Obiekt

Tytuł: Brytyjska historiografia o wybuchu pierwszej wojny światowej - refleksje

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 3 (2014), 1914-1918

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 71-83

Bibliografia:

Andrew Ch., Secret Service. The Making of the British Intelligence Community, London 1985.
Andrew Ch., The Defence of the Realm. The Authorised History of MI5, London 2009.
Beckett I.F.W., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 2009.
Beesly P., Room 40: British Naval Intelligence, 1914-1918, London 1982.
Black J., The Great War and the Making of the Modern World, London 2011.
Boghardt T., Spies of the Kaiser: German Covert Operations in Great Britain during the First World War Era, Oxford 2004.
Boghardt T., The Zimmermann Telegram: Intelligence, Diplomacy and America’s Entry Into World War I, Annapolis 2012.
Butler D., G. Butler, British Political Facts 1900–1994, New York 1994.
Charmley J., Splendid Isolation? Britain and the Balance of Power 1874–1914, London 1999.
Clark A., The Donkeys. A History of the British Expeditionary Force in 1915, London 1961.
Clark C., Prusy. Powstanie i upadek 1600–1947, Warszawa 2009.
Clark C., The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914, New York 2012.
Decisions for War, 1914–1917, red. R. F. Hamilton, H. H. Herwig, Cambridge 2004.
Ferguson N., The Pity of War. Explaining World War One, London 1998.
Fischer F., Germany’s Aims in the First World War, New York 1976.
Fischer F., War of Illusions: German Policies from 1911 to 1914, New York 1975.
Fromkin D., Europe’s Last Summer: Who Started the Great War in 1914, New York 2004.
Gannon P., Inside Room 40: The Codebreakers of World War I, Surrey 2010.
Gilbert M., Pierwsza wojna światowa, Poznań 2003.
Hastings M., Catastrophe. Europe Goes to War 1914, London 2013.
Hastings M., Finest Years. Churchill as Warlord 1940–45, London 2009.
Hennessey T., The History of Northern Ireland 1920–1996, Basingstoke 1997.
Hougha R., The Great War at Sea 1914–1918, Oxford 1983.
Howard M., The First World War, Oxford 2002.
Jeffery K., MI6. The History of the Secret Intelligence Service 1909–1949, London 2010.
Joll J., G. Martel, Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej, Warszawa 2008.
Judd A., The Quest for C: Mansfield Cumming and the Founding of the Secret Service, London 1999.
Kahn D., Enigma. Złamanie kodu U-Bootów 1939–1943, Warszawa 2005.
King A., Memorials of the Great War in Britain: The Symbolism and Politics of Remembrance, Oxford 1998.
Laforte L., The Long Fuse. An interpretation of the Origins of World War I, New York 1971.
Liddell Hart B., History of the First World War, London 1970.
Liddell Hart B., The Real War 1914–1918, London 1930.
MacMillan M., Peacemakers. The Paris Peace Conference of 1919 and Its Attempt to End War, London 2001.
MacMillan M., The War That Ended Peace: The Road to 1914. How Europe Abandoned Peace for the First World War, London 2013.
Mallinson A., 1914: Fight the Good Fight. Britain, the Army and the Coming of the First World War, London 2013.
Martel G., Origins of the First World War, New York 2013.
Marwick A., The Deluge, British Society and the First World War, London 1965.
McMeekin S., July 1914: Countdown to War, New York 2013.
McMeekin S., The Russian Origins of the First World War, Cambridge, 2011.
Neilson K., Britain and the Last Tsar, The Russian Factor in British Policy, 1894–1917, Oxford 1996.
Neilson K., Strategy and Supply, Ango–Russian Relations 1914–1917, Boston 1985
Otte T.G., July Crisis. The World Descent into War, Summer 1914, Cambridge 2014.
Otte T.G., The Foreign Office Mind. The Making of British Foreign Policy, 1865–1914, Cambridge 2011.
Paxman J., Great Britain’s Great War, London 2013.
Pogge von Strandmann H., The Coming of the First World War [w:] The Coming of the First World War, red. R. J. W. Evans, H. Pogge von Strandmann, Oxford 1990.
Reynolds D., In Command History. Churchill Fighting and Writing the Second World War, New York 2007.
Roberts A., „The Holy Fox”. A Life of Lord Halifax, Basingstoke 1991.
Roberts A., A History of the English-Speaking Peoples since 1900, London 2006.
Roberts A., Salisbury. Victorian Titan, London 1999.
Rothwell V.H., British War Aims and Peace Diplomacy 1914–1918, Oxford 1971.
Simmonds A.G.V., Britain and World War One, London 2012.
Smith M., Six. A History of Britain’s Secret Intelligence Service. Murder and Mayhem 1909–1939, London 2010.
Steiner Z., The Lights that Failed. European International History, 1919–1933, Oxford 2005.
Steiner Z., The Triumph of the Dark. European International History, 1933–1939, Oxford 2011.
Steiner Z.S., K. Neilson, Britain and the Origins of the First World War, London 2003.
Stevenson D., Armaments and the Coming of War: Europe, 1904–1914, New York 1996.
Taylor A.J P., The Struggle for Mastery in Europe 1848–1918, Oxford 1954.
Taylor A.J.P., English History 1914–1945, Oxford 1992.
The Origins for World War I, 1870–1914, red. J. Remak, Fort Worth 1995.
The Origins of the First World War, red. J. Joll, London 1999.
The Origins of the First World War, red. R. F. Hamilton, H. H. Herwig, Cambridge 2008.
The Origins of the First World War. Controversies and Consensus, red. A. Mombauer, London 2002.
The Outbreak of World War I. Causes and Responsibilities, red. H. H. Herwig, Boston 1997.
Townsley M., „Neither for King nor Empire”. Irish Remembrance of the Great War in the 1920s, „Remembrance and Solidarity. Studies in 20th Century European History” 2014, nr 2.
Tuchman B., Telegram Zimmermana, Warszawa 1988.
War Planning 1914, red. R. F. Hamilton, H. H. Herwig, Cambridge 2010.
Woods F., Artillery of Words. The Writing of Sir Winston Churchill, London 1992.
Woodward L., Great Britain and the War of 1914–1918, London 1967.

Tom:

46

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

71

Strona końc.:

83

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49124 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/46/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji