Object

Title: Polski epizod „rewolucji kulturalnej” w Chinach : zapiski ambasadora Witolda Rodzińskiego

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 4 (2014), Materiały

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 132-153 ; Includes source appendix: Witold Rodziński, Pamiętnik pekiński : dwa dni (5 lutego od południa do 8 rano we wtorek 7 lutego 1967), p. 145-153 [Materiały W. Rodzińskiego (zbiory prywatne)

References:

Bińko B., Skąd przychodzili, dokąd zmierzali... aspiranci pierwszego rocznika Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001. ; Borodziej W., Wydział Zagraniczny KC PZPR [w:] Centrum władzy w Polsce 1948–1970, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003. ; Cenckiewicz S., Oczami bezpieki. Studia i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004. ; Gawlikowski K., O pierwszej w Polsce historii Chin, „Kwartalnik Historyczny” 1976, t. LXXXIII, z. 1. ; Lüthi L.M., Chiny–ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym, Warszawa 2011. ; Marczak T., Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944–1950, Wrocław 1995. ; Moćkun S., Redaktor Albert Morski. W służbie komunizmu po obu stronach oceanu [w:] Nie tylko niezłomni i kolaboranci... Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945–1989, red. T. Wolsza, P. Wójtowicz, Warszawa 2014. ; Polit J., Chiny, Warszawa 2004. ; Rodziński W., Chiny w ogniu. Rewolucja w latach 1925–1927, Wrocław 1983. ; Rodziński W., Historia Chin, Wrocław 1974. ; Rodziński W., O historii Chin (list do redakcji), „Kwartalnik Historyczny” 1977, t. LXXXIV, z. 3. ; Rodziński W., The People’s Republic of China. A Concise Political History, New York 1988. ; Rodziński W., The People’s Republic of China. Reflections on Chinese Political History Since 1949, London 1988. ; Rodziński W., The Walled Kingdom. A History of China from 2000 BC to the Present, London 1984. ; Skobelski R., Gomułka wobec rozbieżności sowiecko–chińskich w latach 1956–1970, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 2008. ; Szczepanik K., Organizacja polskiej służby dyplomatycznej 1918–2010, Warszawa 2012. ; Tebinka J., Nadzieje i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970, Warszawa 2005.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

4

Start page:

132

End page:

153

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50814 ; oai:rcin.org.pl:50814 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Edition name Date
Materiały Apr 1, 2016

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information