Obiekt

Tytuł: "Prakatastrofa" Europy czy "wielki przełom w dziejach ludzkości"? (Nad stuletnią rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny)

Twórca:

Kornat, Marek (1971– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 3 (2014), 1914-1918

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 11-28 ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Anderson M.S., The Ascendancy of Europe 1815–1914, New York 1972.
Anderson M.S., The Ascendancy of Europe 1815–1914, London–New York 1985.
Balcerak W., Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1974.
Bartlett C.J., Konflikt globalny: międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880–1990, Warszawa 1997.
Bell P.M.H., Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie, Warszawa 2010.
Berghahn V., Der Erste Weltkrieg, München 2003.
Borejsza J.W., Piękny wiek XIX, Warszawa 2010.
Borzęcki J., Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej, Warszawa 2012.
Burnham J., Walka o świat, Paryż 1950.
Chwalba A., Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014.
Cochet F., Idées reçues sur la Première Guerre mondiale, Paris 2014.
Diner D., Zrozumieć stulecie, Warszawa 2009.
Fejtö F., Requiem pour un empire défunt. Histoire de la destruction de l’Autriche-Hongrie, Paris 2014.
Feldman J., H. Wereszycki, Od Wiosny Ludów do wojny światowej, cz. II: 1848–1914, Warszawa 1936.
Fischer F., Griff nach der Weltmacht, Düsseldorf 1961.
Herre F., Metternich. Orędownik pokoju, Warszawa 1983.
Herwig H.H., The First World War. Germany and Austria–Hungary 1914–1918, London 2014.
Hillgruber A., Die gescheiterte Großmacht. Eine Skizze des Deutschen Reiches 1871–1945, Düsseldorf 1984.
Jünger E., Strahlungen I, München 1995.
Kennan G.F., The Decline of Bismarck’s European Order. Franco-Russian Relations, 1875-1890, Princeton 1979.
Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny — rozkwit — upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000, Warszawa 1994.
Kissinger H., A World Restored. Europe after Napoleon. The Politics of Conservatism in a Revolutionary Age, New York 1964.
Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996.
Komarnicki T., Rebirth of the Polish Republic. A Study in the Diplomatic History of Europe, 1914–1920, London—Melbourne 1957.
Kornat M., Teoria „rewolucji antyliberalnej”. W kręgu interpretacji totalizmu w polskiej myśli politycznej (1918–1939), „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2012, t. XXXIII.
Kornat M., Traktat ryski a podstawy polskiej polityki zagranicznej (1921–1939) [w:] Zapomniany pokój. Traktat ryski. Interpretacje i kontrowersje 90 lat później, red. S. Dębski, Warszawa 2013.
Krüger P., Sicherheit durch europäische Ordnung? Die Tschechoslowakei in der deutschen Konzeption internationaler Politik während der Locarno–Ära [w:] H. Lemberg, M. Marek, Z. Beneš, D. Kováč, Suche nach Sicherheit im stürmischer Zeit. Tschechen, Slowaken und Deutsche im System der internationalen Beziehungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Essen 2009.
Kuk L., Orientacja słowiańska w myśli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny krymskiej). Geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje, Toruń 1996.
Lowe C.J., M. L. Dockrill, The Mirage of Power. British Foreign Policy 1902–1922, London 1972.
Maier Ch., Recasting Bourgeois Europe. Stabilization in France, Germany and Italy in the Decade after World War I, Princeton 1975.
Mandelman D.A., Shattered Peace. Versailles 1919 and the Price We Pay Today, Princeton 2008.
Mombauer A., The Origins of the First World War. Diplomatic and military documents, Manchester–New York 2013.
Mowrer P.S., Balkanized Europe. A Study in Political Analysis and Reconstruction, New York 1921.
Mulligan W., The Great War for Peace, Yale 2014.
Mulligan W., The Origins of the First World War (New Approaches to European History), Cambridge UP 2010.
Nicolson H., The Congress of Vienna. A Study in Allied Unity: 1812–1822, London 1947.
Nolte E., Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus, Frankfurt/M. 1987.
Nolte E., Faschismus in seine Epoche, München 1964.
Nowak A., Stosunki polsko-rosyjskie i polsko-sowieckie (1919–1921) a ład wersalski [w:] Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1945, red. A. Koryn, Warszawa 1996.
Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1991.
Piper E., Nacht über Europa. Kulturgeschichte des Ersten Weltkriegs, Berlin 2013.
Piszczkowski T., Anglia a Polska 1914–1939 w świetle dokumentów brytyjskich, Londyn 1975.
Podhoretz N., Fourth World War. The Long Struggle against Islamofascism, New York 2007.
Roberts H.L., Eastern Europe: politics, revolution and diplomacy, New York 1970.
Schroeder P., Munich and the British Tradition, „Historical Journal” 1976, nr 1.
Schroeder P., The Transformation of European Politics, 1763–1848, Oxford 1994.
Schroeder P., The Transformation of European Politics. Some Reflections [w:] Das europäische Mächtekonzert. Friedens– und Sicherheitspolitik von Wiener Kongreß 1815 bis zum Krimkrieg 1853, red. W. Pyta, Ph. Menger, Köln 2009.
Serejski M.H., Europa a rozbiory Polski. Studium historiograficzne, Warszawa 1970.
Sharp A., The Peace Settlement Review [w:] 28 June. Sarajevo 1914–Versailles 1919. The War and Peace that created the Modern World, red. A. Sharp, London 2014.
Sokolnicki M., Rok czternasty, Londyn 1961.
Sukiennicki W., Balfour a Polska, „Zeszyty Historyczne” 1970, z. 17.
Sukiennicki W., From Foreign Domination to National Independence: East–Central Europe during World War I, 1914–1918, Boulder, Colorado 1988.
Taylor A.J.P., From Sarajevo to Potsdam, London 1970.
Wandycz P., Die Großmächte und Ostmitteleuropa vom Berliner Kongreß bis zum Fall der Berliner Mauer (1878–1989), Leipzig 2006.
Wandycz P., Rozbiory Polski i dyplomacja państw zaborczych (refleksje w dwóchsetną rocznicę) [w:] P. Wandycz, Z dziejów dyplomacji, Londyn 1988.
Watson A., Ring of Steel. Germany and Austria–Hungary at War, 1914–1918, London 2014.
Watt D.C., Too Serious a Business. European armed forces and the approach to the Second World War, London 1975.
Weinberg G., The Foreign Policy of Hitler’s Germany, t. II: Starting World War II, 1937–1939, Chicago 1980.
Weltbürgerkrieg der Ideologien. Antworten an Ernst Nolte — Festschrift zum 70. Geburtstag, red. Th. Nipperdey, A. Doering–Manteuffel, H.–U. Thamer, Berlin 1993.
Wereszycki H., Bismarck a Europa, „Dzieje Najnowsze” 1970, nr 4.
Wereszycki H., Powstania polskie na tle sytuacji międzynarodowej [w:] H. Wereszycki, Niewygasła przeszłość. Refleksje i polemiki, Kraków 1987.
Zgórniak M., 1914–1918. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Kraków 1987.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

46

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

11

Strona końc.:

28

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49133 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/46/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji