Object

Title: Micińskiego teatr dziwów. Groteska w "Nocy rabinowej", "Termopilach polskich" i "Królewnie Orlicy"

Creator:

Brzozowska, Sabina

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria XIV (2008)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. S. Awierincew, Bachtin, śmiech i kultura chrześcijańska, tł. R. Mazurkiewicz, "Znak" 1994, nr 9. ; 2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, tł. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 195. ; 3. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’ego a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tł. A. i A. Goreniowie, opr. S. Balbus, Kraków 1975, s. 79. ; 4. J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982, s. 360. ; 5. W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i Dwudziestolecie Międzywojenne, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 1, s. 91-92. ; 6. T. Cegielski, Sekrety masonów. Pierwszy stopień wtajemniczenia, Warszawa 1992, s. 80-81. ; 7. A. Dudek, Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000, s. 141-142. ; 8. M. Dybizbański, W. Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006, s. 19. ; 9. M. Eliade, Sacrum—mit—historia. Wybór esejów, wyb. i wst. M. Czerwiński, tł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993, s. 74. ; 10. M. Głowiński, Witkacy jako pantagruelista, w: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1972, s. 64. ; 11. W. Gutowski, Kosmos udręczeń, droga przekroczenia, łaska wypowiedzi. Uwagi wstępne do interpretacji cyklu poetyckiego "In loco tormentorum", w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, E. Próchniak, M. Stała, Kraków 2004, s. 58. ; 12. W. Gutowski, Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2002, s. 102-103. ; 13. M. Janion, Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, Warszawa 1984, s. 12 i nast. ; 14. M. Jankowiak, Misterium Dionizosa. Ironiczny dialog Wyspiańskiego z romantyzmem, Bydgoszcz 1998, s. 83. ; 15. B. Leśmian, Szkice literackie, opr. i wst. J. Trznadel, Warszawa 1959. ; 16. M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007, s. 311. ; 17. T. Miciński, Mściciel Wenety, Królewna Orlica, Scena z "Hamleta", w: T. Miciński, Utwory dramatyczne, wyb. i opr. T. Wróblewska, t. 4, Kraków-Wrocław 1984. ; 18. T. Miciński, Noc rabinowa, w: T. Miciński, Utwory dramatyczne, wyb. i opr. T. Wróblewska, t. 1, Kraków 1996, s. 22. ; 19. T. Miciński, Termopile polskie. Misterium na tle życia i śmierci ks. Józefa Poniatowskiego, w: T. Miciński, Utwory dramatyczne, wyb. i opr. T. Wróblewska, t. 3, Kraków 1980. ; 20. T. Nasierowski, Wolnomularstwo bez tajemnic, Warszawa 1996, s. 15-33. ; 21. D. Ratajczak, W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, Wrocław 2006, s. 36. ; 22. S. I. Witkiewicz, Formalne wartości dzieł Micińskiego, w: S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i inne pisma estetyczne, opr. J. Leszczyński, Warszawa 1959, s. 320. ; 23. T. Wróblewska, Nota wydawcy: "Romans Siedmiu Braci Śpiących w Chinach", w: T. Miciński, Utwory dramatyczne, t. 1, Kraków 1996, s. 565-566. ; 24. A. Ziołowicz, "Misteria polskie". Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim, Kraków 1996, s. 129.

Relation:

Napis

Volume:

14

Start page:

333

End page:

349

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55457 ; oai:rcin.org.pl:55457 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Jul 27, 2015

Number of object content hits:

218

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65948

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information