Object

Title: Powstanie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku - jednej z inwestycji planu sześcioletniego

Creator:

Krężołek, Edyta

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 4 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 3-20

Type of object:

Journal/Article

References:

Gruszczyński J., E.F. Rybak, Historia zakładów PZL Świdnik S.A., Warszawa 2001.
Kaliński J., Gospodarka Polski w latach 1944-1989. Przemiany strukturalne, Warszawa 1995.
Kartki z historii Świdnika, oprac. P. R. Jankowski, Świdnik 2009.
Kazimierski Z., Polski przemysł zbrojeniowy w latach 1945-1955, Warszawa 2005.
Kierek A., J. Martychiewicz, Przemysł w latach 1944-1974 [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. II, red. A. Kierek, Warszawa 1979.
Mańkowski Z., Z lat wojny i okupacji (1939-1944) [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. I, red. J. Mazurkiewicz, H. Zins, Warszawa 1974.
Mikołajczyk M., Pierwsze licencyjne myśliwce odrzutowe w polskim lotnictwie wojskowym, „Lotnictwo”, 2008, nr 7.
Morgała A., Polskie samoloty wojskowe 1945-1980, Warszawa 1981.
Sławiński K., Dzieje polskich skrzydeł, Warszawa 1974.
Szelichowski S., Sto lat polskiej motoryzacji, Kraków 2003.
Szuba L. S., Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w latach 1948-1955, Lublin 2006.
Wilczewski B., Problemy gospodarcze woj. lubelskiego w latach 1944-1959, „Rocznik Lubelski”, 1969, t. III.
Wolsza T., W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina... 1945-1956. Życie codzienne w polskich więzieniach, obozach i ośrodkach pracy więźniów, Warszawa 2003.
Zawistowski A., Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego — wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, Warszawa-Białystok 2009.
Zieliński A., Polskie motocykle 1946-1985, Warszawa 2004.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

4

Start page:

3

End page:

20

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48148 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information