Obiekt

Tytuł: Sowietyzacja Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w myśli politycznej Władysława Studnickiego (1945-1953)

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 2 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 55-70 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Cenckiewicz S., Geopolityka polska (I). (O poglądach geopolitycznych Eugeniusza Romera, Władysława Studnickiego, Henryka Bagińskiego i Jerzego Niezbrzyckiego), „Arcana”, nr 2, 2000 ; Figura M., Odwieczny antagonista. Miejsce Rosji w myśli politycznej i publicystyce Władysława Studnickiego do roku 1918, [w:] Europa a Rosja (opinie, konflikty, współpraca), red. Z. Anculewicz, Olsztyn 2003 ; Figura M., Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Poznań 2008 ; Gorowska-Puchała I., Mitteleuropa. Rdzeń Starego Kontynentu, Toruń 1996 ; Gzella J., Czechosłowacja a polska racja stanu w publicystyce Władysława Studnickiego w okresie kryzysu sudeckiego, [w:] Dylematy II Rzeczpospolitej, red. A. Wojtas,Toruń 1990 ; Gzella J., Glosa w kwestii poglądów Władysława Studnickiego na Rosję, [w:] Europa a Rosja (opinie, konflikty, współpraca), red. Z. Anculewicz, Olsztyn 2003 ; Gzella J., Koncepcje związku polsko-niemieckiego na łamach czasopisma „Naród a Państwo” w 1918 r., „Przegląd Zachodni” 1995, nr 3 ; Gzella J., Myśl polityczna Władysława Studnickiego na tle koncepcji konserwatystów polskich (1918-1939), Toruń 1993 ; Gzella J., Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku), Toruń 1998 ; Kimla P., Antyrosyjskość myśli politycznej Władysława Studnickiego na tle teraźniejszości polskiej polityki wschodniej, „Politeja” 2005, nr 2(4) ; Korespondencja Władysława Studnickiego z Ignacym Matuszewskim, Wacławem Jędrzejczykiem i Henrykiem Kogutem z lat 1945-1948 (cz. I), oprac. S. Cenckiewicz, „Arcana” 2003, nr 2 ; Pajewski J., „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań 1959. ; Piskozub A., Nauki Władysława Studnickiego, „Arcana”, nr 3, 2002 ; Ryńca M., W. Suleja, Władysław Studnicki-Gizbert, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLV, Warszawa-Kraków 2007-2008 ; Sadkiewicz J., „Ci, którzy przekonać nie umieją”. Idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i wileńskiego „Słowa” (do 1939), Kraków 2012 ; Strządała G., Niemcy w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Opole 2011 ; Strządała G., Projekt budowy bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej w myśli politycznej Władysława Studnickiego, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, nr 4 ; Suleja W., Fałszywa prognoza polskiego germanofila (Władysław Studnicki o perspektywie stosunków polsko-niemieckich na wypadek dojścia do władzy Hitlera), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1984, nr 2 ; Suleja W., System polityczny Władysława Studnickiego (do roku 1918), [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. II: Twórcy polskiej myśli politycznej, Wrocław 1978 ; Wieczorkiewicz P., Historia polityczna Polski 1939-1945, Warszawa 2005 ; Woźniczka Z., III wojna światowa w koncepcjach emigracji i polskiego podziemia w latach 1945-1947, „Wiadomości Historyczne”, nr 3, 1992 ; Woźniczka Z., „Polski Londyn” i podziemie w kraju między wschodem a zachodem w latach 1944-1945, [w:] Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005), red. J. Faryś, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski, 2005 ; Woźniczka Z., Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953, Katowice 1999 ; Wójtowicz P., Obraz Związku Sowieckiego w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1956, Warszawa 2008 ; Zaćmiński A., Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945-1954, Bydgoszcz 2003

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

46

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

55

Strona końc.:

70

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47199 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/46/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji