Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Zwischen der Chronologie und Funktion. Horizont (?) der Gräber mit Glasperlen auf den Gräberfeldern der späten Phase der Tarnobrzeg - Lausitzer Kultur = Między chronologią a funkcją. Horyzont (?) grobów z paciorkami szklanymi na cmentarzyskach późnej fazy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.

Tytuł: Zwischen der Chronologie und Funktion. Horizont (?) der Gräber mit Glasperlen auf den Gräberfeldern der späten Phase der Tarnobrzeg - Lausitzer Kultur = Między chronologią a funkcją. Horyzont (?) grobów z paciorkami szklanymi na cmentarzyskach późnej fazy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

Twórca:

Czopek, Sylwester

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 63 (2011)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il. ; 25 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Author considers chronology and social interpretation of graves with glass beads on cemeteries of the late phase of Tarnobrzeg Lusatian culture in south-eastern Poland. He recognizes them as a ritualized reflection of higher social status heritage among some mothers and daughters. Probably it functioned only during a short piece of time at the end of Hallstatt Period and/or at the beginning of La Tène Period of the Iron Age

Bibliografia:

Blajer W. 2001. Trzeci sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk. Rocznik Przemyski 37(1), 16-24
Bukowski Z. 1977. The Scythian Influence in the Area of Lusatian Culture. Wrocław
Czopek S. 2001. Pysznica, pow. Stalowa Wola, stanowisko 1 - cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza. Rzeszów
Czopek S. 2009. Aktualne problemy w badaniach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. In S. Czopek und K. Trybała-Zawiślak (Hrsg.). Tarnobrzeska kultura łużycka - źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów, 15-31
Czopek. 2010. Einfluss der äußeren Einwirkungen auf die Gestaltung des kleinpolnischen Kulturbilds in der frühen Eisenzeit. In B. Gediga und W. Piotrowski (Hrsg.). Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnej epoce żelaza (Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu. Prace Komisji Archeologicznej 18). Biskupin-Wrocław, 243-263
Czopek S., Ligoda J. und Podgórska-Czopek J. 2009. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2008 roku na stanowisku 1 w Grzęsce, pow. Przeworsk. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 30, 149-162
Gawlik A. 2005. Znaleziska scytyjskie w zasięgu kultury wysockiej. In S. Czopek (Hrsg.). Problemy kultury wysockiej. Rzeszów, 205-219
Karwowski M., Trybała-Zawiślak K. und Samek L. 2009. Archeometryczne badania szklanych paciorków z cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stan. 2 w Kłyżowie. In S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (Hrsg.), Tarnobrzeska kultura łużycka - źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów, 463-477
Malinowski T. 1962. Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej w Polsce. Przegląd Archeologiczny 14, 5-135
Miśkiewicz J. und Węgrzynowicz T. 1974. Cmentarzyska kultury łużyckiej z Kosina, pow. Kraśnik (stanowiska I, II, III). Wiadomości Archeologiczne 38, 131-204
Moskwa K. 1962. Późnołużyckie cmentarzysko ciałopalne na stanowisku 2 w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk. Wiadomości Archeologiczne 28, 308-329
Moskwa K. 1971. Późnołużyckie cmentarzysko w Trzęsówce pow. Kolbuszowa. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967, 9-98
Moskwa K. 1973. Osadnictwo kultury łużyckiej w Jasionce, pow. Rzeszów. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1973-1975, 63-71
Moskwa K. 1976. Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce. Rzeszów
Pawlata M. 2009. An archaeology of Childhood. Sprawozdania Archeologiczne 61, 9-38
Petrenko V. G. 1967. Pravobereže srednego Pridneprovja v V-III vv. do n. e. (= Archeologia SSSR. Svod Archeologičeskich Istočnikov D1-4). Moskva
Petrenko V. G. 1978. Ukrašenja Skifii VII-III vv. do n.e. (= Archeologia SSR. Svod Archaeologičeskich Istočnikov D4-5). Moskva
Polit B. 2010. Gvozdevidnye sergi c territorii Ukrainy i Polši. In Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v period antičnosti i srednevekovja. Remesla i promysly. Kerč. 356-362
Poradyło W. 1995. Materiały dawnych badań na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, przechowywane w muzeach w Przemyślu i Krakowie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 16, 23-118
Purowski T. 2008. Badania techniki wyrobu paciorków szklanych okresu halsztackiego metodami petrograficznymi. Archeologia Polski 53, 7-24
Purowski T. 2009. Wyroby szklane w kulturze łużyckiej w międzyrzeczu Noteci i środkowej Odry. (Unpublizierte Doktorarbeit im Archiv des Instituts der Archäologie und Ethnologie, Polnische Akademie der Wissenschaften). Warszawa
Samek L., Karwowski M., Czopek S., Stachowicz J. und Stęgowski Z. 2007. Analysis of Glass Beads from the Grave of the Tarnobrzeg Lusatian Culture in Jasionka and Grodzisko Dolne Employing the X-ray Fluorescence Metod (Badania szkła paciorków z grobów tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Jasionce i Grodzisku Dolnym metodą fluorescencji rentgenowskiej). Analekta Archaeologica Ressoviensia 3, 101-129
Szarek-Waszkowska E. 1975. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Krzemienicy pow. Mielec. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1970-1972, 3-51
Trybała K. 2004. Groby dziecięce na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej. In W. Dzieduszycki und J. Wrzesiński (Hrsg.), Dusza maluczka a strata ogromna (= Funeralia lednickie. Spotkanie 6). Poznań, 231-242
Venclova N. 1990. Prehistoric glass in Bohemia. Praha

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

63

Strona pocz.:

115

Strona końc.:

134

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54781 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

ger

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji