Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Late Bronze and early Iron Age cemetery from Wrocław Żerniki = Cmentarzysko ciałopalne z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza we Wrocławiu Żernikach

Twórca:

Baron, Justyna ; Skolasiński, Łukasz ; Żur, Tomasz

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il. ; 25 cm

Abstrakt:

The paper aims at presentation of results of salvage excavations carried out at a cremation urnfield at Wrocław Żerniki (site no. 4). Apart from introduction, geomorphological properties of the area, state of preservation and grave forms, the text includes results of studies on discovered artefacts. They were mostly made of ceramics, however some items made of bronze, iron and lithic were analysed as well. On the basis of morphologic and stylistic properties of reconstructed vessels, it was concluded that the urnfield, despite its small size, had been used for several centuries i.e. from the Hallstatt A2 to C periods. However, obtained data do not allow to establish if the site was used continuously. The text contains closing remarks on the site against the background of other known sites of similar chronology

Bibliografia:

Baron J., Borowski G., Grześkowiak M. and Jarysz P. 2007. Wrocław-Żerniki stan. 4. Sprawozdanie z wyprzedzających ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie autostradowej obwodnicy Wrocławia. Wrocław (typescript stored in Archive of the Institute of Archaeology, Wrocław University)
Baron J. and Domański G. 2005, Archeologiczne badania powierzchniowe i sondażowe na trasie przebiegu autostradowej obwodnicy Wrocławia. Ocena zagrożeń dla dóbr kultury, (typescript stored in Archive of the Wrocław Branch of the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences)
Domański G. 1996. Sprawozdanie z badań powierzchniowych na trasie autostradowej obwodnicy Wrocławia. Wrocław (typescript stored in Archive of the Wrocław Branch of the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences)
Gedl M. 1979. Stufengliederung und Chronologie des Gräberfeldes der Lausitzer Kultur in Kietrz (=Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne 27). Warszawa-Kraków
Gediga B. 1967. Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku Środkowym. Wrocław
Gediga B. 1982. Zagadnienie periodyzacji okresu rozwoju kultury łużyckiej w świetle kontaktów z Południem, In M. Gedl (ed.), Południowa strefa kultury łużyckiej i powiązania tej kultury z Południem. Kraków-Przemyśl, 49-58
Gołubkow J. 1969. Wrocław-Pilczyce. Silesia Antiqua 11, 333-335
Gołubkow J. and Miśkiewicz B. 1974. Wrocław-Pilczyce. Silesia Antiqua 16, 386-388
Kaczmarek M. 2002. Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu. Poznań
Kondracki J. 1981. Geografia fizyczna Polski. Warszawa
Lasak I. 2001. Epoka brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim. Część II - zagadnienia kulturowoosadnicze. Wrocław
Malinowski T. 1961. Katalog cmentarzysk ludności kultury łużyckiej w Polsce. Warszawa
Mierzwiński A. 1994. Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku. Wrocław
Sarnowska W. 1958. Cmentarzysko kultury łużyckiej we Wrocławiu Grabiszynie. Materiały Starożytne 3, 351-376
Seger H. 1936. Schlesische Hortfunde aus der Bronze- und frühen Eisenzeit. Altschlesien 6, 85-182

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

62

Strona pocz.:

381

Strona końc.:

411

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55445 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji