Obiekt

Tytuł: Jerzy Giedroyc jako funkcjonariusz państwowy : wzorowy urzędnik czy polityczny ryzykant?

Twórca:

Czarnota, Tomasz

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 2 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 3-31 ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Administracja publiczna, pod red. J. Bocia, Łódź 2003.
Berberyusz E., Książę z Maisons–Laffitte, Warszawa 2000.
Czarnota T., „Dyktatura oświecona”. Problematyka organizacji i zarządzania w Instytucie Literackim w Paryżu [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, pod red. A. Góraka i D. Magiera, Lublin–Siedlce 2009.
Dawid D., Księstwo w Maisons–Laffitte. Rzeczywistość i legenda paryskiej „Kultury”, Kraków 2000.
Drymmer W. T., Zespoły dyskusyjne i organizacje tajne, „Zeszyty Historyczne”, 1972, z. 22.
Giza H. M., Ostatnie lato w Maisons–Laffitte (dokończenie), „Przegląd Powszechny”, 2002, nr 1.
Giza H. M., Ostatnie lato w Maisons–Laffitte. Jerzy Giedroyc, Zofia Hertz, Henryk Giedroyc. Sierpień 2000 r.–listopad 2001 r., Wrocław 2007.
Grabowski W., Polska Agencja Telegraficzna 1918–1991, Warszawa 2005.
Grochowska M., Jerzy Giedroyc, Warszawa 2009.
Habielski R., Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc od „Buntu Młodych” do „Kultury”, Warszawa 2006.
Hładki Z., Porucznik Zaćwilichowski, „Zeszyty Historyczne”, 1980, z. 54.
Kardela P., Stanisław Gierat 1903–1977. Działalność społeczno–polityczna, Szczecin 2000.
Kowalczyk A. S., Jerzy Giedroyc w Bukareszcie (1939–1940), „Zeszyty Historyczne”, 2001.
Kowalczyk A. S., Od Bukaresztu do Laffitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna, Sejny 2006.
Krawczyk J., Jerzy Giedroyc 1906–2000 [w:] Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek, zebrał i do druku przyg. K. Pomian, Lublin 2001.
Kroll B., Struktura polskich centralnych władz emigracyjnych w latach 1939–1945, „Czasopismo Prawno–Historyczne”, 1976, t. XXVIII.
Miłosz C., Wyprawa w Dwudziestolecie, Kraków 2000.
Paszkiewicz M., Piskor Aleksander [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVI/3, Wrocław–Kraków 1981.
Ptasińska M., Jerzego Giedroycia „Hôtel Lambert”, „Zeszyty Historyczne”, 2002, z. 141.
Ptasińska M., Rzymskie lata Instytutu Literackiego, „Zeszyty Historyczne”, 2001, z. 137.
Ptasińska–Wójcik M., Z dziejów Biblioteki Kultury 1946–1966, Warszawa 2006.
Robótka H., Kancelaria urzędów administracji państwowej w II Rzeczypospolitej (procesy aktotwórcze), Toruń 1993.
Rutkowski T. P., Stanisław Kot 1885–1975. Biografia polityczna, Warszawa 2000.
Stelina J., Prawo urzędnicze II Rzeczypospolitej, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2006, t. XV.
Szerer M., Wartość przygotowania prawniczego urzędników, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, 1 XI 1929, Rok XI, nr 21.
Taylor–Terlecka N., Tymon Terlecki, polski Londyn i środowisko paryskiej „Kultury” (dialog poprzerywany) [w:] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, pod red. I. Hofman, Lublin 2007.
Toruńczyk B., Rozmowy w Maisons–Laffitte, 1981, Warszawa 2006.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.
Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, wstęp i oprac. Z. Krasnodębski, Kraków 1998.
Weintraub W., O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie, oprac. S. Barańczak, Kraków 1994.
Zamorski K., Dwa tajne biura 2 Korpusu, Londyn 1990.
Zbyszewski W., Niedoszły polski „Lawrence of Arabia”, „Kultura”, 2000, nr 10/637.
Żebrowski M., Bukareszt — w ambasadzie, „Zeszyty Historyczne”, 2010, z. 171.
Żebrowski M., Dzieje sporu. „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947–1956, Warszawa 2007.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

44

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

3

Strona końc.:

31

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:48232 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/44/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji