RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wojna po wojnie w Europie Środkowo-Wschodniej 1944–1953

Creator:

Charczuk, Wiesław (1966– )

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 4 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 122-134 ; Concerns book: Wojna po wojnie : antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 / Grzegorz Motyka [et al.]. - Gdańsk ; Warszawa, 2012.

Type of object:

Journal/Article

References:

Anušauskas A., A Comparison of the Armed Struggles for Independence in the Baltic States and Western Ukraine [w:] The Anti–Soviet Resistance in the Baltic States, red. A. Anušauskas, Vilnius 2002.
Anušauskas A., Ruch oporu na Litwie i metody jego działalności w latach 1944–1956 [w:] Aparat represji a opór społeczeństwa wobec systemu komunistycznego w Polsce i na Litwie w latach 1944–1956, red. P. Niwiński, Warszawa 2005.
Atlas podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk i in., Warszawa-Lublin 2007.
Blažek P., Opór zbrojny wobec reżimu komunistycznego w Czechosłowacji w latach 1948-1956, [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Bubnys A., Antykomunistyczny ruch oporu na Litwie w latach 1944-1953, [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Bursík T., Osud odbojové organizace Černý lev 777. Příspěvek k dějinám ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu, Praha 2007.
Charczuk W., Walka polityczna na południowym Podlasiu i wschodnim Mazowszu w latach 1944–1956, Siedlce 2012.
Charczuk W., Wizja państwa polskiego o ustroju narodowym w koncepcji Obozu Narodowego w latach 1939-1947, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2008, t. V.
Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010.
Felder B. M., Underground Networking and International Connections of the anti-Soviet Resistance In Latvia (1944-1955) [w:] Nacioál á prestošanas komunistiskajiem režimiem austrumeieiropa péc otra pasaules kara. National Resistance to Communist Regimes In Eastern Europe after World War II, red. A. Caune i in., Riga 2006.
Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945, red. M. Bankowicz, t. I, Kraków 2004.
Istorija Łatawii. XX wiek, red. I. Feldmanis, Riga 2005.
Kamiński Ł., Opór zbrojny wobec reżimu komunistycznego w Czechosłowacji w latach 1948–1956 (koreferat) [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Kyryczuk J., Ukrajinśkyj nacionalnyj ruch 40–50–ch rokiw XX stolittja: ideołohija ta praktyka, Lwiw 2003.
Laar M., Wojna w lesie. Walka Estończyków o przetrwanie 1944–1956, Kraków 2008.
Lewandowski J., Antykomunistyczny ruch oporu w Estonii i na Łotwie w latach 1944–1953 [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Lewandowski J., Estonia, Warszawa 2001.
Łossowski P., Litwa, Warszawa 2001.
Miknys R., M. Pocius, Litewskie podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944-1956, red. T. Danilecki, Warszawa 2004.
Mironowicz E., Białoruś, Warszawa 1999.
Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942-1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006.
Němeček J., Mašinové. Zapráva o dvou generacich, Praha 1998.
NKWD o polskim podziemiu zbrojnym 1944–1948. Konspiracja polska na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie, red. T. Strzembosz, oprac. A. Chmielarz, K. Krajewski, T. Łabuszewski, H. Piskunowicz, Warszawa 1997.
Poleszak S., „Kryptonim Pożar”. Rozpracowanie i likwidacja ostatniego żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka „Lalka”, „Lalusia” (1956–1963), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 2.
Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo–Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Polskie podziemie niepodległościowe na ziemiach II RP włączonych do ZSRR 1944–1953, oprac. K. Krajewski, T. Łabuszewski [w:] Atlas podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk i in., Warszawa-Lublin 2007.
Rahi-Tamm A., R. Jansons, P. Kaasik, Estonia i Łotwa [w:] Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010.
Strods H., Resistance in Latvia [w:] The Hidden and Forbidden. History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940–1991, Riga 2005.
Szczęśniak A.B., W. Z. Szota, Droga do nikąd, Warszawa 1973.
Szumiło M., Międzynarodowa konferencja naukowa „Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznej w Europie Środkowo–Wschodniej 1944–1956”. Próba podsumowania, „Res Historica” 2007, t. XXV.
Wierzbicki M., Młodzież w PRL, Warszawa 2009.
Wierzbicki M., Młodzieżowe organizacje i środowiska konspiracyjne w Polsce 1944-1956 - rozważania wstępne [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Wnuk R., Lubelski Okręg AK–DSZ i WiN 1944–1947, Warszawa 2000.
Wołoszyn J., Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944-1956, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

4

Start page:

122

End page:

134

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47262 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information