ład wersalski w Europie Środkowo- Wschodniej, Wrocław 1971. ; Balcerak W., Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1974. ; Bariéty J., Les relations franco-allemandes après la Première Guerre mondiale. 10 Novembre 1918-10 Janvier 1925 de l‘Exécution à la Négociation, Paris 1977. ; Bartlett C., Konflikt globalny: międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990, Wrocław 1997. ; Batowski H., Agonia pokoju i początek wojny. Sierpień-wrzesień 1939, Kraków 2001. ; Batowski H., Europa zmierza ku przepaści, Poznań 1977. ; Batowski H., Rok 1938 — dwie agresje hitlerowskie, Poznań 1985. ; Becker J.-J., Clemenceau et Wilson [w:] Georges Clemenceau et le monde anglo-saxon. Actes du colloque international. Palais du Luxembourg, Bibliothèque nationale de Trance (27-28 novembre 2004), ed. S. Brodziak, M. Drouin [2005]. ; Borejsza J.W., „Śmieszne sto milionów”... Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, Warszawa 2006. ; Bouvier J., J. Gacon, Rok 1939, Warszawa 1955. ; Bregman A., Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941, Londyn 1958. ; Cienciała A.M., Mocarstwa wobec nowych państw w Europie Wschodniej 1914-1939—przegląd publikacji, „Zeszyty Historyczne” 1977, z. 39. ; Cienciała A.M., Nastawienie Austeria Chamberlaina do Polski w latach 1924-1933 [w:] Polska, Niemcy, Europa, studia z dziejów myśli politycznej i stosunków międzynarodowych, red. A. Czubiński, Poznań 1977. ; Cienciała A.M., Poland and the Western Powers 1938-1939. A Study in the Interdependence of Eastern and Western Europe, London-Toronto 1968. ; Cienciała A.N., Polska polityka zagraniczna w latach 1926-1939 na podstawie tekstów Józefa Becka, Paryż 1990. ; Czubarian A.O., Kanun tragedii. Stalin i mieżdunarodnyj krizis. Sientiabr' 1939-ijun ' 1941 goda, Moskwa 2008. ; Czubiński, A. Miejsce Polski w niemieckich planach aneksji i podbojów (1914-1945), Opole 1991. ; Davies N., Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo, Kraków 2008. ; Fabry P.W., Der Hitler-Stalin Pakt 1939-1941. Ein Beitrag zur Methode Sowjetischer Außenpolitik, Darmstadt 1962. ; Fabry P.W., Die Sowjetunion und das Dritte Reich, Stuttgart 1971. ; Fleischhauer I., Der Pakt. Hitler, Stalin und die Initiative der deutschen Diplomatie 1938-1939, Berlin 1990. ; Gatzke H.W., Stresemann and the Rearmament of Germany, Baltimore 1954. ; Gogolák L., Kamili Krofta, „Revue d’Histoire Comparee” (Budapest), Nouvelle Série, Année XXIV, t. IV, 1946. ; Hillgruber A., Der Zweite Weltkrieg 1939-1945, wyd. III, Stuttgart 1983. ; Hillgruber A., Deutsche Großmacht und Weltpolitik in 19. und 20. Jahrhunderts, Dusseldorf 1977. ; Hillgruber A., Die gescheiterte Großmacht. Eine Skizze des Deutschen Reiches 1871-1945, Düsseldorf 1984. ; Hoggan D., Die erzwungene Krieg. Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkrieges, Tübingen 1961. ; Hovi K., Alliance de revers. Stabilization of France's Alliance Policies in East Central Europe 1919-1921, Turku 1984. ; Imlay T.C., Facing the Second Word War. Strategy, Politics, and Economics in Britain and France 1938-1940, Oxford 2003. ; Jacobsen H.A., Ideologische Kriegsfühning im Widerstreit historischer Forschungen. Zum Fall Barbarossa 22 VI 1941, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, Wrocław, XX, 1997. ; Jacobson J., Is There a New International History of the 1920s?, „American Historical Review”, vol. 88, Nº 3, 1983. ; Jarausch K., The Four Power Pact 1933, Madison 1965. ; Jędruszczak T., Geneza dnigiej wojny światowej. Zarys wydarzeń i problemów, „Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914-1939”, XIII, 1968. ; Kaiser D.E., Economic Diplomacy and the Origins of the Second World War: Germany. Britain, France and Eastern Europe 1930-1939, Princeton 1980. ; Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny — rozkwit — upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994. ; Kissinger H., A World Restored (Europe after Napoleon. The Politics of Conservatism in a Revolutionary Age), New York 1964. ; Klessman C., Die Tradition des britisch-französischen Appeasements und der Hitler-Stalin Pakt [w:] Mentekel. Das Gesicht des zweiten Weltkrieges. Nürnberger Gespräch zum 50. Jahrestag der Entfesselung des zweiten Weltkrieges, hrsg. P. Schönlein, J. Wollenberg, J. Wyrozumski, Kraków-Nürnberg 1991. ; Komarnicki T., L’intention en Droit international moderne, „Revue Generale de Droit International Public”1956, Nº 4. ; Kornat M., Stanisław Patek i początki jego misji w Moskwie w r. 1927 (w świetle nowych dokumentów), „Zeszyty Historyczne”2007, z. 160. ; Lacaze Y., La France et Munich. Etude d'un processus décisionnel en matière des relations