Obiekt

Graves of the Bell Beaker Culture at Pełczyska, Site 6, Pińczów district = Groby kultury pucharów dzwonowatych ze stanowiska 6 w Pełczyskach, pow. pińczowski
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.

Tytuł: Graves of the Bell Beaker Culture at Pełczyska, Site 6, Pińczów district = Groby kultury pucharów dzwonowatych ze stanowiska 6 w Pełczyskach, pow. pińczowski

Twórca:

Rudnicki, Marcin ; Włodarczak, Piotr

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Współtwórca:

Skucińska, Anna : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il. ; 25 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Three graves of the Bell Beaker culture recorded at the multicultural Site 6 in Pełczyska in 2004–2005, have a great scientific value to research into the Late Neolithic in Małopolska (Lesser Poland). Exploration uncovered graves from the many periods of the Neolithic, Bronze Age, pre-Roman and Roman period. The finds of the Bell Beaker culture represent the first cemetery that may undoubtedly be attributed to that culture on the lower Nida River, region abounding in other finds dated to the Late Neolithic and the Early Bronze Ages. The three graves in Pełczyska contained poorly preserved remains of single children’s burials, none of them in the anatomical arrangement. Two features yielded a set of pottery consisting of a bowl and a cup. One radiocarbon measurement carried out for grave 12/2004 has dated a sample of human bone from the grave to i.e. 2340–2200 BC. The Bell Beakers graves were younger than materials from the late phase of the Kraków-Sandomierz Corded Ware group, while being chronologically close to cemeteries of the oldest phase of the Mierzanowice culture

Bibliografia:

Bronk Ramsey C. 2001. Development of the radiocarbon program OxCal. Radiocarbon 43(2A), 355-363
Budziszewski J., Haduch E. and Włodarczak P. 2003. Bell Beaker Culture in South-eastern Poland. In J. Czebreszuk and M. Szmyt (eds.), The Northeast Frontier of Bell Beakers: Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26-29 2002 (= British Archaeological Reports. International Series 1155). Oxford, 155-181
Budziszewski J. and Włodarczak P. 2010. Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej. Kraków
Dvořák P. 1989. Die Glockenbecherkultur in Mähren; In M. Buchvaldek and E. Pleslová-Štiková (eds.), Die Äneolithikum und die früheste Bronzezeit (C14 3000-2000 b. c.) in Mitteleuropa: kulturelle und chronologische Beziehungen (= Praehistorica 14). Praha, 201-205
Hájek L. 1968. Kultura zvoncovitých pohárů v Čechách (= Archeologické Studijní Materiály 5). Praha
Górski J. 2001. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 2 w Opatkowicacach. Materiały Archeologiczne 32, 163-197
Kadrow S. 1991. Iwanowice. Stanowisko Babia Góra, część I. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków
Kadrow S. and Machnik J. 1997. Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny. Kraków
Kamieńska J. and Kulczycka A. 1963. Przyczynek do znajomości kultury pucharów dzwonowatych w Polsce. In S. Nosek (ed.), Studia i Materiały do badań nad neolitem Małopolski (= Prace Komisji Archeologicznej PAN - Oddział w Krakowie 4). Wrocław, 373-395
Kempisty A. 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Warszawa
Kempisty A. and Włodarczak P. 2000. Grób niszowy ze Złotej, pow. Pińczów na tle innych znalezisk kultury ceramiki sznurowej znad dolnej Nidy. Sprawozdania Archeologiczne 52, 151-170
Kowalewska-Marszałek H. and Cyngot D. 1989. Grób kultury pucharów dzwonowatych ze Wzgórza Zawichojskiego w Sandomierzu. Sprawozdania Archeologiczne 40, 129-141
Majewski E. Powiat stopnicki pod względem przedhistorycznym, cz. 1. Światowit 3, 95-161
Krauss A. 1964. Grób kultury pucharów dzwonowatych odkryty w 1959 r. w Świniarach Starych, pow. Sandomierz. In S. Nosek (ed.), Studia i Materiały do badań nad neolitem Małopolski (= Prace Komisji Archeologicznej PAN - Oddział w Krakowie 4). Wrocław, 411-415
Müller J. and van Willigen S. 2001. New radiocarbon evidence for European Bell Beakers and the consequences for the diffusion of the Bell Beaker phenomenon. In F. Nicolis (ed.), Bell Beakers today: pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe. Proceedings of the International Colloquium Riva del Garda (Trento, Italy) 11-16 May 1998. Trento, 59-80
Reimer P. J., Baillie M. G. L., Bard E., Bayliss A., Beck J. W., Bertrand C., Blackwell P. G., Buck C. E., Burr G., Cutler K. B., Damon P. E., Edwards R. L., Fairbanks R. G., Friedrich M., Guilderson T. P., Hughen K. A., Kromer B., McCormac F. G., Manning S., Bronk Rams ey C., Reimer R. W., Remmele S., Southon J. R., Stuiver M., Talamo S., Taylor F. W., van der Plicht J. and Weyhenmeyer C. E. 2004. IntCal04 Terrestrial Radiocarbon Age Calibration. Radiocarbon 46, 1029-1058
Rudnicki M. 2005. A Late La Tène inhumation grave from Pełczyska: Comments on the cultural situation in the upland area of Little Poland (with an analysis of the anatomical remains by Karol Piasecki). In H. Dobrzańska, V. Megaw and P. Poleska (eds.), Celts on the Margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC - 1st Century AD Dedicated to Zenon Woźniak. Kraków, 195-205
Rudnicki M. 2007. Importy rzymskie z Pełczysk. In E. Droberjar and O. Chojka (eds.), Archeologie barbarů 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechach. Supplementum 3, České Budějovice, 93-112
Rudnicki M. 2009. Besiedlungs- und Kulturveränderungen in Kleinpolen während der späten Latènezeit und zu Beginn der älteren Römischen Kaiserzeit. In V. Salač and J. Bemmann (eds.), Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.-8.12. 2006. Anlässlich des 2000 jährigen Jubiläums des römischen Feldzuges gegen Marbod. 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Praha-Bonn, 289-330
Szczepanek A. 2010. The anthropological analysis of skeletons of Bell Beaker Culture inhabitans from Pełczyska, site 6/Analiza antropologiczna szkieletów ludności kultury pucharów dzwonowatych z Pełczysk, stanowisko 6. Sprawozdania Archeologiczne 62, 373-379
Turek J. 2000. Being a Beaker child. The position of children in Late Eneolithic society. In I. Pavlů (ed.), In memoriam Jan Rulf (= Památki archeologické. Supplementum 13). Praha, 422-436
Włodarczak P. 2010. Kurhany i kultura ceramiki sznurowej nad dolną Nidą. In H. Kowalewska-Marszałek and P. Włodarczak (eds.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. Kraków (in print)
Włodarczak P., Kowalewska-Marszałek H. 1998. Datowanie bezwzględne zespołu kultury pucharów dzwonowatych z Sandomierza. Sprawozdania Archeologiczne 50, 55-82
Żurowski J., 1932, Pierwsze ślady kultury puharów dzwonowatych w Polsce. Wiadomości Archeologiczne 11, 117-168

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

62

Strona pocz.:

353

Strona końc.:

372

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55443 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji