Object

Title: Niemcy, Wolne Miasto Gdańsk i Związek Sowiecki w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych z 1932 r.

Creator:

Bartoszewicz, Henryk (1949- )

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 2 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 165-180 ; Reviewed book : Polskie dokumenty dyplomatyczne 1932 / red. Krzysztof Kania, Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2011, pp. 767

References:

Bartoszewicz H., Polityka wschodnia II Rzeczypospolitej w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych z 1931 r., „Dzieje Najnowsze”, 2009, R. XLI, nr 4.
Beck J., Ostatni raport, przedmową poprzedził M. Wojciechowski, Warszawa 1987.
Kania K., Wielka Brytania 1918–1939 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych, Toruń 2007.
Michowicz W., Genewska konferencja rozbrojeniowa (1932–1937) a dyplomacja polska, Łódź 1984.
Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku. Zbiór studiów, pod red. M. Wołosa i K. Kani, Toruń 2008.
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1932, red. K. Kania, Warszawa 2011.
Stanisław Patek. Raporty i korespondencja z Moskwy (1927–1932), wybór, wstęp i oprac. M. Gmurczyk–Wrońska, Warszawa 2010.
Wandycz P., Z Piłsudskim i Sikorskim. August Zaleski minister spraw zagranicznych w latach 1926–1932 i 1939–1941, Warszawa 1999.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

2

Start page:

165

End page:

180

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48229 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information