Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Raw material, production and use of lithic tools in the Neolithic of Lower Silesia in the light of records from site 29 at Księginice Wielkie, distr. Strzelin = Surowiec, produkcja i użytkowanie narzędzi krzemiennych w neolicie na Dolnym Śląsku na przykładzie zespołu z osady w Księginicach Wielkich, stan. 29 pow. strzeliński

Creator:

Kufel, Bernadeta ; Mikołajczyk, Anna ; Fabisiak, Wojciech

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

The paper presents results of technological and functional analyses of flint artefacts from the site 29 at Księginice Wielkie, distr. Strzelin (SW Poland) dated back to the Lengyel culture. In our studies we took into consideration all phases of raw material transformation starting from its procurement, methods of blank production to the use and maintenance of tools. As a result of these studies, including more than 600 artefacts, we reached some interesting conclusions about adaptation of local group/groups inhabiting the settlement to the local raw material conditions, characterized by medium quality concretions obtained from moraine deposits. In the light of analyses it follows that in case of the site at Księginice Wielkie we deal with economical resource management. It appears that inhabitants of Księginice Wielkie reconciled their daily needs with local raw material situation. Finally, it should be mentioned that this model concerns only the situation from Księginice Wielkie and without former analyses taking into account such factors as the access to raw material or the length and way of exploitation of particular area, should not be applied to other sites

References:

Anderson P. C., Chabot J. and van Gijn A. 2004. The Functional Riddle of ‘Glossy’ Canaanean Blades and the Near Eastern Threshing Sledge. Journal of Mediterranean Archaeology 17(1), 87-130
Anderson P. C., Georges J. M., Vargiolu R. and Zahouani H. 2006. Insight from a tribological analysis of the tribulum. Journal of Archaeological Science 33(11), 1559-1568
Andrefsky W. Jr.1998. Lithics: Macroscopic Approaches to Analysis (= Cambridge Manuals in Archaeology). Cambridge
Balcer B. 1980. Materiały krzemienne ze stanowiska osadniczego w Pietrowicach Wielkich. In J. Bukowska-Gedigowa, Osady neolityczne w Pietrowicach Wielkich pod Raciborzem (= Prace Komisji Nauk Humanistycznych 10). Wrocław, 159-193
Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław
Beyries S. and Rots V. 2008. The contribution of ethno-archaeological macro- and microscopic wear traces to the understanding of archaeological hide-working process. In L. Longo and N. Skakun (eds.), “Prehistoric Technology” 40 years later: Functional Studies and the Russian Legacy (= British Archaeological Reports. International Series 1783). Oxford, 21-28
Binford L. R. 1979. Organization and Formation Processes: Looking at Curated. Technologies. Journal of Anthropological Research 35, 255-273
Bobak D., Kufel B., Lisowska E. and Mikołajczyk A. 2008. Badania eksperymentalne wpływu wysokiej temperatury na stan zachowania surowców krzemiennych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50, 23-40
Bronowicki J., and Bobak D. 1999. Schyłkowopaleolityczna pracownia krzemieniarska z miejscowości Ślęza (stanowisko 12) pod Wrocławiem. Przegląd Archeologiczny 47, 7-25
Budziszewski J. 2008. Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003 (= Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 7). Warszawa-Lublin, 33-106
Bukowska-Gedigowa J. 1980. Osady neolityczne w Pietrowicach Wielkich. Wrocław
Burdukiewicz J. M. 1982. Obróbka krzemienia na osadzie kultury lendzielskiej. Silesia Antiqua 24, 46-56
Burdukiewicz J. M. and Furmanek M. 2001. Dalsze badania osadnictwa z epoki kamienia w Owsiszczach, pow. Racibórz. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 43, 95-118
Cahen D., Caspar J. P. and Otte M. 1986. Industries lithiques danubiennes de Belgique (= ERAUL 21), Liège
Cheetham L. 1982. Treshing and winnowing - an ethnographic study. Antiquity 56(217), 127-130
Clemente I. and Gibaja J. F. 1998. Working Processes on Cereals: An Approach Through Microwear Analysis. Journal of Archaeological Science 25, 457-464
Dmochowski P. 2006. A New classification of erratic flint from western Poland. In A. Wiśniewski, R. Płonka and J. M. Burdukiewicz (eds.), The Stone: Technique and Technology. Wrocław, 217-226
Dzieduszycka-Machnikowa A. and Lech J. 1976. Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie. Wrocław
Fabisiak W. 1984. Księginice Wielkie, woj. Wrocław. Silesia Antiqua 26, 165-167
Fabisiak W. 1988. Księginice Wielkie, woj. Wrocław. Silesia Antiqua 30, 203-207
Fabisiak W. and Cholewa P. 2002. Z badań wykopaliskowych osady kultury lendzielskiej w Księginicach Wielkich, pow. Strzelin, w latach 1999-2000. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 44, 147-170
Fabisiak W. and Wolfram J. 1997. Z badań sondażowych osady wielokulturowej w Księginicach Wielkich, gm. Kondratowice. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 39, 107-131
Fabisiak W. and Wolfram J. 1998. Badania osady wielokulturowej w Księginicach Wielkich, gm. Kondratowice w 1997 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 40, 119-128
Gassin B. and Gardiel Y. 1993. Des outils de silex pour la fabrication de la poterie, Traces et function: les gestes retrouvés, Colloque international de Ličge (= ERAUL 50). Ličge, 189-203
Gatsov I. and Giurova M. 2001. Some remarks on the chipped-stone industries of the earliest Neolithic cultures in Bulgaria. In B. Ginter (ed.), Problems of the Stone Age in the Old World, Jubilee Book dedicated to Professor K. Kozłowski. Kraków, 249-263
Gijn A. L. van 1990. The wear and tear of flint. Principles of functional analysis applied to Dutch Neolithic assemblages. Analecta Praehistorica Leidensia 22, Leiden
Hatt G. 1969. Arctic Skin Clothing. Arctic Anthropology 2, 3-132
Hayden, B., Franco, N. and Spafford, J. 1996. Evaluating lithic strategies and design criteria. In G. H. Odell (ed.), Stone Tools: Theoretical Insights into Human Prehistory. New York, 9-50
Hurcombe L. 2008. Looking for prehistoric basketery and cordage using inorganic remains: the evidence form stone tools. In L. Longo and N. Skakun (eds.), “Prehistoric Technology” 40 years later: Functional Studies and the Russian Legacy (= British Archaeological Reports. International Series 1783). Oxford, 205-216
Ibáńez J. J., Clemente Conte I., Gassin B., Gibajas J. F., Urquijo J. G., Márquez B., Philibert S. and Rodríguez A. R. 2008. Harvesting technology during the Neolithic in South-West Europe. In L. Longo and N. Skakun (eds.), “Prehistoric Technology” 40 years later: Functional Studies and the Russian Legacy (= British Archaeological Reports. International Series 1783). Oxford, 183-195Ibáńez J. J., Clemente Conte I., Gassin B., Gibajas J. F., Urquijo J. G., Márquez B., Philibert S. and Rodríguez A. R. 2008. Harvesting technology during the Neolithic in South-West Europe. In L. Longo and N. Skakun (eds.), “Prehistoric Technology” 40 years later: Functional Studies and the Russian Legacy (= British Archaeological Reports. International Series 1783). Oxford, 183-195
Inizian, M. L., Roche, H. and Tixier, J. 1992. Technology of Knapped Stone. Followed by a multilingual vocabulary arabic, english, french, german, greek, italian, russian, spanish (= Prehistoire de la Pierre Taillée 3). Meudon
Juel Jensen H. 1994. Flint tools and plant working: Hidden traces of stone age technology: A use wear study of some Danish Mesolithic and TRB implements. Ĺarhus
Kaczanowska M. and Kozłowski J. K. 1976. Studia nad surowcami krzemiennymi południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Acta Archaeologica Carpathica 16, 201-216
Kardulias P. N. and Yerkes R. W. 1996. Microwear and Metric Analysis of Threshing Sledge Flints from Greece and Cyprus. Journal of Archaeological Science 23, 657-666
Keeley L. H. 1980. Experimental Determination of Stone Tool Uses. A Microwear Analysis, Prehistoric Archaeology and Ecology (A Series Edited by K. W. Butzer and L. G. Freeman). Chicago, London
Kowalska A. B. 1999. Obróbka krzemienia na terenie osady ludności kultury lendzielskiej w Zarzycy. Silesia Antiqua 40, 42-59
Korobkova G. F. 1999. Narzędzia w pradziejach. Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń
Kozłowski J. K. 1972. Wielokulturowe stanowisko eneolityczne w Raciborzu-Ocicach w świetle badań w latach 1960-1962. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 10, 77-193
Lech J. 1980. Geologia krzemienia jurajskiego-podkrakowskiego na tle innych skał krzemionkowych. Wprowadzenie do badań z perspektywy archeologicznej. Acta Archaeologica Carpathica 20, 163-228
Lech J. 1981. Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na wyżynie Krakowskiej, koniec VI. tysiąclecia - 1 połowa IV. tysiąclecia p. n. e. Wrocław
Lech J. 1986. Przemysł krzemienny społeczności jordanowskiej z Tyńca Małego, gm. Kobierzyce. Silesia Antiqua 28, 74-90
Lech J. 1997. Materiały krzemienne z osad społeczności wczesnorolniczych w Strachowie, woj. Wrocław. In A. Kulczyka-Leciejewiczowa, Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku. Wrocław, 229-263
Małecka-Kukawka, J. 1992. Krzemieniarstwo społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej (2 połowa VI - IV tysiąclecie p. n.e.). Toruń
Małecka-Kukawka J. 1999. Sierpy, sierpaki, sierpce... - analiza funkcjonalna wczesnorolniczych wkładek narzędzi żniwnych z ziemi chełmińskiej. In S. Kukawka (ed.), Szkice Prahistoryczne. Toruń, 139-157
Małecka-Kukawka J. 2001. Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z Ziemi Chełmińskiej. Toruń
Masojć M. 2004. The Mesolithic in Lower Silesia in the Light of Settlement Phenomena of the Kaczawa River Basin. Studia Archeologiczne 35, 216
Masojć M. 2009. Grupy ludzkie sprzed 9 tysięcy lat w Borach Dolnośląskich. Z otchłani wieków 64(1-4), 55-66
Mateiciucová I. 2008. Talking stones: the chipped stone industry in Lower Austria and Moravia and the beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700-4900 BC. Brno-Praha
Nelson M. C. 1991. The Study of Technological Organization. Archaeological Method and Theory 3, 57-100
Nishiaki Y. 1997. Neolithic sickle elements from the Balikh Valley, North Syria. Al.-Râfidân 18, 59-67
Noworyta E. 1986. Osada grupy jordanowskiej kultury lendzielskiej w Tyńcu Małym, gm. Kobierzyce. Silesia Antiqua 28, 7-73
Papiernik P. 2008. Krzemieniarstwo grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. In. R. Grygiel, Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek 2. Środkowy neolit. Grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej 2. part 3. Łódź 1271-1534
Pelegrin J. 1990. Prehistoric Lithic Technology: Some Aspects of Research. Archaeological Review from Cambridge 9, 116-125
Pelegrin J. 2006. Long blade technology In the Old World: an experimental approach and some archaeological results. In J. Apel and K. Knutsson (eds.), Skilled production and Social reproduction. Aspects of Traditional Stone-Tool Technology. Uppsala, 37-68
Romanow J. 1977. Trapezowate budowle naziemne ludności kultury ceramiki wstęgowej kłutej na Dolnym Śląsku. Silesia Antiqua 19, 27-55
Schild R. 1976. Flint mining and trade in Polish prehistory as seen from the perspective of chocolate flint of central Poland. Acta Archaeologica Carpathica 16, 147-177
Schild R., Królik H. and Marczak M. 1985. Kopalnia krzemienia czekoladowego w Tomaszowie. Wrocław
Schiffer M. B. 1996. Formation Processes of the Archaeological Record. Salt Lake City
Stapert D. and Johansen L. 1999. Making fire in the Stone Age: Flint and pyrite. Geologie en Mijnbouw 78, 147-164
Tarrús J. 2008. La Draga (Banyoles, Catalonia), an Early Neolithic Lakeside Village in Mediterranean Europe. Catalan Historical Review 1, 17-33
Unger-Hamilton R. 1985. Microscopic striations on flint sickle-blades as an indication of plant cultivation: preliminary results. World Archaeology 17, 121-126
Weedmam K. J. 2006. An Ethnoarchaeological Study of Hafting and Stone Tool Diversity among the Gamo of Ethiopia. Journal of Archaeological Method and Theory 13(3), 189-238
Whittaker, J. C. 1994. Flint knapping: making and understanding stone tools. Austin
Winiarska-Kabacińska M., 2004, Analiza funkcjonalna inwentarza krzemiennego. In J. Kabaciński and I. Sobkowiak-Tabaka, Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych. Poznań, 42-45
Wiśniewski A. 2003. Ślady osadnictwa z górnego plejstocenu na terenie osiedla Oporów we Wrocławiu. In A. Wiśniewski et al. (eds.), Wrocław Oporów. Najstarsze ślady osadnictwa i środowisko przyrodnicze (= Studia Archeologiczne 33). Wrocław, 151-249
Wiśniewski A. 2006. Środkowy paleolit w dolinie Odry. Wrocław
Wojciechowski W. 1969. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku osadniczym w Janówku, pow. Dzierżoniów w 1966 roku. Sprawozdania Archeologiczne 20, 61-67
Wojciechowski W. 1972. Ślady osadnictwa ludności kultury lendzielskiej w rejonie wsi Janówek, pow. Dzierżoniów. Sprawozdania Archeologiczne 24, 21-36
Wojciechowski W. 1987. Periodyzacja młodszych kultur naddunajskich na Górnym Śląsku w świetle badań w Mochowie (= Studia Archeologiczne 16). Wrocław
Wojciechowski W. 1988. Kontakty Dolnego Śląska z Małopolską w neolicie i wczesnej epoce brązu w świetle tzw. importów. Silesia Antiqua 30, 43-81
Wojciechowski W. 2000. Import, eksploatacja i eksport surowców skalnych w młodszej epoce kamienia na Dolnym Śląsku. In M. Boguszewicz, A. Boguszewicz and D. Wiśniewska (eds.), Człowiek i środowisko w Sudetach. Wrocław, 81-98
Zakościelna A. 1996. Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej. Lublin

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

62

Start page:

161

End page:

235

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55440 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information