RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rok 1939 : fakty, hipotezy, opinie, interpretacje

Creator:

Zacharias, Michał Jerzy (1946– ) ORCID

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 33-58

Type of object:

Journal/Article

References:

Batowski H., Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.
Brzoza C., Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918-1945) [w:] Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2001.
Cenzura w PRL. Relacje historyków, opr. Z. Romek, Warszawa 2000.
Cienciała A.M., Rozważania nad dyplomacją polską i polityką brytyjską w 1939r., „Kwartalnik Historyczny” 2008, nr 2.
Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, Warszawa 2007.
Droga ku wojnie. Polityka europejska i amerykańska w przededniu II wojny światowej, red. T. Kisielewski, Bydgoszcz 1999.
Furet F., Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., Warszawa 1996.
Gmurczyk-Wrońska M., O badaniach nad stosunkami międzynarodowymi — w odpowiedzi Marii Pasztor, „Dzieje Najnowsze” 2005, 1.
Gmurczyk-Wrońska M., Polska — niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938-1944), Warszawa 2003.
Gregorowicz S., Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1932-1935, Wrocław 1982.
Grosfeld L., Państwo przedwrześniowe w służbie monopoli kapitalistycznych, Warszawa 1951.
Grosfeld L., Polskie aspekty stosunków niemiecko-sowieckich w okresie międzywojennym, Warszawa 1988.
Hildebrand K., „Program” und seine Realisierung 1939-1942 [w:] Hitler, Deutschland und die Machte. Materialen zur deutschen Aussenpolitik des Dritten Reiches, red. M. Funke, Düsseldorf 1968.
Kamiński M.K., Geneza rozpętania przez Niemcy i Związek Sowiecki drugiej wojny światowej, „Wiadomości Historyczne” 1995, nr 1.
Kamiński M.K., Stosunki niemiecko-sowieckie w kontekście polityki międzynarodowej, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1998, nr 2.
Kamiński M.K., Wrzesień 1939 roku w Polsce: splot wydarzeń militarnych i politycznych, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1996, nr 2.
Kornat M., Polityka równowagi 1934-1938. Polska między Wschodem i Zachodem, Kraków 2007.
Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.
Koryn A., Rumunia wobec zbliżającego się konfliktu światowego (1938-1941), „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1998, nr 2.
Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932, wyd. II zm,, Poznań 1975.
Liszewski K. [R. Szawłowski], Wojna polsko-sowiecka 1939 r., Londyn 1986.
Lockhart J.G., Cecil Rhodes, London 1949.
Marx R., Królowa Wiktoria, Warszawa 2006.
Materski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Warszawa 2005.
Newman S., Gwarancje brytyjskie dla Polski. Marzec 1939, Warszawa 1981.
Nurek M., Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936-1941, Warszawa 1983.
Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1967.
Pasztor M., Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939, Warszawa 1999.
Stefanowicz J., Gwarancje brytyjskie dla Polski w 1939 r. w świetle narad gabinetu londyńskiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1971, 1.
Thies J., Architekt der Weltherrschaft. Die „Endziele” Hitlers, Düsseldorf, 1976.
Ułam A. B., Expansion and Coexistence. Soviet Foreign Policy, 1917-1973, New York, Washington 1974.
Wandycz P., Telegram ambasadora Steinhardta, „Zeszyty Historyczne” 1988, 84.
Wieczorkiewicz P., Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005.
Wieczorkiewicz P., Łańcuch śmierci. Czystka w Armii Czerwonej 1937-1939, Warszawa 2002.
Wojciechowski M., Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938, wyd. II popr., Poznań 1980.
Zacharias M. J., Polska wobec zmian w układzie sił w Europie w latach 1932-1936, Wrocław 1981.
Zacharias M. J., Priedposyłki i motiwy Ju. Beka 1939godu [w:] Sowietsko-polskije otnoszenija w politiczeskich usłowijach Jewropy 30-ych godow XX wieka, Moskwa 2001.
Zacharias M. J., Przesłanki i motywacje polityki Józefa Becka w 1939 r., „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, 2000, nr 1-2.
Zacharias M., Polska polityka zagraniczna wobec próby porozumienia mocarstw zachodnich w 1936 r., „Kwartalnik Historyczny” 1976, 4.
Zacharias M.J., Documents diplomatiques français, art. rec., „Kwartalnik Historyczny” 1980, 2.
Zacharias M.J., G. Gregorowicz, Polska - Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925-1939, Warszawa 1995.
Zacharias M.J., Józef Beck i „polityka równowagi”, „Dzieje Najnowsze” 1988, 2.
Zacharias M.J., M.K. Kamiński, W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918-1939, Warszawa 1993.
Zacharias M.J., Na marginesie polemiki Marka Kornata ze Stanisławem Żerką, „Dzieje Najnowsze” 2001, 4.
Zacharias M.J., Niemcy w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1938-1939, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1998, nr 2.
Zacharias M.J., Polityka, która była (w związku z odpowiedzią Stanisława Żerki), „Dzieje Najnowsze” 2002, 4.
Zacharias M.J., Polska wobec polityki zbliżenia niemiecko-sowieckiego w okresie międzywojennym (ze szczególnym uwzględnieniem układu z 23 sierpnia 1939 r.) [w:] Rola i miejsce Polski w Europie 1914-1957. W 75 rocznicę odzyskania Niepodległości. Materiały z sesji naukowej w Instytucie Historii PAN 8-9 listopada 1993 r., red. A. Koryn, Warszawa 1994.
Zacharias M.J., Sytuacja międzynarodowa i polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych, „Dzieje Najnowsze” 2006, 2.
Zacharias M.J., Sytuacja międzynarodowa i polityka zagraniczna Polski w latach 1936-1939 (w związku z publikacją materiałów Juliusza Łukasiewicza pt. Dyplomata w Paryżu 1936-1939, pod red. W. Jędrzejewicza i H. Bułhaka, Warszawa 1995, s. 497, Warszawaska Oficyna Wydawnicza „Gryf’ i Instytut Historii PAN), „Kwartalnik Historyczny” 1997, 3.
Żerko S., „Jesteśmy w dobrymi punkcie politycznym ”. O polityce Józefa Becka — bez mitów, „Dzieje Najnowsze” 2001, 4.
Żerko S., Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939, Poznań 2005.
Żerko S., Polityka, której nie było (Michałowi J. Zachariasowi w odpowiedzi), „Dzieje Najnowsze” 2002, 4.
Żerko S., Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939, Poznań 1998.
Żerko S., Wymarzone przymierze Hitlera. Wielka Brytania w narodowo-socjalistycznych koncepcjach i w polityce III Rzeszy do 1939 r., Poznań 1995.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

3

Start page:

33

End page:

58

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46701 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information