Object

Title: Miejsce Instytutu Pamięci Narodowej w badaniach nad dziejami PRL

Creator:

Suleja, Włodzimierz (1948– )

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 3 (2010), Przegląd badań

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 81-111

Type of object:

Journal/Article

References:

14 dni pod ziemią. KWK „Piast” w Bieruniu 14-28 grudnia 1981 roku, red. J. Neja, A. Sznajder, Katowice 2006.
Akcja „Wisła”, red. J. Pisuliński, Warszawa 2003.
Akcja „Wisła” 1947, kom. red. Serhij Bohunow et al.; wstęp oprac. Grzegorz Motyka, Jurij Szapował; wybór dokumentów i red. nauk. Wanda Chudzik et al.; przekł. Iwan Kozłowski, Małgorzata Słoń-Nowaczek, Warszawa Kijów 2006.
Andrzejewski M., Marzec 1968 w Trójmieście, Warszawa Gdańsk 2008.
Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Studia, red. J. Symyk, Warszawa 2009.
Aparat bezpieczeństwa, propaganda a praska wiosna. Zbiór materiałów z konferencji międzynarodowej, Praga, 7-9 września 2008 r., red. Maria Małgorzata Szwykowska-Rey, Praga 2009.
Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa 2005.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I: (1944-1956), red. nauk. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, t. II: (1956-1975) i t. III: (1975-1990), red. nauk. P. Piotrowski, Warszawa 2006 i 2008.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody, cz. I: Lata 1945-1947, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1994, cz. II: Lata 1948-1949, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1996.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1950-1952. Taktyka, strategia, metody, wstęp A. Paczkowski, wybór i oprac. A. Dudek, A. Paczkowski, Warszawa 2000.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953-1954. Taktyka, strategia, metody, wstęp A. Paczkowski, wybór i oprac. G. Majchrzak, A. Paczkowski, Warszawa 2004.
Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, red. A. Dziurok, Warszawa 2009.
Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem katolickim w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956, wybór i oprac. T. Chiciński, A. Paczoska-Hauke, Bydgoszcz Gdańsk 2010.
Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945-1990. Obsada stanowisk kierowniczych. Informator, oprac. M. Węgliński, Gdańsk 2010.
Aparat represji a opór społeczeństwa wobec systemu komunistycznego w Polsce i na Litwie w latach 1944-1956, red. P. Niwiński, Warszawa 2005.
Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984, t. I, red. J. Mysiakowska J., Warszawa 2009.
Aparat władzy a społeczeństwo w Tarnowskich Górach w latach 1945-1989. Materiały z konferencji „Tarnowskie Góry w Polsce Ludowej” z 15 października 2008 r. w Muzeum w Tarnowskich Górach, red. K. Gwoźdź, S. Rosenbaum, Katowice-Tarnowskie Góry 2009.
Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej w latach 1942-1947, red. A. Dziurok, Rybnik 2004.
Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych. Materiały pokonferencyjne, red. R. Klementowski, S. Ligarski, Wrocław 2008.
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego. 1944-1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa-Lublin 2007.
Balbus T., Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948), t. I: (Okręg Wrocław „Wschód”, odtworzony okręg Wrocław, wrocławska komórka „Ż”, drugi Zarząd Obszaru Wschodniego), Wrocław 2003, t. II: (Komenda Obszaru Lwowskiego, Okręg Lwów, Okręg Tarnopol), Wrocław 2004.
Balbus T., Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu w okresie maj-grudzień 1945 r. na tle sytuacji na Dolnym Śląsku (geneza, kadry, kierunki działalności), Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 2006, nr 2 (4).
Balbus T., K. Stróżyna, „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie…”. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Henryka Gulbinowicza w latach 1970-1990, Wrocław 2008.
Balbus T., O Polskę Wolną i Niezawisłą (1945-1948). WiN w południowo-zachodniej Polsce (geneza struktury — działalność — likwidacja — represje), Kraków-Wrocław 2004.
Balbus T., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Jaworze — struktury, kadry, działalność (maj-grudzień 1945), Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 2008, nr 1 (6).
Balbus T., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Legnicy (maj-grudzień 1945 r.). Struktury, kadry, działalność, Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 2007, nr 1 (5).
Balbus T., „Służył nam bez zastrzeżeń i skrupułów”. Druga twarz byłego szefa Oddziału II Obszaru Lwowskiego AK ppłk. Henryka Pohoskiego „Walerego” vel „Szpinalskiego”, Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989, 2004, nr 1.
Balbus T., Ł. Kamiński, Wydarzenia grudniowe 1970 poza Wybrzeżem, Pamięć i Sprawiedliwość 2002, nr 1.
Baziur G., Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim 1945-1947, Warszawa 2003.
Bechta M., …między Bolszewią a Niemcami. Konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego na Podlasiu w latach 1939-1952, Warszawa 2008.
Bednarek J., Oddział Franciszka Olszówki „Otta”. Z dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej, Pamięć i Sprawiedliwość 2004, nr 1 (5).
Bibliografia historii polskiej za rok 2006, oprac. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka, J. A. Kabata, Kraków 2008.
Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2009.
Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wybór i oprac. Ł. Kamiński Ł., Warszawa 2004.
Biuletyny Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Grudzień 1954-listopad 1956, oprac. W. Chudzik W, M. Filipiak, J. Gołębiowski, Warszawa 2009.
Błażejowska J., Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976- 1989/1990, Warszawa 2010.
Borowiec J., Aparat bezpieczeństwa a wojskowy wymiar sprawiedliwości. Rzeszowszczyzna 1944-1954, Warszawa 2004.
Bortlik-Dźwierzyńska M., M. Niedumy, Uciekinierzy z PRL, Katowice Warszawa 2009.
Broński Z. „Uskok”, Pamiętnik (1941-maj 1949), red. S. Poleszak, Warszawa 2004.
Brzostek B., M. Zaremba, Polska 1956-1976: w poszukiwaniu paradygmatu, Pamięć i Sprawiedliwość 2006, nr 2 (10).
Budrewicz L., Z PRL do Polski. Wspomnienia z niejednego podwórka (1976-1989), red. i oprac. M. Kała, G. Waligóra, Wrocław 2008.
„Budujemy socjalizm…”. Materiały pokonferencyjne, red. R. Klementowski, S. Ligarski, Wrocław 2010.
Bukowski K., Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego na środkowym Pomorzu w latach 1945-1956, Koszalin 2008.
Bydgoszcz 3-4 września 1939. Studia i dokumenty, red. T. Chińciński, P. Machcewicz, Warszawa 2008.
Cenckiewicz S., P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Warszawa 2008.
Cenckiewicz S., Służba Bezpieczeństwa w walce z Ruchem Młodej Polski, Pamięć i Solidarność 2003, nr 2 (4).
Chmielowiec P., Urząd Bezpieczeństwa w Brzozowie 1944-1956, Rzeszów 2008.
Chmielowiec P., Urząd Bezpieczeństwa w Łańcucie 1944-1956, Rzeszów 2006.
Chmielowiec P., Urząd Bezpieczeństwa w powiecie Lwówek Śląski (1945-1956), Wrocław 2006.
Chodakiewicz M. J., Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944-1947, Warszawa 2008.
Choma-Jusińska M., Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980, Warszawa Lublin 2009.
Cichoracki P., Droga ku anatemie. Wacław Kostek Biernacki (1884-1957), Warszawa 2009.
Cisek J., Oskar Halecki. Historyk — Szermierz Wolności, Warszawa 2009.
Co nam zostało z tych lat… Opozycja polityczna 1976-1980 z dzisiejszej perspektywy, red. J. Eisler, Warszawa 2003.
Connelly J., Mity i kontrmity, przyczynek do dyskusji o polskiej tożsamości historycznej., Pamięć i Sprawiedliwość 2005, nr 2 (8).
Czaplińska R., Z archiwum pamięci. 3653 więzienne dni, red. K. Szwagrzyk, J. Żygadło, Wrocław 2003.
Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010.
Czerwiec 1976. Spory i refleksje po 25 latach, red. P. Sasanka, R. Spałek, Warszawa 2003.
Czerwiec 1976 w materiałach archiwalnych, wybór i oprac. J. Eisler, Warszawa 2001.
Danilecki T., M. Zwolski, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944-1956), Białystok 2008.
Departament X MBP. Wzorce — struktury — działanie, red. K. Rokicki, Warszawa 2007.
Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, red. A. Dziurok., M. Niedurny, Katowice 2004.
Dla władzy. Obok władzy. Przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, red. J. Neja, Warszawa 2005.
Donosem i pałką. Z działań Służby Bezpieczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1956-1980, red. A. Dziuba, Katowice 2008.
Do prześladowania nie daliśmy powodu… Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej, red. R. Terlecki, Kraków 2003.
Dubiański W., Obóz pracy w Mysłowicach 1945-1946, Katowice 2004.
Dubiański W., Struktura PUBP/PUdsBP w Zawierciu w latach 1945-1956, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989, 2004, nr 1.
Dudek A., Z. Zblewski, Materiały operacyjne służb specjalnych PRL jako źródło historyczne. Uwagi metodologiczne, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989 2004, nr 1.
Dwilewicz Łukasz, Janusz Kaliński, Jacek Luszniewicz, Dariusz Stola, Władysław Bułhak, Andrzej Zawistowski, Czy Polska rosła w silę i ludzie żyli dostatniej, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2008, nr 2 (13).
Dwilewicz Ł., Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka; [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2008, nr 2 (13).
Dyrcz R., J. Laska, J. Raźny, E. Zając, Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB, Kraków 2009.
Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch”, wybór i oprac. P. Byszewski, Warszawa 2008.
Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego 1945-1990, red. T. Wolsza, S. Ligarski, Warszawa 2010.
Dziuba A., Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947, Kraków 2005.
Dziurok A., „ W matni ” — kontakty księdza Wiktora Skworca ze Służbą Bezpieczeństwa, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989 2008, nr 1 (6).
Eisler J., Jakim państwem była PRL w latach 1956-1976, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2006, nr 2 (10).
Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006.
Eisler J., Polskie miesiące, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.
Eisler J., I. Greczniak-Filipp, W. Kwiatkowska, J. Marszalec, To nie na darmo… Grudzień 1970 w Gdańsku i Gdyni, red. M. Sokołowska, Pelplin 2007.
Exodus. Deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań, red. M. Zwolski, Warszawa Białystok 2008, ss. 164.
Fikcja czy rzeczywistość? Wybór audycji Polskiego Radia Szczecin z lat 1946-1989, wybór, wstęp i oprac. P. Szulc, Szczecin 2009.
Flis S., A. Kazański, K. Lisiecki, Gdański Sierpień ’80, Gdańsk 2010.
Frazik W., F. Musiał, M. Szpytma, M. Wenklar, Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945-1990. Informator personalny, Kraków 2007, oraz wyd. II poprawione i uzupełnione Kraków 2009.
Friszke A., Spór o PRL w III Rzeczypospolitej ( 1989-2001) [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2002, nr 1.
Fundamenty systemu zniewolenia. Z działalności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 1945-1956, red. A. Dziurok, A. Dziuba, Katowice 2009.
Garbacz D., Wołyniak, legenda prawdziwa, Stalowa Wola 2008.
Goleń-Zając E., H. Głębocki, „Ketman” i „Monika” — żywoty równolegle, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989 2005, nr 1 (2).
Golik D., F. Musiał, Osądź mnie Boże… Ks. Władysław Gurgacz Kapelan Polski Podziemnej, Kraków 2009.
Gontarczyk P., Aleksander Kwaśniewski w dokumentach Służby Bezpieczeństwa. Fakty i interpretacje, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989 2009, nr 1 (7).
Grabowski W., Polska tajna administracja cywilna 1940-1945, Warszawa 2003.
Grudzień 1970 w dokumentach MSW, wybór i oprac. J. Eisler, Warszawa 2000.
Gryz R., „Na masowe budownictwo sakralne nie pójdziemy”. Ekipa Gierka wobec budowy katolickich świątyń (1970-1980), [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2007, nr 1 (7).
Guzy J., U źródeł dobrego i złego. Rozmowy z pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, przepr. R. Spałek, Warszawa 2009.
Hałagida I., Prowokacja „Zenona”. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie „C 1” przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954), Warszawa 2005.
Hałagida I., „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896- 1977), Warszawa 2008.
Hałagida I., Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski 1945-1957, Warszawa 2002.
Hausner W., M. Kapusta, Harcerstwo duchowej niepodległości. Duszpasterstwo harcerskie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i archiwaliach środowisk harcerskich 1983-1989, Kraków 2009.
Idą pancry na Wujek, oprac. A. Dziuba, A. Dziurok, T. Semik-Orzech, A. Sznajder, Katowice 2006.
Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. nauk. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009.
Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957-1990), oprac. B. Kapuściak, Kraków 2010.
Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 1945-1989, oprac. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945-1989), wybór, wstęp i oprac. M. Komaniecka, Kraków 2010.
Iwaneczko D., Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005.
Iwaneczko D., Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944-1956, Rzeszów 2004.
Jakimek-Zapart E., Nie mogłem inaczej żyć… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Kraków 2007.
Jakubowski G., Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950, Warszawa 2002.
Jankowiak S., Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945-1970, Warszawa 2005.
Jasiak K., Działalność partyzancka Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Z dziejów II Konspiracji w środkowej Polsce w latach 1945-1955, Wieluń Opole 2008.
Jan Paweł II w Łodzi, red. M. Przybysz, M. Różański, J. Wróbel, Łódź 2007.
Jan Paweł II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 roku, wybór i oprac. M. Semczyszyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch, Warszawa- Szczecin 2008.
Jankowski S. M., R. Kotarba, Literaci a sprawa katyńska — 1945, Kraków 2003.
„Jesteście nasza wielką szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944-1989, red. P. Ceranka, S. Stępień, Warszawa 2009.
Kaczmarski K., Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939-1944, Warszawa 2003.
Kadra bezpieki 1945-1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwie śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim, wstęp i red. W. Dubiański, A. Dziuba, A. Dziurok, Katowice 2009.
Kaczmarski K., Pogrom, którego nie było. Rzeszów, 11-12 czerwca 1945 r. Fakty, hipotezy, dokumenty, Rzeszów 2008.
Kaczmarski K., Życie w ukryciu. Agenturalna współpraca Wojciecha Dzieduszyckiego z aparatem bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1949-1972, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989 2006, nr 2 (4).
Kamiński Ł., Władza wobec opozycji 1976-1989, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 2 (4).
Kasprzycki M., Ludzie bezpieki w powiecie Nowy Sącz. Obsada Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego/Powiatowego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Sączu w latach 1945-1956. Informator personalny, Kraków 2009.
Kamiński Ł., Kryptonim „Podżegacze ”, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 1 (3).
Katowice we Wrześniu ’39, oprac. G. Bębnik, Warszawa 2006.
Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1945-1956, red. J. Bednarek, J. Żelazko, Łódź 2007.
Kietliński M., K. Sychowicz, W drodze do demokracji. Białostocczyzna w latach 1988-1990, Białystok 2009.
Klementowski R., Służba Bezpieczeństwa na ziemi lwóweckiej (1957-1990), Wrocław 2009.
Klementowski R., Urząd Bezpieczeństwa w Lubinie (1945-1956), Lubin Wrocław 2007.
Klementowski R., Wydział IX Departamentu IV MBP/Wydział IX „K ” WUBP we Wrocławiu z siedzibą w Kowarach (struktura, działalność, obsada personalna), [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 2006, nr 2 (4).
Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1946-1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2007.
Kładoczny M P., Prawo jako narzędzie represji w Polsce Ludowej (1944-1956). Prawna analiza kategorii przestępstw przeciwko państwu, Warszawa 2004.
Kobiety internowane. Gołdap 1982, red. E. Rogalewska, Białystok 2008.
Kobylarz R., Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim 1944-1989, Warszawa 2009.
Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie w latach 1979-1990. Wybór dokumentów, wstęp, wybór i oprac. M. Kasprzycki M., Kraków 2009.
Komaniecka M., Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej jako źródło historyczne, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989 2006, nr 2 (4).
Komaniecka M., Osobowe źródła informacji w technice operacyjnej, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989 2007, nr 1 (5).
Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory — 19 I 1947. Materiały z konferencji „Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory — 19 I 1947” zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Okręgowe w Tarnowie Oddział w Wierzchosławicach oraz Towarzystwo Naukowe Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, która odbyła się w Krakowie w sześćdziesiątą rocznicę wyborów (19 1 2007 r.), red. M. Wenklar, Kraków 2007.
Koniec pewnej epoki. Wybory parlamentarne 1989 roku w województwie szczecińskim w dokumentach, wybór i oprac. A. Kubaj, Warszawa Szczecin 2010.
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. I, red. J. Żaryn, J. Żurek, Kraków Warszawa-Wrocław 2002, t. II, red. W. Frazik, Kraków Warszawa-Wrocław 2004, t. III, red. T. Balbus, Kraków Warszawa Wrocław 2007.
Kopka B., Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa, Warszawa 2007.
Korkuć M., „Zostańcie wierni tylko Polsce… ”. Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947), Kraków 2002.
Korkuć M., A. Ptak, Żołnierze porucznika Wądolnego. Z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947, Kraków 2001.
Korkuć M., J. Szarek, Zakopiańska „Solidarność” 1980-1989, Kraków Zakopane 2006.
Korzenie Gdyni. Materiały z konferencji historycznej 3 marca 2003 r., cz. II, Gdynia 2003.
Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956-1966, red. A. Dziurok, W. J. Wysocki, Katowice-Kraków 2008.
Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB 1971-1983, wstęp, wybór i oprac. M. Sobieraj, Lublin 2009.
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, t. 1, Kraków 2007, t. 2, Kraków 2008.
Kozłowski T., Bunt w bydgoskim Areszcie Śledczym w 1981 roku. Przejaw choroby więziennictwa w schyłkowym okresie PRL, Warszawa 2010.
Krajewski K., J. Pawłowicz, Agentura WUBP w warszawie wykorzystywana w 1949 r. przeciwko podziemiu niepodległościowemu, [w]: Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 2004, nr 1.
Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956, red. M. Kaczmarski, M. Krzysztofíński, C. Nowak, Rzeszów Krosno 2009.
Kryptonim Agresor. Ks. prałat Adam Sudoł w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1957-1989, wybór i oprac. K. Kaczmarski, A. Romaniak, Sanok 2006.
Kryptonim „Gracze”. Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” 1976-1981, wstęp, wybór i oprac. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Kryptonim „Orzeł”. Warszawski Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w dokumentach 1947-1954, wybór i oprac. K. Krajewski, T. Łabuszewski, J. Pawłowicz, L. Żebrowski, Warszawa 2004.
Kryptonim „Pajęczyna”. Sprawa Obiektowa na MKZ NSZZ „Solidarność” w Lesznie. Dokumenty, oprac. W. Handke, Poznań Leszno 2008.
Kryptonim „Pegaz”. Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 1978-1980, wybór i oprac. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2008.
Kryptonim „Wasale”. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980, wybór i oprac. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2007.
Krzysztofiński M., K. Sychowicz, W kręgu „Bizancjum”, [w]: Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989 2008, nr 1 (6).
Krzyżanowska S., W. Trębacz, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Kaskader”, Wrocław 2007.
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn, J. Żurka, Warszawa 2003.
Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944-1954, t. I: Księga główna więźniów śledczych 9 X-11 XII 1944, red. i oprac. A. T. Filipek., M. Krzysztofik, Lublin 2009.
Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, red. J. Marecki, F. Musiał, wybór, wstęp i oprac. J. Marecki, M. Lasota, R. Szczęch, Kraków 2009.
Kura A., Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, Warszawa 2006.
Kurpierz T., P. Piątek, „Dobić wroga”. Aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie (1945-1947), Katowice Kraków 2007.
Kurpierz T., Procesy żołnierzy podziemia zbrojnego na Podbeskidziu przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Katowicach w latach 1946-1947, [w:] Podziemie niepodległościowe na Podbeskidziu w latach 1939-1947, red. A. Namysło, T. Kurpierz, Bielsko Biała 2002.
Kurtyka J., Polska 1944-1956: z dziejów agonii i podboju, [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. I, red. J. Żaryn, J. Żurek, Kraków Warszawa-Wrocław 2002.
Kurtyka J., Światy przeciwstawne: komunistyczna bezpieka wobec podziemia niepodległościowego. Aparat bezpieczeństwa publicznego w walce z polskim podziemiem niepodległościowym (dyskusja z udziałem T. Balbusa, J. Kułaka, J. Kurtyki, Z. Nawrockiego, G. Ustasza i Z. Zblewskiego), [w]: „Pamięć i Sprawiedliwość” 5 (2004).
Kuta C., „Działacze” i „ Pismaki”. Aparat bezpieczeństwa wobec katolików świeckich w Krakowie w latach 1957-1989, Kraków 2009.
Lasota M., Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006.
Lesiakowski K., Strajki robotnicze w Łodzi 1945-1976, Łódź 2008.
Lesiakowski K., Strajki robotników łódzkich w lutym 1971 roku, [w]: Pamięć i Sprawiedliwość 2002, nr 1.
Leszczyński A., Jaką historię „ Solidarności ” lat 1980-1981 warto napisać? Zarys projektu badawczego, [w]: Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 2 (4).
Leśkiewicz R., Organizacja i działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu (1946-1955), [w]: „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, 2006, nr 1 (3).
Leśkiewicz R., Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946-1955). Organizacja, funkcjonowanie, procesy archiwotwórcze, Warszawa-Poznań 2009.
Ligarski S., Agentura we wrocławskim Teatrze Pantomimy, [w]: Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989 2009, nr 1 (7).
Ligarski S., W zwierciadle ogłoszeń drobnych. Życie codzienne na Śląsku w latach 1945-1949, Wrocław 2007.
Lipski J. J., KOR. Komitet Obrony Robotników. Komitet Samoobrony Społecznej, oprac. meryt. G. Waligóra, Warszawa 2006.
Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939-1955, z. 1, red. W. Muszyński, J. Mysiakowska, Warszawa 2008.
Lukasiewicz S., Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971, Warszawa-Lublin 2010.
Łódź w latach 1956-1957, red. L. Próchniak, J. Wróbel, Warszawa 2006.
Machałek M., P. Miedziński, Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień ’70 i Styczeń ’71, Szczecin 2007.
Machcewicz P., „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989, Warszawa 2007.
Maciejowska A., Przerwane życiorysy — Obława Augustowska, lipiec 1945 r., Białystok 2010.
Madej K., Opozycja w PRL 1956-1980. Stan badań, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 2 (4).
Majchrzak G., Kontakt operacyjny „Delegat” vel „Libella ”, Warszawa 2009.
Majchrzak G., Z dziejów „Tygodnika Solidarność”. Rozpracowywanie „Tygodnika Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982, Warszawa 2007.
Maniewska K., Kościół katolicki w Bydgoszczy wobec prób laicyzacji i dezintegracji społeczeństwa w okresie rządów Edwarda Gierka (1970-1980), Warszawa 2007.
Mardyła P., Duszpasterstwo w czasach stalinowskich. Władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956, Kraków 2009.
Marecki J., Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1945-1975, Kraków 2009.
Marek Ł., „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970, Katowice 2009.
Marzec 1968 w dokumentach MSW, red. F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, t. I: Niepokorni, Warszawa 2008; t. II: Kronika wydarzeń, cz. 1, Warszawa 2009.
Marzec ’68 w Białymstoku. Wybór źródeł, wybór, wstęp i oprac. U. Gierasimiuk, Białystok 2008.
„Media w PRL, PRL w mediach, materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji „Propaganda PRL -u”, Gdańsk, 19-20 listopada 2003, red. M. Malinowski, P. Niwiński, T. Dmochowski, Gdańsk 2004.
Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945 -1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004.
Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi — Polacy — Słowacy 1938/1939-1945-1989, red. P. Blažek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, cz. I, Warszawa 2007; cz. II, Warszawa 2009.
Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim, red. K. Kowalczyk, M. Paziowski, M. Stefaniak, Szczecin 2008.
Milenium kontra Tysiąclecie — 1956, red. K. Białecki, S. Jankowiak, J. Miłosz, Poznań 2007.
Młodzież w oporze społecznym 1944-1989, red. M. Kała, Ł. Kamiński, Wrocław 2002.
Morgan D., Konflikt pamięci. Narracje radomskiego czerwca 1976, Warszawa 2004.
Musiał F., M. Lasota, Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa Kurii krakowskiej, Kraków 2003.
Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970-1989), Kraków 2007.
Musiał F., Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946-1955), Kraków 2005.
Musiał F., Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005.
Musiał F., Wiązanie tajnych współpracowników z organami bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przyczynek do dyskusji nad mechanizmem psychicznego manipulowania konfidentami, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 2006, nr 2 (4).
Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, red. P. Franaszek, Warszawa 2010.
Nawrocki K., Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (1980-1989), Gdańsk 2010.
„Nic tu nie jest nielegalne”, Sierpień ’88 w dokumentach szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa, red. P. Knap, A. Kubaj, Szczecin 2009.
„Nie było czasu na strach…”. Z Janiną Wasiłojć Smoleńską rozmawiają Marzena Kruk i Edyta Wnuk, Szczecin 2009.
Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984-1989, red. W. Handke, J. Wąsowicz, Poznań 2009.
Nie-piękny wiek XX, red. B. Brzostek, Warszawa 2010.
Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie latach 1944-1956 w świetle dokumentów, wstęp, wybór i oprac. B. Wójcik, Rzeszów 2009.
Niezależność najwięcej kosztuje. Relacje uczestników opozycji demokratycznej w Łodzi 1976-1980, oprac. L. Próchniak, S. M. Nowinowski, M. Filip, Łódź 2008.
Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Warszawa-Kraków 2007.
Nieznane świadectwa. Opozycja i opór społeczny w województwie płockim w tajnych dokumentach Służby Bezpieczeństwa, wybór i oprac. J. Pawłowicz, Toruń 2005.
Noszczak B., Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, Warszawa 2008.
Nowa Huta — miasto walki i pracy, red. R. Terlecki, M. Lasota, J. Szarek, Kraków 2002.
Nowinowski S. M., Andrzeja Feliksa Grabskiego żywoty równoległe, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989 2007, nr 1 (5).
Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą, red. K. Brzechczyn, Poznań 2009.
Obława augustowska (lipiec 1945 r.), red. J. J. Milewski, A. Dyżewska, Białystok 2005.
Obława Augustowska — lipiec 1945 r., red. E. Rogalewska, Białystok 2010.
Obława Augustowska — lipiec 1945 r. Wybór źródeł, red. J. J. Milewski, A. Pyżewska, Białystok 2010.
Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthütte — Zgoda, red. A. Dziurok, Katowice-Świętochłowice 2002.
Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956, t. I-II, red. K. Mieroszewski, Z. Woźniczki, Jaworzno 2007.
Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, red. R. Sierchuła, Warszawa 2010.
Obóz pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy, wybór i oprac. A. Dziurok, Warszawa 2002.
Obóz w Potulicach — aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów, red. A. Paczoska, Bydgoszcz 2005.
Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, red. K. Brzechczyna, Poznań 2008.
Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski XX wieku, Warszawa 2008.
Olsztyńska Solidarność 1980-1981, red. R. Gieszczyńska, Olsztyn 2008.
Olsztyński Czerwiec ’89, Olsztyn 2009.
Operacja „Podhale”. Służba Bezpieczeństwa wobec wydarzeń w Czechosłowacji 1968-1970, wybór i oprac. Ł. Kamiński, G. Majchrzak, Warszawa 2008.
Operacja „Podmuch”. Służba Bezpieczeństwa wobec „bombiarzy” na terenie Zagłębia Miedziowego w okresie stanu wojennego, wybór i oprac. S. Ligarski, Lubin-Wrocław 2007.
Operacja „Sejm” 1944-1946, Warszawa-Kijów 2007.
Operacja „Zorza II ”. Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987), wstęp i red. nauk. S. Cenckiewicz, M. Kruk, Warszawa - Gdańsk 2008.
Opozycja demokratyczna w działaniach władz PRL, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 2 (4).
Opozycja i opór społeczny w Łodzi 1956-1981, red. K. Lesiakowski, Warszawa 2003.
Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983-1990, red. K. Brzechczyn, P. Zwiernik, Poznań 2009.
Osobowe źródła informacji — zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008.
Ostatni leśni 1948-1953, red. T. Łabuszewski, Warszawa 2003.
Paczkowski A., Archiwa aparatu bezpieczeństwa PRL jako źródło: co już zrobiono, co można zbadać, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 1 (3).
Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S. M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008.
Pawłowicz J., Chwała bohaterom! Mieszkańcy Mazowsza zachodnio-północnego sądzeni przez Wojskowe Sądy Rejonowe 1944-1955, Warszawa 2003.
Pawłowicz J., Ludzie płockiej bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945-1956, Warszawa 2007.
Pawłowicz J., Płockie Milenium. Uroczystości milenijne w diecezji płockiej w tajnych dokumentach Służby Bezpieczeństwa, Toruń 2006.
Pawłowicz J., Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948, Warszawa 2008.
Perlak A. i M., Internowani w Uhercach (16 sierpnia-23 grudnia 1982 r.), Wrocław 2010.
Persak K., Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa 2006.
Pierwsze lata komunizmu w powiecie zawierciańskim (1945-1947), red. W. Dubiański, Katowice-Kraków 2007.
Piotrowski P., Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975-1990, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 1 (3).
Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972 -1979, wstęp P. Tomasik, wybór i oprac. M. Biełaszko, A. K. Piekarska, P. Tomasik, C. Wilanowski, Warszawa 2007.
Pleskot P., „Tarcza partii i narodu”. Kontrwywiad Polski Ludowej w latach 1945-1956. Zarys struktur i wybór źródeł, Warszawa 2010.
Początki niezależnego ruchu chłopskiego 1978-1980. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, wybór i oprac. M. Choma-Jusińska, M. Krzysztofik, Lublin 2008.
Początki „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce (1980-1981), red. T. Danilecki, Białystok 2005.
Podporucznik Stanisław Marchewka ps. „Ryba ” 16 XI 1908-4 III 1957, red. W. F. Wilczewski, Białystok 2007.
Podziemie niepodległościowe na Podbeskidziu w latach 1939-1947, red. A. Namysło, T. Kurpierz, Bielsko Biała 2002.
Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944-1956, red. T. Danilecki, Warszawa 2004.
Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1956, red. S. Poleszak, A. Puławski, Warszawa 2002.
Pogorzelski K., K. Sychowicz, TW „Kastuś” i Służba Bezpieczeństwa a środowisko białoruskie na Białostocczyźnie, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 2008, nr 1 (6) - dwa razy.
Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma systemami totalitarnymi 1942-1945, cz. 1 -2, oprac. nauk. G. Motyka, J. Szapował, Warszawa-Kijów 2005.
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006.
Polak W., Anatomia agenta. Historia tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Karol” (1978-1983), Gdańsk 2005.
Poleszak S., Antykomunistyczne podziemie zbrojne w Łomżyńskiem i Grajewskiem 1945-1957, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2002, nr 2 (2).
Poleszak S., Pion śledczy WUBP w Lublinie. Struktura i ludzie (sierpień 1944-kwiecień 1947), [w:] „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, 2005, nr 1 (2).
Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1989, red. T. Ceynowa, P. Knap, Szczecin 2010.
Polityka wobec historii, historiografia wobec polityki: PRL i III Rzeczpospolita [dyskusja], [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2002, nr 1.
Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. W. Materski, T. Szarota, Warszawa 2009.
Polska północno-wschodnia w okresie stalinizmu. Spojrzenie z perspektywy półwiecza, red. K. Sychowicz, E. Świętochowska-Bobowik, W. F. Wilczewski, Białystok Warszawa 2009.
Polskie dzieci na tułaczach szlakach 1939-1950, red. J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa 2008.
Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Postanowiono załatwić odmownie…”. Budownictwo sakralne w diecezji częstochowskiej (1957-1989). Wybór dokumentów, wstęp, wybór i oprac. A. Sznajder, W. P. Wlaźlak, Katowice-Częstochowa-Rzeszów 2008.
Powiat przemyski w latach 1944-1956, red. K. Kaczmarski, M. Krzysztofíński, Przemyśl-Rzeszów 2006.
Powiat Pułtusk w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych. Materiały z sesji naukowej Represje i opór przeciwko rządom komunistycznym w powiecie Pułtusk po 1944 r. zorganizowanej 16 października 2007 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Warszawa, b.r.w.
Powiat sanocki w latach 1944-1956, red. K. Kaczmarski, A. Romaniak, Rzeszów-Sanok 2007.
Powiat Sokołów Podlaski. Materiały z sesji naukowej Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 r. zorganizowanej 10 kwietnia 2006 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Warszawa, b.r.w., seria „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956”.
Po ziemi naszej roześlem harcerzy… Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku, pod red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2007.
Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania — Przebieg — Konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 22-23 czerwca 2006, red. K. Białecki, S. Jankowiak, Poznań 2007.
Propaganda PRL. Wybrane problemy, red. P. Semkow, Gdańsk 2004.
Próchniak L., Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim, Łódź 2003.
Przeciw Kościołom i religii. Sprawozdania Sekcji 5 Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie 1946 1952, red. F. Musiał, Kraków 2008.
Przeciwko stanowi wojennemu. Zajścia 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim, red. M. Machałek, D. A. Rymar, Szczecin 2007.
Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982, t. I-II, wybór i oprac. Ł. Kamiński, Warszawa 2007.
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 2000.
Przybysz M., Wyspy wolności. Duszpasterstwo akademickie w Łodzi 1945-1989, Łódź 2008.
PSL w realiach społeczno-politycznych Dolnego Śląska drugiej połowy lat czterdziestych XX w., red. J. Syrnyk, Wrocław 2008.
Ptasińska-Wójcik M., Z dziejów Biblioteki Kultury 1946-1966, Warszawa 2006.
Ptaszyński R., Sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie i ich wyroki. Studia i materiały, Szczecin 2008.
Ptaszyński R., Trzymamy straż nad Odrą. Propaganda — Fakty — Dokumenty, Szczecin 2007.
Ptaszyński R., Wojskowy Sąd Rejonowy 1 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946-1955, Szczecin 2010.
Radio Solidarność Regionu Wielkopolska. Dokumenty, oprac. R. Reczek, Poznań 2008.
Rączy E., Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie, Warszawa 2008.
Reczek R., Życie społeczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956-1970, Poznań 2008.
Reflections on the Kielce Pogrom, red. Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warszawa 2006.
Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego w latach 1939-1956 w dokumentach, wybór i oprac. K. Banaś, A. Dziurok, Katowice 2003.
Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego, red. J. Myszor, A. Dziurok, Katowice 2004.
Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004.
Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944-1956). Materiały z konferencji naukowej 5-6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie, t. I, red. J. Gmitruk, Z. Nawrocki, Warszawa 2003.
Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989). Materiały z konferencji naukowej 27-28 listopada 2003 r. w Rzeszowie pt. „Wieś i ruch ludowy a władza w PRL w latach 1956-1989”, t. II, red. J. Gmitruk., Z. Nawrocki, Warszawa 2004.
Rok 1945 w Łodzi, red. J. Żelazko, Łódź 2008.
Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945), wybór i oprac. L. Pietrzak, S. Poleszak, R. Wnuk, M. Zajączkowski, Warszawa 2004.
Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty-grudzień 1945), red. nauk. B. Binaszewska, P. Rybarczyk, wybór i oprac. K. Bartosik, B. Binaszewska, R. Gajos, A. Huniewicz, J. Jaworska, M. Łopatka, P. Rybarczyk, B. Siwiec, Warszawa Bydgoszcz Gdańsk 2010.
Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944-lipiec 1945), wybór i oprac. D. Iwaneczko, Z. Nawrocki, Rzeszów 2005.
Rosenbaum S., B. Tracz, Obozy pracy przymusowej Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-1949, Katowice 2009.
Rozpracowanie i likwidacja Rzeszowskiego Wydziału WiN w dokumentach UB (1945-1949), oprac. T. Balbus, Z. Nawrocki, Warszawa 2001.
Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945-1989. Wybór dokumentów, wstęp i red. W. P. Wlaźlak, A. Sznajder, wybór i oprac. W. P. Wlaźlak, A. Sznajder, A. Brzezina, S. Maślikowski, Katowice 2009.
Ruzikowski T., Osobowe źródła informacji wydziałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa Komendy Stołecznej MO w latach 1981-1983, [w]: Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 2006, nr 1 (3).
Ruzikowski T., Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983, Warszawa 2009.
Ruzikowski T., Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984, [w]: Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 1 (3).
Rymar D. A., Z. Bodnar, Radio „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1982-1989, Szczecin 2009.
Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej likwidacja w roku 1963, red. R. Witalec, I. Witkowicz, Rzeszów-Przemyśl 2007.
Sasanka P., Czerwiec 1976. Geneza —przebieg — konsekwencje, Warszawa 2006.
Sawicki W., Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, [w]: Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989, 2007, nr 1 (5).
Semków P., Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945-1957, Warszawa 2006.
Służby bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców (1945-1989). Z warsztatów badawczych, red. G. Motyka, Warszawa 2005.
Stefaniak M., Działalność aparatu represji na zachodnim pograniczu Polski w latach 1945-1950, Szczecin 2008.
Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939-1956, red. J. J. Milewski, A. Dyżewska, Warszawa 2005.
Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989, red. M. Wierzbicki, Warszawa 2009.
Skazani na karę śmierci przez Wojskowe Sądy rejonowe w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie (1946-1955), red. D. Burczyk, I. Hałagida, A. Paczoska-Hauke, Gdańsk 2009.
Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 1946-1955, oprac. T. Kurpierz, Katowice 2004.
Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu 1946-1955, red. W. Handke, R. Leśkiewicz, Poznań 2006.
Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1946-1954, red. T. Bereza, P. Chmielowiec, Rzeszów 2004.
Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu 1946 1955, red. K. Szwagrzyk, Wrocław 2002.
Skazani za działalność w organizacjach niepodległościowych na Dolnym Śląsku. Wyroki Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu (1946-1955), red. M. Kała, K. Szwagrzyk, Wrocław 2005.
Skubisz P., Casus Barana — rzecz o defraudacji funduszu operacyjnego SB, [w]: Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989, 2007, nr 1 (5).
Słabig A., Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989, Szczecin 2008.
Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych lat 1988-1990. Region łódzki, wybór i oprac. S. Pilarski, Warszawa-Łódź 2009.
Sobór-Świderska A., Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009.
Solidarność Walcząca w dokumentach, t. I: W oczach SB, wybór i oprac. Ł. Kamiński, W. Sawicki, G. Waligóra, Warszawa 2007.
Spałek R., „Gracze ” — Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 2 (4).
Spętana akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL, t. I, wybór wstęp i oprac. P. Pleskot, T. P. Rutkowski, Warszawa 2009.
Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-1968 i po niej, red. G. Berendt, Warszawa 2009.
Sprawa Pyjasa. Czy ktoś przebije ten mur?, oprac. F. Pyjas, A. Roliński, J. Szarek, Kraków 2001.
Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, t. I: 16 sierpnia 1980-30 czerwca 1981, wybór wstęp i oprac. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa 2008.
Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku, red. A. Dziurok, B. Link, K. Tarka, Katowice Opole Kraków 2007.
Stan badań nad emigracją i źródła do je j dziejów (dyskusja z udziałem M. Ptasińskiej Wójcik, A. Friszke, K. Tarki, A. Bohdanowicza, prowadzona przez W. Bułhaka) oraz studia pióra m.in. S. Łukasiewicza, P. Ziętary czy I. Goddeerisa, [w]: Pamięć i Sprawiedliwość, R. 2010, nr 1(15).
Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983), wybór i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001.
Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty, oprac. Z. Solak, J. Szarek, wsp. H. Głębocki, J. Nowak, A. Roliński, Kraków 2005.
Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków, oprac. Z. Solak, J. Szarek, E. Zając, Kraków 2001.
Stan wojenny w Polsce 1981-1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003.
Stan wojenny w Regionie Łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, wybór i oprac. M. Kapczyński, R. Rabiega, Warszawa Łódź 2008.
Stan wojenny w Wielkopolsce, red. S. Jankowiak, J. Miłosz, Poznań 2004.
Stanaszek B., Księża diecezji sandomierskiej więzieni przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, Rzeszów 2008.
Stłamszona nauka? Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, red. P. Franaszek, Warszawa 2010.
Strajki łódzkie w lutym 1971. Geneza, przebieg i reakcje władz, wybór i oprac. E. Mianowska, K. Tylski, Warszawa-Łódź 2008.
Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990, red. F. Musiał, M. Wenklar, Kraków 2009.
Strokowski A., Lista ofiar. Grudzień 1970 r. w Szczecinie, Szczecin 2009.
Strzembosz A., M. Stanowska, Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981-1988, Warszawa 2005.
Suleja W., Dolnośląski Marzec ’68. Anatomia protestu, Warszawa 2006.
Suleja W., „Solidarność” na Dolnym Śląsku 1980-2010, Wrocław 2010.
Surdej M., Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 1941-1948, Rzeszów-Mielec 2009.
Swat T., „Przed Bogiem i historią”. Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944-1956. Mazowsze, Warszawa 2003.
Sychowicz K., A. Szot, Białostockie Millenium. Białystok na milenijnym szlaku. Obchody tysiąclecia chrztu Polski (1966 r.), Białystok 2006.
Sychowicz K., Urząd Bezpieczeństwa w Łomży — powstanie i działalność (1944-1956), Białystok 2009.
Symyk J., Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945-1989),Wrocław 2007.
Symyk J., Polityka władz wobec społeczności ukraińskiej w latach 1944-1956, [w]: Pamięć i Sprawiedliwość 2004, nr 2 (6).
Symyk J., Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956-1990), Wrocław 2008.
Symyk J., Zagadnienie ukraińskie w powiecie lubińskim (1947-1989), Lubin-Wrocław 2007.
System represji stalinowskich w Polsce 1944-1956. Represje w Marynarce Wojennej, red. I. Hałagida, Gdańsk 2003.
Szaynok B., Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968, Warszawa 2007.
Szczęch R., Zniszczyć „reakcyjny kler”. Procesy pokazowe osób współpracujących z oddziałem Jana Totha ps. „Mewa” przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie w latach 1949-1950, Kraków 2009.
Szubarczyk P., Danuta Siedzikówna „Inka ” (3 IX 1928-28 VIII 1946), Warszawa 2008.
Szwagrzyk K., Jaroszów. Ośrodek Pracy Więźniów. Więzienie (1950-1965), Wrocław 2006.
Szwagrzyk K., Kryptonim „Mordercy”. (Sprawa ppor. Mieczysława Bujaka). Studium prowokacji i terroru, Wrocław 2009.
Szwagrzyk K., Obsada personalna Informacji Wojskowej Śląskiego Okręgu Wojskowego 1945-1956, [w]: Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989 2007, nr 1 (5).
Szwagrzyk K., Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków-Wrocław 2005.
Szwagrzyk K., Straceni na Dolnym Śląsku 1945-1956, Wrocław-Rzeszów 2002.
Śmietanka-Kruszelnicki R., Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945-1948, Kraków 2003.
Śmietanka-Kruszelnicki R., Protokół przesłuchania jako źródło historyczne, [w]: Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 1 (3).
Świadectwa stanu wojennego, oprac. A. Dudek, K. Madej, Warszawa 2006.
Taraszkiewicz E. „Żelazny”, Trzy pamiętniki, oprac. A. T. Filipek, B. Jarocińska, Warszawa-Lublin 2008.
Tarka K., Jest tylko jedna Polska. Bolesław Swiderski — emigrant w służbie Polski Ludowej, [w]: Pamięć i Sprawiedliwość 2007, nr 1 (11).
Toborek T., Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź 2007.
Tomkiewicz M., Zbrodnia w Ponurach 1941-1944, Warszawa 2008.
Tracz B., Trzecia dekada. Gliwice 1971-1981, Katowice 2009.
Twarze bezpieki 1945-1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwach pomorskim/bydgoskim, toruńskim i włocławskim. Informator personalny, oprac. zespół red. M. Szymaniak przy współpr. A. Paczoskiej-Hauke i T. Rabanta, Bydgoszcz-Gdańsk 2010.
Twarze bezpieki w Polsce południowo-zachodniej. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Informator personalny, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2007.
Twarze białostockiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Białymstoku. Informator personalny, red. P. Łapiński, Białystok 2007.
Twarze dolnośląskiej bezpieki. Obsada kierowniczych stanowisk Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945-1990. Informator personalny, red. i oprac. P. Piotrowski, K. Szwagrzyk, W. Trębacz, Wrocław 2010.
Twarze gorzowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Gorzowie Wielkopolskim. Informator personalny, oprac. P Skubisz, Szczecin 2008.
Twarze koszalińskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa województwa koszalińskiego. Informator personalny, red. P. Knap, M. Ozga, P. Skubisz, Szczecin 2008.
Twarze olsztyńskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Olsztynie. Informator personalny, red. P. Kardela., Białystok 2007.
Twarze szczecińskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa województwa szczecińskiego. Informator personalny, red. P. Knap, M. Ozga, M. Stefaniak, Szczecin 2008.
Twarze wrocławskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Informator personalny, red. T. Balbus, P. Piotrowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2006.
„Twórczość obca nam klasowo”. Aparat represji wobec środowiska literackiego 1956-1990, red. nauk. A. Chojnowski, S. Ligarski, wsp. K. Batorowicz-Wołowiec, Warszawa 2009.
Waligóra G., Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, Warszawa 2006.
Warszawa miasto w opresji. Warszawa niepokonana, red. K. Krajewski, M. Pietrzak-Merta, Warszawa 2010.
Wenklar M., Szefowie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego/Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowie w latach 1945-1956, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 2006, nr 2 (4).
