RCIN and OZwRCIN projects

Object

Nie tylko historiografia : historia najnowsza w alternatywnych obrazach przeszłości
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: Nie tylko historiografia : historia najnowsza w alternatywnych obrazach przeszłości

Creator:

Woźniak, Marek (history)

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 2 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 205-222 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

References:

Bet-El I., Memory, Evidence And Film, „Historical Journal o f Film, Radio & Television” 1996, Vol. XVI, No. 4.
Bomba R., Historia w grach komputerowych, „Historyka” 2007-2008, t. XXXVII XXXVIII.
Cowley R., Introduction, [w:] What If ed. R. Cowley, New York 2001, s. xv-xvii.
Demandt A., Historia niebyła, Warszawa 1999.
Domańska E., Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006.
Dreyfuss R., H. Turtledove, „The two Georges”, New York 1996.
Fay B., Unconventional history‚ „History and Theory” Dec. 2002, Vol. XLI.
Fogel R., Comment on Conrad Paper, [w:] New economic history. Recent papers on methodology, ed. by Ralph L. Andreano, London 1970.
Hoskins A., New Memory: mediating history, „Historical Journal of Film, Radio and Television” 2001, Vol. XXI, No. 4.
Kraidy U., Digital Media and Education: cognitive impact of information Visualization, „Journal of Educational Media” 2002, Vol. XXVII, No. 3.
Lehari K., Nowe media i estetyka środowiska przestrzennego, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998.
Łapiński Z., Iluzja i arbitralność rzeczywistości wirtualnej, [w:] Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, red. M. Hopfinger., Warszawa 1997.
Łotman J., Kultura i eksplozja, Warszawa 1999.
Mazur Z., The representation of history in post war American fiction, Kraków 2001.
Orłowski W. M., Stulecie chaosu, Warszawa 2006.
Pomian K., Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006.
Pomian K., Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 1992.
Pomorski J., Paradygmat New Economic History, Lublin 1995.
Pomorski J., Punkt widzenia we współczesnej historiografii, [w:] Punkt widzenia w języku i kulturze, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Lublin 2004.
Rosenfeld G., Why do we ask „what if?”. Reflections on the function of alternate history, „History and Theory” Dec. 2002, Vol. XLI.
Sobel R., For want of a nail: if Burgoyne had won at Saratoga, London 1997.
Społeczna funkcja historii a współczesność, red. Z. Mańkowski, J. Pomorski, Lublin 1985.
Tarnowska B., Sztuka interaktywna jako proces twórczości multimedialnej, [w:] Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002.
Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.
Weizsacker von C. F., Wahrnehmung der Neuzeit, Seiten 1983.
Whiteclay J. Ch., D. Culbert, World War II, Film, and History, Oxford 1996.
Ziębińska-Witek A., Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 2005.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

42

Issue:

2

Start page:

205

End page:

222

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46771 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/42/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information