Obiekt

Tytuł: Polska, bolszewicy i "biała" Rosja - z wschodniej polityki Francji (1918-1921)

Twórca:

Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata (1963- )

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 49 z. 1 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 73-92 ; Streszcz. ang, ros.

Bibliografia:

Cienciała A., Komarnicki T., From Versailles to Locarno. Keys to Polish Foreign Policy, 1919‑1925, Lawrence 1984.
Doise J., Vaisse M., Politique etrangere de la France. Diplomatie et outil militaire 1871‑1991, Paris 1992.
Hogenhuis‑Seliverstoff A., Les relations franco‑sovietiques 1917‑1924, Paris 1981.
Hovi K., Alliance de revers: Stabilization of France’s Alliance Policies in East Central Europe 1919‑1921, Turku 1984; tenże, Cordon sanitaire or barriere de l’Est? The Emergence of the New French Eastern European Alliance Policy 1917‑1919, Turku 1975.
Leczyk M., Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917‑1919, Warszawa 1966.
Łossowski P., Traktat wersalski a Europa Środkowo‑Wschodnia, [w:] Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo‑Wschodniej 1918‑1945, red. A. Koryn, Warszawa 1996, s. 9‑17.
Kukułka K., Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919‑1922, Warszawa 1975.
Jabara Carley M., The Politics of Anti‑bolshevism: The French Government and the Russo‑Polish War, December 1919 to May 1920, „The Historical Journal” 19, 1, 1976.
Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920), Warszawa 2001.
Rojek W., Wpływ mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych na historyczno‑polityczną genezę II Rzeczypospolitej VIII 1914 – II/VI 1919, [w:] Naród – Państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. A. Patek i W. Rojek, Kraków 2006, s. 125‑135.
Soutou G.‑H., Le deuil de la puissance (1914‑1958), [w:] Histoire de la diplomatie francaise, presentation de Dominique de Villepin, Perrin, Paris 2005, s. 745‑862.
Sandu T., Le systeme de securite francais en Europe centre‑orientale: l’exemple roumain: 1919‑1933, Paris 1999.
Wandycz Piotr, France and Her Eastern Allies 1919‑1925: French – Czechoslovak – Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno, Minneapolis, Westport 1962
Wandycz Piotr, The French Barriere de l’Est or Cordon Sanitaire, [w:] Wilsonian East Central Europe. Current Perspectives, ed. J. S. Micgiel, New York 1995.
Żerko S., System wersalski i próby jego modyfikacji w latach dwudziestych, „Przegląd Zachodni” nr 4, 2008, s. 13‑34.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

49

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

73

Strona końc.:

92

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:48394 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/49/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/49/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji