RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Stronnictwo Narodowe wobec konfliktu polsko-litewskiego w marcu 1938 r.

Creator:

Turek, Wojciech (1963– )

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 1 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 73-85

Type of object:

Journal/Article

References:

Dmowski R., Zagadnienia środkowo– i wschodnio–europejskie, Londyn, lipiec 1917, w: R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, t. II, Warszawa 1988.
Faryś J., Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, Warszawa 1981 [właść. 1982].
Giertych J., Sprawa litewska, Wilno 1938.
Kawalec K., Roman Dmowski, Warszawa 1996.
Kornaś J., Polska polityka zagraniczna w koncepcji Stronnictwa Narodowego lat trzydziestych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1986, nr 216.
Koziełło T., Narodowodemokratyczna krytyka piłsudczykowskiej polityki zagranicznej (1918–1939), w: Świat wokół Rzeczypospolitej: Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, pod red. W. Parucha i K. Trembickiej, Lublin 2007.
Koziełło T., Trudne sąsiedztwo: stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918–1939), Rzeszów 2008.
Łossowski P., Ultimatum polskie do Litwy 1938 roku. Studium z dziejów dyplomacji, Warszawa 2010.
Terej J. J., Rzeczy wistość i polityka. Ze studiów nad dziejami Narodowej Demokracji, Warszawa 1971.
Turek W., Polska i Europa w dwudziestoleciu międzywojennym: bilans polityki polskiej w publicystyce Zygmunta Berezowskiego, w: Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie. W kręgu dziejów myśli politycznej i dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, t. I, Gorzów Wielkopolski 2010.
Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

1

Start page:

73

End page:

85

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47222 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information