Obiekt

Tudor Soroceanu, Die vorskythenzeitlichen Metallgefäße im Gebiet des heutigen Rumänien – Vasele demetal prescitice de pe actualul teritoriu al Rumâniei (= Bronze funde aus Rumänien 3; Biblioteca Muzeului Bistriţa, Seria Historica 16). Bistriţa–Cluj-Napoca 2008, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud : [recenzja]
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Tudor Soroceanu, Die vorskythenzeitlichen Metallgefäße im Gebiet des heutigen Rumänien – Vasele demetal prescitice de pe actualul teritoriu al Rumâniei (= Bronze funde aus Rumänien 3; Biblioteca Muzeului Bistriţa, Seria Historica 16). Bistriţa–Cluj-Napoca 2008, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud : [recenzja]

Twórca:

Przybyła, Marcin S.

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

25 cm

Bibliografia:

Blajer W. 2001. Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. Kraków ; Bradley R. 1998. The Passage of Arms. An archaeological analysis of prehistoric hoard and votive deposits. Oxford ; Cowen J. D. 1961. The Late Bronze Age Chronology of Central Europe: Some Reflections. Antiquity 35, 40-44 ; Dergačev V.A. 1997. Piesele de metal - referinţe la problema genezi culturilor hallstattului timpuriu din regiunea carpato-danubiano-nord-pontică. Thraco-Dacica 18, 135-205 ; Dergačev V.A. 2002. Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien (= Prähistorische Bronzefunde 20/9). Stuttgart ; Frost L. 2003. Vaseholm in Osthimerland. Ein Depotfund mit Frauenschmuck und Import aus der Periode V der jüngeren Bronzezeit. Acta Archaeologica 74, 251-292 ; Gedl M. 2001. Die Bronzegefäße in Polen (= Prähistorische Bronzefunde 2/15). Stuttgart ; Gogâltan F. 2001. The Settlement of Căşeiu and some problems concerning the Late Bronze Age in the center and Northern Transylvania. In C. Kacsó (ed.), Der nordkarpatische Raum in der Bronzezeit (= Bibliotheca Marmatia 1). Baia Mare, 191-214 ; Hansen S. 1996. Bemerkungen zur zeitlichen Stellung der Hortfunde des Typus Gyermely. Archäologisches Korrespondenzblatt 26, 433-441 ; Kacsó C. 1990. Bronzul tîrziu în nord-westul României, Symposia Thracologica 8, 41-50 ; Kacsó C. 1995. Der Hortfund von Lăschia, Kr. Maramureş. In T. Soroceanu (ed.) Bronzefunde aus Rumänien (= Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 10). Berlin, 131-14 ; Kacsó C. 2001. Zur chronologischen und kulturellen Stellung des Hügelgräberfeldes von Lăpuş, In C. Kacsó (ed.) Der nordkarpatische Raum in der Bronzezeit (= Bibliotheca Marmatia 1). Baia Mare, 231-278 ; Koós J. 2004. Újabb késő bronzkori bogrács kelet-magyaroszágról. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve 43, 83-102 ; von Merhart G. 1952. Studien über einige Gattungen von Bronzegefäßen, In: Festschrift des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz. Mainz, 1-71 ; Müller-Karpe H. 1959. Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen (= Römisch-Germanische Forschungen 21). Berlin ; Novotná M. 1991. Die Bronzegefäße in der Slowakei (= Prähistorische Bronzefunde II/11). Stuttgart ; Pare C. F. E. 1999. Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa I. Jahrbuch des Römisch-Germanisches Zentralmuseums 45/1, 293-433 ; Patay P. 1990. Die Bronzegefäße in Ungarn (= Prähistorische Bronzefunde II/10). München ; Reinecke P. 1924. Zur chronologischen Gliederung der süddeutschen Bronzezeit. Germania 8, 43-44 ; Sicherl B. 2004. Studien zur mittelbronzezeitlichen Bewaffnung in Tschechien, dem nördlichen Niederösterreich und der südwestlischen Slowakei (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 107). Bonn ; Soroceanu T. 1995. Die Fundumstände bronzezeitlicher Deponierungen - Ein Beitrag zur Hortdeutung beiderseits der Karpaten, In T. Soroceanu (ed.) Bronzefunde aus Rumänien (= Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 10). Berlin, 15-80 ; Soroceanu T. 1996. Der Bronzedepotfund von Cincu/Groß-Schenk, Siebenbürgen, Eurasia Antiqua 2, 241-282 ; Soroceanu T. 2005. Zur zeitlichen Heimat des Eimerpaares vom Kurd-Typ aus Brâncoveneşti, Siebenbürgen, Rumänien, In T. Soroceanu (ed.) Beiträge zur Veröffentlichung und Deutung bronzeund älterhallstattzeitlicher Metallfunde in europäischen Zusammenhang (= Bronzefunde aus Rumänien 2, Biblioteca Muzeului Bistriţa, Seria Historica), Bistriţa-Cluj, 429-476 ; Sperber L. 1987. Untersuchungen zur Chronologie der Urnenfelderkultur im nördlichen Alpenvorland von der Schweiz bis Oberösterreich (= Antiquitas 3). Bonn

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

62

Strona pocz.:

523

Strona końc.:

544

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55450 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

ger

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji