Obiekt

Tytuł: Sowiety wobec sytuacji spowodowanej kryzysem państwa czechosłowackiego we wrześniu 1938 r.

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 3 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 15-22 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Bregman A., Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941, Brussels 1974. ; Coulondre R., De Stalin à Hitler. Souvenirs de deux Ambasades 1936-1939, Paris 1950. ; Diariusz i teki Jana Szembeka (1935-1945), t. IV: Diariusz i Dokumentacja za rok 1938, Diariusz i Dokumentacja za rok 1939, oprac. J. Zarański, London 1972. ; Dokumenty a materiały k dějinám československo-sovĕtských vztahů, t. III: Červen 1934-březen 1939, k vydání připravili Č. Amort, M. I. Kopaševová, A. I. Nědorezov, J. Pivaluska, dále se podíleli O. A. Garjanovová A. V. Ivancov, S. A. Kalašnikovová, I. Šťovíčck, Praha 1979. ; Dokumenty Wnieszniej Politiki SSSR (dalej: DWP), t. XXI: 1 janwaria-31 diekabrja 1938g., red. kollegija G. K. Dicjew, J. N. Żukowskij, M. S. Kapica, P. P. Siewostjanow, A. A. Smimow, E. P. Tumancew, Moskwa 1977. ; Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, t. II: 1933-1939, red. nauk. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowa, Warszawa 1996. ; Dokumenty z przedednia II wojny światowej. Polska polityka zagraniczna w świetle Archiwów Wilhelmstrasse (1937-1938), „Sprawy Międzynarodowe” 1958, 7-8. ; Kamiński M. K., Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji 1943-1945, Warszawa 2009. ; Kamiński M. K., Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2001. ; Kamiński M. K., M. J. Zacharias, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998. ; Kozeński J., Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932-1938, Poznań 1964. ; Landau Z., J. Tomaszewski, Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne, Warszawa 1985. ; Leczyk M., Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925-1934. Studium z historii dyplomacji, Warszawa 1976. ; Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1938, red. M. Kornat, Warszawa 2007. ; Steiner Z., The Soviet Commissariat of Foreign Affairs and the Czechoslovakian Crisis in 1938: New Material from the Soviet Archives, „The Historical Journal” 1999, XLII, 3. ; Wandycz P., Z Piłsudskim i Sikorskim. August Zaleski - minister spraw zagranicznych w latach 1926-1932 i 1939-1941, Warszawa 1999.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

42

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

15

Strona końc.:

22

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46800 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/42/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji