Obiekt

Tytuł: Pomoc Jointu i Agro-Jointu dla ludności żydowskiej na obszarze Białorusi radzieckiej

Twórca:

Kowalska, Ewa (historia)

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 49 z. 2 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 51-73 ; Streszcz. ang., ros. ; Autorka występuje pod nazwiskiem: Ewa Kowalska-Dąbrowska.

Abstrakt:

Powstałe po 1917 r. państwo radzieckie stało się spadkobiercą imperium carskiego, którego przestrzeń geopolityczną bolszewicy zamierzali utrzymać. Zespolić tak, by poszczególne społeczności przyjęły jeden, wspólny, radziecki system wartości, norm i ocen. Fragmentem integracyjnej polityki narodowościowej była rolnicza akcja osiedleńcza ludności żydowskiej. Postanowiona przez Komitet Centralny RKP w 1924 r. akcja kolonizacyjna miała sprzyjać uformowaniu się w tej społeczności warstwy chłopskiej, a więc transformacji jej kultury w kierunku zespolenia z wielonarodowym społeczeństwem radzieckim. W związku z brakiem państwowych środków pieniężnych, wykonanie odgórnie ustalonych planów stało się możliwe dzięki pomocy finansowej pochodzącej z zewnątrz, zwłaszcza od amerykańskiej organizacji Agro–Joint.

Bibliografia:

1. Chenkin E. M., Oczerki istorii borby sovietskogo gosudarstva s gołodom (1921–1922 gg), Krasnojarsk 1988.
2. Chenkin E. M., O roli „Dżonta” w okazanii pomoszczi Rossii i Ukraine v 1921–23 rr., „Vestnik Evrejskogo universiteta w Moskve”, no. 4, 1993.
3. Edmondson Ch. M., An Inquiry into the Termination of Soviet Famine Relief Programmes and the Renewal of Grain Export, 1922–23, „Soviet Studies”, Vol. 33, No. 3 (1981).
4. Fisher H., The Famine in Soviet Russia: 1921–1923. The Operations of the American Relief Administration, New York, Macmilan, 1927.
5. Gierowska–Kałłaur J., Polacy i Białorusini we wzajemnych opiniach w latach 1918–1921, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo–Wschodniej”, 42, 2007.
6. Straż Kresowa wobec kwestii białoruskiej. Deklaracje i praktyka, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo–Wschodniej”, 44, 2009.
7. Aktywność środowisk polskich w Mińszczyźnie w realiach lat 1919–1920, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo–Wschodniej”, 45, 2010.
8. Golde J. W., Zemelnoe ustrojstwo trudjaszczichsja evreev, Moskva 1925.
9. Gurevicz M. B., Gołod i selskoe chozjajstvo Ukrainy, Charkov 1923.
10. Ivnickij N. A., Repressivnaja polityka sovietskoj vłasti v derevne (1928–1933), Moskva 2000
11. Joffe E., Mielcer B., Dżoint v Biełorusi, Minsk 1999.
12. Kalinin M., Ob. Obrazovaniji Jevriejskoj avtonomnoj obłastii, Moskva 1935.
13. Kostikov V., The People and Land Borobidzhan, Moskow 1979.
14. Lepecki M., Birobidżan Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Warszawa 1937.
15. Micel M., Posleniaja głava. Agro–Dżojnt v gody Bolszogo tierrora, Kiiv 2012.
16. Patek A., Birobidżan Sowiecka ziemia obiecana?, Kraków 1997.
17. Privałova T. V., Byt rossijskoj derevni 60–e gody XIX–20–e gody XX w., Moskva 2000.
18. Sbornik statej po evriejskoj istorii i literaturze, t. 2, cz. 1, Israel 1992.
19. Serbin R., Gołod 1921–1923 i ukrainska presa v Kanadi, Toronto 1992.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

49

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

51

Strona końc.:

73

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:52303 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/49/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji