Object

Title: Działalność wywiadowcza Sergiusza Piaseckiego w Ekspozyturze Oddziału II Sztabu Generalnego nr 6 w Brześciu nad Bugiem w latach 1922-1923

Creator:

Śleszyński, Wojciech (1970- )

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 1 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 38-47 ; Sum. eng.

References:

Cieplewicz M., Wojsko Polskie w latach 1921-1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław-Kraków 1998 ; Demel R., Sergiusz Piasecki (1901-1964). Życie i twórczość, Warszawa 2001 ; Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918-1920, Warszawa 1996 ; Misiuk A., Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998. ; Polechoński K., Żywot człowieka uzbrojonego. Biografia, twórczość i legenda literacka Sergiusza Piaseckiego, Warszawa-Wrocław 2000 ; Śleszyński W., Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007. ; Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920-1925. Dokumenty do dziejów kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, wstęp, oprac. W. Śleszyński, Białystok 2005 ; Włodarkiewicz W., Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2002

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

1

Start page:

38

End page:

47

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47182 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information