Obiekt

Tytuł: Kto odsunął od władzy Władysława Gomułkę? : przyczynek do genezy Grudnia '70

Twórca:

Chojnowski, Andrzej (1945– ) : Oprac.

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 1 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 189-206 ; Zawiera aneks źródłowy : Protokół z posiedzenia w Komitecie Centralnym Centralnym w dn. 25 lutego 1969 r. w sprawie produkcji transportera bojowego TB-40, s. 196-206

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Branach Z., Oskarżony Jaruzelski i inni..., Poznań 2004
Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012
Eisler J., Zmiany kierownictw partyjnych PRL, [w:] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, Warszawa 2011
Eisler J., S. Trepczyński, Grudzień ’70 wewnątrz „Białego Domu”, Warszawa 1991
Gwiaździński J., Dostrzegał potrzebę reform gospodarczych, [w:] Władysław Gomułka i jego epoka, red. E. Salwa-Syzdek, T. Kaczmarek, Warszawa 2005
Kajetanowicz J., Prace nad rozwojem sprzętu pancernego w Polsce — przegląd lat 1955-1990, „Poligon. Magazyn Miłośników Wojsk Lądowych” 2010, nr 5, wrzesień-październik
Kochajkiewicz A., Działania służb specjalnych Polski Ludowej wobec inżyniera Jacka Karpińskiego w latach 1950-1990, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. V, Warszawa 2012
Kostikow P., B. Roliński, Widziane z Kremla. Moskwa-Warszawa. Gra o Polskę, Warszawa 1992
Kowalski L., Jaruzelski, generał ze skazą. Biografia wojskowa generała armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa 2012
Kula H. M., Dwa oblicza Grudnia. Oficjalne-rzeczywiste, Warszawa 2000
Rokicki K., Apodyktyczny szef. Władysław Gomułka i podwładni, [w:] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011
Roliński B., „Za co ich zabili?”, Warszawa 1994
Rychlewski B., W zmaganiach lat sześćdziesiątych, [w:] Władysław Gomułka i jego epoka, red. E. Salwa-Syzdek, T. Kaczmarek, Warszawa 2005

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

46

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

189

Strona końc.:

206

Szczegółowy typ zasobu:

Źródło lub tekst źródłowy

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47192 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/46/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji