Object

Title: Działalność Misji Międzysojuszniczej w Polsce w 1919 r.

Creator:

Sierpowski, Stanisław (1942- )

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 3 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 3-24 ; Sum. eng.

References:

Borejsza J.W., Mussolini był pierwszy, Warszawa 1979. ; Budny M., Misja generała Berthélemy w Polsce w relacji Romana Michałowskiego, „Niepodległość”, Nowy Jork-Londyn 1982, t. XV. ; Czubiński A., Powstanie Wielkopolskie 1918–1919, Poznań 2002. ; Czubiński A., Rewolucje w dziejach Niemiec XIX i XX wieku [w:] A. Czubiński, Studia ostatnie, Poznań 2009. ; Czubiński A., Walka Józefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1921, Toruń 2002. ; Galuba R., „Niech nas rozsądzi miecz i krew”. Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918–1919, Poznań 2004. ; Galuba R., Pertraktacje polsko-ukraińskie za pośrednictwem Komisji Międzysojuszniczej do Rokowań Rozejmowych polsko-ukraińskich (kwiecień-maj 1919 r.) [w:] Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, red. J. Kiwerska, B. Koszel, Poznań 2002. ; Gionfrida A., Missioni e addetti militari Italiani in Polonia 1919–1923. Le fondi archivistiche dell’Uffi cio Storico, Roma 1996. ; Kamiński M.K., Konflikt polsko-czeski 1918–1921, Warszawa 2001. ; Kiwerska J., Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Poznań 1995. ; Koseski A., Geneza wojny polsko.bolszewickiej 1920 roku [w:] Wojna polsko.bolszewicka 1920 roku na Mazowszu, red. A. Koseski, J. Szczepański, Pułtusk 1996. ; Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919–1922, Warszawa 1970. ; Lesiewicz E., Wielkopolska wobec stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1918–1939, Poznań 2000. ; Lisiak H., Paderewski, Poznań 1992. ; Mazurczak W., Anglicy wobec sporu polsko-czechosłowackiego o Spisz i Tatry po I wojnie światowej. Misja H. H. Wade’a w Zakopanem 1–8 marca 1919 roku [w:] Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, Poznań 2002. ; Nowak-Kiełbikowa M., Polska-Wielka Brytania 1918–1823, Warszawa 1975. ; Polska-Francja — dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych, red. A. Tomczak, Warszawa 1983. ; Schramm T., Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919–1938, Poznań 1987. ; Sierpowski S., Aspekty międzynarodowe Powstania Wielkopolskiego, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 4. ; Sierpowski S., Pierwsi oficjalni przedstawiciele Włoch w odradzającej się Polsce [w:] S. Sierpowski, Studia z historii Włoch XX wieku, Poznań 2012. ; Sierpowski S., Wielkopolski epizod Komisji Międzysojuszniczej w 1919 roku, „Kronika Wielkopolska” 2008, nr 4. ; Woszczyński B., Francuska misja wojskowa w Polsce w 1919 r. [w:] W kręgu polityki, dyplomacji i historii XX wieku, Łódź 2000. ; Żurawski vel Grajewski P.P., Sprawa ukraińska na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 roku, Warszawa 1995.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

3

Start page:

3

End page:

24

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47237 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information