internationales, Paris 1979. ; Łaptos J., Pakt Brianda-Kelloga. Stanowisko mocarstw europejskich wobec zagadnienia rezygnacji z wojny napastniczej w stosunkach międzynarodowych, Kraków 1993. ; Łossowski P., Europa Środkowo-Wschodnia XX w. - triumf dezintegracji, „Dzieje Najnowsze” 1996, z. 1. ; MacMillan M., Paris 1919. Six months that changed the World, New York 2003. ; Mania A., Stosunki radziecko-amerykańskie 1933-1939, Warszawa 1986. ; Marks S., The Illusion of Peace. International Relations in Europe 1918-1933, London 1976. ; Martin B., Sytuacja w Azji Wschodniej a wybuch wojny w Europie (1938-1939), „Dzieje Najnowsze” 1992, nr 1-2. ; Mayer A., Politics and Diplomacy of Peacemaking: Containment and Counter-Revolution at Versailles, New York 1967. ; Michowicz W., Genewska Konferencja Rozbrojeniowa 1932-1937 a dyplomacja polska, Łódź 1989. ; Neville P., Hitler and Appeasement. The British Attempt to Prevent the Second World War, London-New York 2006. ; Nicolson H., Diplomacy, London-Oxford 1963. ; Nolte E., Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus, Frankfurt 1987. ; Nowak A., Stosunki polsko-rosyjskie i polsko-sowieckie (1919-1921) a ład wersalski [w:] Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1945, red. A. Koryn, Warszawa 1996. ; Olszewski W., Niemcy a Japonia (1938-1939) [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, t. 4, red. S. Sierpowski, Poznań 1992. ; Pagel J., Polen und die Sowjetunion 1938-1939. Die polnisch-sowjetischen Beziehungen in den Krisen der europäischen Politik am Vorabend des Zweiten Weitkrieges, Stuttgart 1992. ; Parker R.C.A., Chamberlain and Appeasement. British Policy and the Corning of the Second World War, London 1995. ; Poindevin R., J. Bariéty, Frankreich und Deutschland. Die Geschichte ihrer Beziehungen 1815-1975, München 1982. ; Prażmowska A., Britain, Poland and the Eastern Front, 1939, Cambridge 1987. ; Presseisen L., A Study in Totalitarian Diplomacy. Japanese-German Relations 1939-1941, Princeton 1956. ; Riekhoff H.v., German-Polish Relations 1918-1933, Baltimore-London 1971. ; Roberts G., The Soviet Union and the Origins of the Second World War. Russo-German Relations and the Road to War, 1933-1941, New York 1995. ; Rock W., Appeasement on Trial: British Foreign Policy and its Critics, 1938-1939, London 1966. ; Rowse A.L., Appeasement: A Study in Political Decline, 1933-1939, New York 1961. ; Ryszka F., Geneza drugiej wojny światowej. Problem historiograficzny, „Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914-1939”, t. XIII, 1968. ; Santamaria Y., 1939, le Pacte germano-soviétique, Bruxelles 1998. ; Sierpowski S., Narodziny Ligi Narodów. Powstanie, organizacja i zasady działania, Poznań 1984. ; Skrzypek A., Strategia Pokoju. Radziecka polityka zbiorowego bezpieczeństwa w Europie 1932-1939, Warszawa 1979. ; Sommer T., Deutschland und Japan zwischen den Mächten 1935-1940‚ Tübingen 1962. ; Topitsch E., Wojna Stalina. Długofalowa strategia radziecka wobec Zachodu jako racjonalna polityka siły, tłum. D. Aleksandrowicz, Wrocław 1996. ; Vaïss M., Sécurité d'abord. La politique française en matière de désarmement, 9 décembre 1930-17 avril 1934, Paris 1981. ; Walters F.P., A History of the Leagae of Nations, London 1952. ; Watt D.C., The Initiation of the Negotiations leading to the Nazi-Soviet Pact: A Historical Problem [w:] Essays in Honor of E. H. Carr, ed. C. Abramsky, London 1974. ; Watt D.C., Too Serious a Business. European armed forces and the approach to the Second World War, London 1975. ; Weinberg G., The Defeat of Germany in 1918 and the European Balance of Power, „Central European History”, vol. 2, 1969, nr 3. ; Weinberg G.L., Diplomatic Revolution in Europe 1933-1936, vol. II, Starting World War II, 1937-1939, Chicago 1980. ; Weinberg G.L., Świat pod bronią. Historia powszechna II wojny światowej, 1939-1941, Kraków 2001. ; Wolfers A., France - Britain: Conflicting Strategies, Princeton 1941. ; Wołos M., Francja — ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932, Toruń 2004. ; Wright J., Gustav Stresemann. Weimars Greatest Statesman, Oxford 2002. ; Żerko S., System wersalski i próby jego modyfikacji w latach dwudziestych, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 4. ; Zgórniak M., Sytuacja międzynarodowa Polski na początku lat trzydziestych XX wieku [w:] Studia i rozprawy z dziejów XVI-XX wieku. Historia, militaria, polityka, red. G. Nieć, Kraków 2009.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

3

Start page:

5

End page:

32

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46621 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information