Object

Title: Zakładowi aktywiści : działalność komitetów fabrycznych PZPR w Warszawie

Creator:

Tymiński, Maciej (1966- )

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 2 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 85-101 : ill. ; Summary in English.

References:

Andreasen H., Komitet Wojewódzki ogniwem władzy ludowej. Studium postaw aktywu partyjnego opracowane pod kierunkiem Marcina Kuli na przykładzie zapisów posiedzeń KW PZPR w Gdańsku w latach 1949-1953, Warszawa 1997
Brzostek B., Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne (1950-1954), Warszawa 2002
Brzostek B., Współzawodnictwo pracy jako program społeczno-moralny, [w:] Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, red. B. Tracz, Katowice 2008
Choniawko A., PZPR w Wielkopolsce, 1948-1984, Poznań 1987
Chumiński J., Wpływ socjalistycznego współzawodnictwa pracy na stosunek środowiska robotniczego do obowiązków pracowniczych 1945-1956, [w:] Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, red. B. Tracz, Katowice 2008
Harrison M., Forging Success: Soviet Managers and False Accounting, 1943-1962, „Journal of Comparative Economics” 2011, t. XXXIX, nr 1
Jagodzińska-Sasson D. [i in.], PZPR w fabryce. Studium wrocławskiego „Pafawagu” w początkach lat pięćdziesiątych opracowane pod kierunkiem Marcina Kuli, Warszawa 2001
Jastrząb M., Mozolna budowa absurdu. Działalność Wydziału Propagandy Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego w latach 1949-1953, Warszawa 1999
Kaliński J., System decyzyjny w sferze gospodarczej, [w:] Centrum władzy w Polsce 1948-1970, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003
Kozik Z., PZPR w latach 1954-1957: szkic historyczny, Warszawa 1982
Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2000
Pasko A., Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim (1948-1956). Organizacja, główne kierunki działania KW PZPR, Białystok 2002
Tymiński M., Partyjni agenci: analiza instytucjonalna działalności lokalnych instancji PZPR w przemyśle (1949-1955), Warszawa 2011
Wilk H., Propaganda współzawodnictwa pracy w Polsce w latach 1945-1956, [w:] Robotnicy przemysłowi w realiach PRL-u, red. G. Miernik, S. Piątkowski, Radom-Starachowice 2005
Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, red. B. Tracz, Katowice 2008.
Zaremba M., Komunizm jako system mobilizacyjny: casus polski, [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

2

Start page:

85

End page:

102

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47201 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information