Object

Title: Beneš na przeszkodzie porozumienia z Polską w latach trzydziestych dwudziestego wieku

Creator:

Kamiński, Marek Kazimierz (1948- )

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 2 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 15-23 ; Sum. eng.

References:

Balcerak W., Legenda bez pokrycia, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, 1973 t. IX
Dejmek J., Pokus o československo-polske sbliženi počátkem třicatych let a jeho nezdar (1932-1934), „Moderní dějiny. Sbornik k dějinám 19. a 20. století, 4 separatum, Historický ústav”, Praha 1996
Dejmek J., Zavěrečna zpráva wyslance Vaclava Girsy o jeho varšavske misi, „Moderní dějiny. Sbornik k dějinám 19. a 20. století, 4, separatum, Historický ústav”, Praha 1996
Drtina P., Československo můj osud, svazek 1, kniha 1, Toronto 1982
Essen A., Memoriał gen. Bláhy. Przyczynek do dziejów stosunków polsko-czechosłowackich w roku 1934, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, MCXLII, 1994, Prace Historyczne, z. 112
Essen A., Memoriał generała Bláhy z marca 1934 r., „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 1996 t. XXXI
Essen A., Rozmowa Beneš-Beck 3 lutego 1933 r. w Genewie, „Zeszyty Historyczne”, 1994 nr 10
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Szczecin-Poznań 1991
Kamiński M. K., Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2001.
Kamiński M. K., M. J. Zacharias, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998.
Kozeński J., Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932-1938, Poznań 1964.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

2

Start page:

15

End page:

23

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47215 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information