Obiekt

Tytuł: Anthropological analysis of skeletons of the Bell Beaker Culture individuals from Pełczyska, Site 6 = Analiza antropologiczna szkieletów ludności kultury pucharów dzwonowatych z Pełczysk, stanowisko 6

Twórca:

Szczepanek, Anita

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il. ; 25 cm

Abstrakt:

The article presents the anthropological description skeletons of the Bell Beaker Culture inhabitants that were discovered on the Site no. 6 in Pełczyska. The preserved fragments of skeletons allow to assess that in the feature 12/2005 there was buried a child whose age at death was infans I (5–6 years old), in the feature 13/2005 a child whose age at death was infans I (about 2 years old) and in the feature 25/2004 — a child whose age deathwas infans I (about 1 year old). Skulls of these individuals had not yet achieved their final dimensions so it is difficult to compare them with other Neolith and Early Bronze Age populations inhabiting the territory of Poland

Bibliografia:

Gleń E. 1977. Analiza antropologiczna niektórych stanowisk neolitycznych Małopolski. Kraków (typescript of PhD thesis stored in Archive of Department of Anthropology Jagiellonian University) ; Gleń-Haduch E. 1990. Szkielety z okresu kultury pucharów dzwonowatych z Samborca (woj. tarnobrzeskie). Materiały i Prace Antropologiczne 111, 129-144 ; Haduch E. 1997. Ludność kultury mierzanowickiej z Szarbii, woj. kieleckie na tle populacji środkowoeuropejskich z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków ; Hengen O. P. 1971. Cribra orbitalia: Pathogenesis and probable etiology. Homo 22, 57-75 ; Rudnicki M. and Włodarczak P., 2010, Graves of the Bell Beaker Culture at Site 6 in Pełczyska, Pińczów district. Sprawozdania Archeologiczne 62, 353-372 ; Scheuer L. and Black S. 2000. Developmental juvenile osteology. San Diego, New York, Tokio ; Sikora P. 1969. Zmiany z wiekiem cech opisowych i metrycznych głowy młodzieży egipskiej w wieku od 7 do 18 lat. Przegląd Antropologiczny 35(2), 421-429 ; Szczepanek A. 2008. Ludność kultury trzcinieckiej w świetle badań antropologicznych. In K. Kaczanowski (ed.), 100-lecie Zakładu Antropologii UJ, Księga Jubileuszowa, Kraków, 243-257 ; White T. and Folkens P. 2005. The Human Bone Manual, Elsevier Academic Press. Burlington, San Diego, London

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

62

Strona pocz.:

373

Strona końc.:

379

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55444 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji