RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej

Creator:

Popławska, Halina

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria IV (1998)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Autobiografia Jana Rybińskiego, seniora Braci Czeskich, wyd. A. Danysz, "Reformacja w Polsce" nr 8, Warszawa 1922, s. 305-314.
2. W. Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976, s. 41-43, 60.
3. J. Czerkawski, Orientacje ideologiczne w Polsce w XVI w. Vita activa, vita contemplativa, w: Renesans. Sztuka i ideologia, Warszawa 1976, s. 43-44.
4. J. Dantyszek, Carmina, wyd. S. Skimina, Kraków 1950, s. 295-301.
5. J. F. Drobysz Tuszyński, Pamiętnik..., w: Dwa pamiętniki z XVII wieku, Jana Cedrowskiego i Jana Floriana Drobysza Tuszyńskiego, wyd. i wst. A. Przyboś, Wrocław-Kraków 1954, s. 31-32, 53.
6. Ekscerpt z manuskryptu własnej ręki Najjaśniejszego Króla Je. Mci ś. p. Jana Trzeciego, w: Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. F. Kluczyński, t. 1, cz. 1, Kraków 1880, s. 1-9 (Acta Historica res gestas Poloniae illustrantia, vol. II).
7. K. Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie, opr. J. Krokowski, J. Mosdorf, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1966, s. 48-59, 351-353.
8. T. Jewłaszewski. Pamiętnik... nowogrodzkiego podsędka. 1546-1604. Przekład z języka zachodnioruskiego, wyd. T. L[ubomirski], Warszawa 1860, s. 51-52.
9. A. Kuczyńska, Człowiek i świat. Wątki antropologiczne w poetykach renesansu włoskiego, Warszawa 1976, s. 142-157.
10. G. W. Leibniz, Tabulae definitionum, przeł. A. Kamieńska, W. Werpachowska, w: Słownik i semantyka. Definicje semantyczne, praca zbiorowa pod red. H. Janus, Wrocław-Warszawa 1975, s. 60.
11. T. Michałowska, Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław-Warszawa 1970, s. 124, 140, 145, 293, 301.
12. J. Ochman, Wstęp, w: G. Cardano, Autobiografia, Wrocław 1974, s. XXX.
13. J. Ossoliński, Pamiętnik, oprac. i wst. W. Czapliński, Warszawa 1976.
14. Pamiętnik Jana Stanisława Jabłonowskiego wojewody ruskiego, wyd. A. Bielowski, Lwów 1862, s. 42.
15. J. S. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983.
16. K. Pieniążek, Ethica albo Zwierciadło żywota Krzysztofa Pieniążka rotmistrza i dworzanina królów Stefana i Zygmunta Trzeciego na Lassochowie i gdzie indziej dziedzica etc. ku przykładowi braciej okazana, wyd. K. W. Wójcicki, Biblioteka Starożytna Pisarzy Polskich, t. 1, Warszawa 1854, s. 181.
17. H. Popławska, Autobiografia mistyczna, w: Religijność literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, s. 101-123.
18. H. Popławska, U początków autobiografii staropolskiej. Kryteria i konteksty, "Gdańskie Zeszyty Humanistyczne" nr 30, Gdańsk 1987, s. 107-126.
19. J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, przeł. M. Węcławski, Warszawa 1986, s. 110.
20. A. Stanisławska, Transakcyja albo Opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny od tejże samej pisane roku 1685, wyd. I. Kotowa, Kraków 1935.
21. Strategia życia. Rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie. Materiały, red. B. Suchodolski, Wrocław 1983, s. 72, 116-120.
22. M. Stryjkowski, Sam o sobie i przygodach swoich w zwiedzaniu rozmaitych krain świata, w: idem, Która przedtem nigdy światła nie widziała, Kronika polska, litewska, żmodzka i wszystkiej Rusi, wyd. M. Malinowski, t. 1, Warszawa 1846.
23. L. Winniczuk, Humanitas Horacego. (Na marginesie "Satyr"), w: eadem, Od starożytności do współczesności, Warszawa 1981, s. 142-152.
24. Żywot Wielebnej Matki Teresy a Jesu Klasztorów we Lwowie i w Warszawie karmelitanek bosych fundatorki..., w: Pisarze ascetyczno-mistyczni Polski, wyd. K. Górski, t. 2: Autobiografia mistyczna M. Teresy od Jezusa karm. bosej (Anny Marii Marchockiej 1603-1652), Poznań 1939, s. 214-215.

Relation:

Napis

Volume:

IV

Start page:

7

End page:

18

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56991 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 2, 2015

Number of object content downloads / hits:

862

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/69899

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information