RCIN and OZwRCIN projects

Object

Polityka zagraniczna rządów Felipe Gonzáleza (1982-1996)
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: Polityka zagraniczna rządów Felipe Gonzáleza (1982-1996)

Creator:

Domejko-Kozera, Patrycja

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 1 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 141-149

Type of object:

Journal/Article

References:

Ardagh J., France in the 1980s, London 1982
Arenal C. del, 1976-1992: Una nueva etapa en las relaciones de España con īberoamérica, Madrid 1994
Armero J. M., Política exterior de España en democracia, Madrid 1989
Barbé E., España y la OTAN, Barcelona 1981
Barbé E., La política europea de España, Barcelona, 1999
Bassols R., España en Europa. Historia de la adhesión a la CE 1957-1985, Madrid 1995
Bernatowicz-Bierut G., Droga Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wspólnej Europy, Warszawa 1991
Bernatowicz-Bierut G., Europejska polityka Hiszpanii. Wnioski dla Polski, [w:] „Sprawy Międzynarodowe” 1993, nr 4
Bernatowicz -Bierut G., Główne kierunki polityki Hiszpanii w Trzecim Świecie, Warszawa 1984
Bernatowicz-Bierut G., Hiszpania a stosunki międzynarodowe, [w:] „Sprawy Międzynarodowe” 1975, nr 12
Bernatowicz-Bierut G., Kraje południa Europy wobec przemian na kontynencie, [w:] „Sprawy Międzynarodowe” 1991, nr 3
Bernatowicz-Bierut G., Polityka śródziemnomorska Unii Europejskiej, [w:] „Sprawy Międzynarodowe” 1995, nr 4
Bernatowicz-Bierut G., Stosunek państw południowoeuropejskich do poszerzenia Unii Europejskiej, [w:] „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 1
Bernatowicz-Bierut G., Stosunki Hiszpanii i Portugalii z krajami socjalistycznymi, Warszawa 1982
Biały L., Polityka bezpieczeństwa Hiszpanii i Portugalii, Warszawa 1996
Borkowski P. J., Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005
Carr R., Spain 1808-1975, Oxford 1982
Chislett W., Spanish Direct Investment in Latin America: Challenges and Opportunities, Madrid 2003
Clough P., Helmut Kohl. Portret władzy, Gliwice 1999
Criado R., Sahara — pasiòn y muerte de un sueño colonial, Ruedo Iberico 1977
La década del cambio, diez aňos de gobierno socialista 1982-1992, red. A. Guerra, J. F. Tezanos, Madrid 1992
Democratic Spain: Reshaping External Relations in a Changing World, red. R. Gillespie, F. Rodrigo, J. Story, London 1995
Dobrzycki W., Hiszpania i Ameryka Łacińska, [w:] Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2003
España en Europa de 1945 a nuestros días, [w:] „Revista de Historia Contemporránea Ayer”, 2003, nr 49
Fisas V., Las armas de la democracia, Barcelona 1989
Gawrycki M. F., Unia Europejska Ameryka Łacińska i Karaiby — trudne partnerstwo dwóch regionów, Warszawa 2004
Gillespie R., Factionalism in the Spanish Socialist Party, [w:] „Working Paper” 1992, nr 59
Gillespie R., The Spanish Socialist Party, a History o f Factionalism, Oxford 1989
Gola B., F. Ryszka, Hiszpania, Warszawa 1999
Gold P., Gibraltar: British or Spanish?, Routledge 2005
Gonzalez F., J. L. Cebrián, El futuro no es lo que era: una conversation, Madrid 2001
Gonzalez Gómez de Miño P., La heterogeneidad de las relaciones bilaterales hispano francesas durante el cambio politico español: 1969-1986. Sus constantes y sus variables, Madrid 1991
Heiberg L., The Sixteenth Nation: Spains Role in NATO, Washington 1983
Hermano Saraiva J., Krótka historia Portugalii, Kraków 2000
Kik K., Międzynarodówka Socjalistyczna 1951-1992, Warszawa 1994
Kik K., Od republiki do monarchii. Hiszpańska lewica w walce o demokrację 1939-1986, Warszawa 1990
Kiwerska J., Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Poznań 2000
Krzywicka K., Kuba w środowisku międzynarodowym, Lublin 1998
Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa 1998
Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2000
Kupiecki R., NATO a terroryzm — nowy etap transformacji Sojuszu, [w:] „Sprawy Międzynarodowe” 2001, nr 3
Larramendi M. H. de, J. A. Núñez, La política exterior y de cooperación de España en el Magreb (1982-95), Madrid 1996
Malinowski M., Sahara Zachodnia. Konflikt terytorialny między Marokiem a Hiszpanią w latach 1956-1976, Toruń 2001
Marquina A., Defense and Security in the Programs o f Spanish Political Parties, INCI publication, nr 1, Madrid 1980,
Martinez Reyes V., Reguły gry czyli o negocjacjach akcesyjnych i łączeniu się Europy, Warszawa 2000
Mesa R., Democracia v política exterior en España, Madrid 1988
Miłkowski T., P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998
Moran F., Palimpsesto: a modo de memorias, Madrid 2002
Morris D. S., R. H. Haigh, Britain, Spain and Gibraltar 1945-1990, London 1992
Piniés y Rubio J. De, Episodios de un diplomático, Burgos 2000
Olivić F., Gibraltar y la política exterior de la democracia, 1975 a nuestros días, [w:] Estudios sobre Gibraltar, Madrid 1996
Pino D. del, Marruecos entre la tradición y el modernismo, Granada 1990
Planet Contreras A. I., Ceuta y Melilla, espacios frontera hispano marroquies, Melilla 1998
La política exterior española en el siglo XX, red. R. Calduch, Madrid 1994
Polska polityka bezpieczeństwa w latach 1989-2000, red. R. Kuźniar, Warszawa 2001
Powell Ch. T., Cambio de regimen y política exterior: España 1975-1989, [w:] ,,Cuademos de Política Exterior”, 2000, nr 8, XII
Powell Ch., The Fifteen Years on: Spanish Membership in the European Union Revisited, [w:] „Center for European Studies Working Paper”, 2003, nr 89
Ruiz Miguel C., El Sahara Occidental y España: historia, política y derecho: anúlisis critico de la política exterior espaňola, Madrid 1995
Sośnicka M., Eurokorpus oraz jego stosunki z NATO, Unią Zachodnioeuropejską i Unią Europejską, [w:] „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 4
Spain and the Great Powers in the Twentieth Century, red. S. Balfour, P. Preston, London 1999
Spain: the European and International Challenges, red. R. Gillespie, R. Youngs, London 2001
Spain’s Entry into NATO: Conflicting Political and Strategie Perspectives, red. G. F. Gil, J. S. Tulchin, London 1988
Tamames R., Diez aňos en ta Union Europea, vol. 6: La incorporación espaňola a la comunidad económica: del aislamiento a la integración, Barcelona 1996
Tuñon de Lara M., J. Valdeón Baruque, A. Dominguez Ortiz, Historia de España, Barcelona 1991
Tusell J., Historia de España en el siglo XX, [t.] IV: La transición democrútica y el gobierno socialista, Madrid 1999
Val Cid C. del, Opinion pública y opinion publicada: los espaňoles y el referendum de ta OTAN, Madrid 1996
Vasconcelos A. de, Europeizacja portugalskiej polityki zagranicznej, [w:] „Sprawy Międzynarodowe” 1991, nr 5
Viñas A., En las garras del aguila, Los pactos con Estados Unidos, de Franco a Felipe Gonzalez (1945-1995), Barcelona 2003
Wiaderny-Bidzyńska K., Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń 2002
Żurawski vel Grajewski P., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej — aspekt bałtycki i śródziemnomorski, Łódź 1998

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

42

Issue:

1

Start page:

141

End page:

149

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46738 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/42/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information