Wenkler M., Nie tylko WiN i PSL. Opór społeczny w latach 1945-1956 w powiecie tarnowskim, Kraków 2009.
Węgrzyn D., Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1956, Katowice-Kraków 2007.
Węgrzyn D., Dzieje pewnego werbunku. UB wobec Jerzego Kurcyusza w latach 1947-1956, [w:] Aparat Represji w Polsce Ludowej 1945-1989, 2007, nr 1 (5).
Węgrzyn D., Struktury bezprawia. Kadry Urzędu Bezpieczeństwa w powiecie rybnickim (1945-1947), Katowice-Czerwionka-Leszczyny 2008.
Wielkopolska „Solidarność” w materiałach aparatu represji (1980-1989), red. W. Handke, Poznań 2006.
Wierzbicki M., Młodzież w PRL, Warszawa 2009.
W kręgu teczek. Z badań nad zasobem i funkcjonowaniem archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, P. Perzyna, Łódź-Toruń 2006.
Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie, oprac. T. Danilecki, M. Kietliński, Białystok 2006.
Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w Łódzkiem 1945-1967, red. J. Wróbel, L. Próchniak, Warszawa 2005.
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956, red. K. Białecki, Poznań 2008.
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970, red. K. Białecki, Poznań 2009, ss. 279.
Wnuk R., „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-czerwiec 1941), Warszawa 2007.
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008, ss. 649.
W osaczeniu. Społeczeństwo Płocka i powiatu płockiego w tajnych dokumentach Służby Bezpieczeństwa w latach 1957-1975, wybór i oprac. J. Pawłowicz, Toruń 2008.
Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007.
Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, red. J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa 2004.
Wokół Jedwabnego, t. I: Studia, t. II: Dokumenty, red. P. Machcewicz, K. Persak, Warszawa 2002.
Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska — Małopolska — Podhale 1945-1956. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Nowym Targu w dniach 9-11 marca 2007 r. przez: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, red. R. Kowalski, Nowy Targ 2008.
Wokół Marca ’68 na Dolnym Śląsku, red. J. Hytrek-Hryciuk, W. Trębacz, Wrocław 2008.
Wokół pogromu kieleckiego, t. I, red. Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warszawa 2006, t. II, red. L. Bukowski, A. Jankowski, J. Żaryn, Warszawa 2008.
Wokół praskiej wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2004.
Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006.
Wolne Związki Zawodowe z perspektywy trzydziestu lat. Materiały pokonferencyjne, Katowice, 21 lutego 2008 r., red. J. Neja, Katowice 2008.
Wołk G., Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo-wschodniej (1981-1982), Rzeszów 2009.
Wołoszyn J. W., Chronić i kontrolować. UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944-1956), Warszawa 2007.
Wołoszyn J. W., „Walczyć o dusze młodzieży”. Zmagania Związku Młodzieży Polskiej z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie 1948-1957, Lublin 2009.
Wróbel J., Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 1945-1949, Łódź 2009.
Wróbel J., Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942-1950, Łódź 2003.
Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, red. B. Tracz, Katowice 2008.
Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w województwie poznańskim. Wybór źródeł, wybór i oprac. A. Chmielewska-Metka., P. Drzymała, W. Makuch, P. Orzechowski, A. Piotrowski, Poznań 2010.
Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku, red. G. Bębnik, Katowice-Kraków 2008.
Wybory ’89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB, wybór i oprac. J. Borowiec, Warszawa-Rzeszów 2009.
Zarejestrujcie nam „Solidarność”! Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie. Materiały pokonferencyjne, red. A. Kubaj, M. Maciejowski, Szczecin 2009.
Zawistowski A., Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego — wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, Warszawa-Białystok 2009.
Zawistowski A., Uprzemysłowienie województwa białostockiego w planie sześcioletnim. Zamierzenia i efekty, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2008, nr 2 (13).
Zblewski Z., Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945-1948. Geneza, struktury, działalność, Kraków 2005.
Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk Warszawa 2010.
Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, red. P. Piątek, Warszawa 2006.
Z dala od centrum. Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim. Materiały pokonferencyjne, red. R. Kościelny, Szczecin 2009.
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, red. E. Czop, E. Rączy, Rzeszów 2009.
Ziobroń R., Historia żołnierza tułacza. Działalność emigracyjna generała Władysława Bortnowskiego, Rzeszów 2009.
Zmagania ze społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945-1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2008.
Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów, t. I: (lipiec 1986-maj 1989), wybór i oprac. A. Dudek, Warszawa 2009.
Zniszczyć PSL. Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec ruchu ludowego w województwie lubelskim w latach 1944-1956. Wybór źródeł, wybór, wstęp i oprac. J. Romanek, Warszawa-Lublin 2009.
Z przeklętego raju. Zapiski Górnoślązaków deportowanych w 1945 r. do ZSRR, oprac. K. Bana, S. Rosenbaum, Katowice 2009.
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka — gospodarka — kultura — społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005.
Zwolski M., Wykonywanie wyroków kary śmierci w polskich więzieniach grudzień 1954-kwiecień 1956, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 1 (3).
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944-1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005.
Żaryn J., Kościół katolicki w PRL — wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2005, nr 1 (7).
Żaryn J., Komunizm i religia w Polsce — trwanie i zmiana, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2005, nr 1 (7).
Żaryn J., Kościół w PRL, Warszawa 2004.
Żelazko J., „Ludowa sprawiedliwość”. Skazani przez Wojskowy Sąd rejonowy w Łodzi (1946-1955), Łódź 2007.
Żelazko J., Organizacja i obsada personalna Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi, [w:] „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2004, nr 1.
Żurek J., Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa- Katowice 2009.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

42

Issue:

3

Start page:

81

End page:

111

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46802 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/42/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/4/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information