Obiekt

Tytuł: Ostatnie dni życia generała Władysława Sikorskiego w relacji ambasadora Tadeusza Romera

Twórca:

Szubtarska, Beata

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł - inny cytowalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 3 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 113-119

Bibliografia:

Irving D., Wypadek: Śmierć generała Sikorskiego, Warszawa 2007.
Kisielewski T. A., Zabójcy. Widma wychodzą z cienia, Poznań 2006.
Kisielewski T.A., Zamach. Tropem zabójców generała Sikorskiego, Poznań 2005.
Korpalska W., Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, Wrocław 1988.
Kukiel M., Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej, Londyn 1970.
Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, t. I: Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-1945, red. Z. Błażyński, Londyn 1994.
Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, oprac. M. K. Kamiński, J. Tebinka, Warszawa 1999.
Romer T., Moja misja jako ambasadora RP w Związku Sowieckim, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1974, z. 30.
Szubtarska B., Ambasada polska w ZSRR w latach 1941-1943, Warszawa 2005.
Szubtarska B., Dyplomacja Tadeusza Ludwika Romera. Zarys problematyki, [w:] Polska między Wschodem a Zachodem. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US i Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pobierowie 5-6 października 2007 r., t. II: W kręgu polityki zagranicznej, red. A. Szczepańska, H. Walczak, A. Wator, Toruń 2008.
Tebinka J., Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939-1945, Warszawa 1998.
Wapiński R., Władysław Sikorski, Warszawa 1978.
Whiteley J., Śmierć generała Sikorskiego, Warszawa 2007.
Żaroń P., Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Warszawa 1981.
Żaroń P., Generał Władysław Sikorski. Żołnierz, mąż stanu, Naczelny Wódz 1939-1943, Toruń 2003.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

42

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

113

Strona końc.:

119

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46801 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/42/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji