Object

Title: Trudności w pisaniu biografii politycznej

Creator:

Molenda, Jan (1930- )

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 1 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 207-225 ; Reviewed book : Alicja Bieńkowska, Juliusz Poniatowski : biografia polityczna, Warszawa 2012 : Wydawnictwo Neriton, pp. 405

References:

Bagiński K., Helena Radlińska w ruchu ludowym, „Zeszyty Historyczne” 1971, z. 19
Bieńkowska A., Juliusz Poniatowski. Biografia polityczna, Warszawa 2012
Borejsza J., Rewolucjonista polski — szkic do portretu, [w:] Polska XIX wieku, państwo · społeczeństwo · kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1977
Cabaj J., Społeczeństwo guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką i austriacką w latach I wojny światowej, Siedlce 2006
Cygan W. K., Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny, t. 1-5, Warszawa 2005-2007
Cywiński B., Rodowody niepokornych, Warszawa 1971
Drozdowski M. M., Juliusz Poniatowski (1886-1975). Zarys biografii, Warszawa 2012
Garlicki A., Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1990
Gaul J., Działalność wywiadowczo-informacyjna obozu niepodległościowego w latach 1914-1918, Warszawa 2001
Koprukowniak A., Ruchy rewolucyjne na wsi lubelskiej 1905-1907, Lublin 1967
Liceum Krzemienieckie w kontekście rozwoju oświaty, nauki i kultury na Wołyniu w XX wieku, red. nauk. K. Bartnicka, współpr. N. Lietz, „Artes Liberales. Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora” 2009, r. IV, nr 1(6)
Matusiak M. R., Działalność społeczno-polityczna Juliusza Poniatowskiego w latach 1915-1939, „Dzieje Najnowsze” 2013, r. XLV, nr 1
Matusiak M., Przebudowa ustroju polskiej wsi w poglądach Juliusza Poniatowskiego w latach 1934-1939, „Zeszyty Wiejskie” 2009, z. 14
Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci: 1908-1918. Warszawa, 1980.
Molenda J., Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim 1915-1918, Warszawa 1965
Molenda J., Walka o poprawę warunków materialnego bytu robotników rolnych poprzez przemoc grupową i rokowania w rewolucji 1905-1907 roku w Królestwie Polskim, [w:] Rewolucja 1905-1907 w Królestwie Polskim i w Rosji, red. M. Przeniosło, S. Wiech, Kielce 2005
Pająk J. Z., O rząd i armię. Centralny Komitet Narodowy (1915-1917), Kielce 2003
Pełczyńska W., Helena Radlińska w latach 1913-1921, „Zeszyty Historyczne” 1971, z. 19
Roszkowski W., Rostworowski Antoni Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXII/2
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995
Świętek R., Lodowa Ściana. Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918, Kraków 1998
Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907, zebr. i opr. S. Kalabiński, F. Tych, Indeksy, Warszawa 1961

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

1

Start page:

207

End page:

225

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47196 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information