Object

Title: Serbska dominacja polityczna w pierwszej federacji narodów południowosłowiańskich (1918-1941) - zarys problematyki

Creator:

Hebda, Wiktor

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 49 z. 2 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English and Russian. ; p. 185-200

References:

Allock J. B., Explaining Yugoslavia, London 2000. ; Balcerak W., Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1974. ; Banac I., The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics, Cornell University Press 1984. ; Batowski H., Rozpad Austro-Węgier 1914–1918 (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Kraków 1982. ; Benson L., Jugosławia. Historia w zarysie, Kraków 2011. ; Бјелајац M., Дипломатија и војска. Србија и Југославија 1901–1999, Београд 2010. ; Bujwid-Kurek E., Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej, Kraków 2012. ; Čulinovič F., Dokumenti o Jugoslaviji, Historijat od osnutka zajedničke države do danas, Zagreb 1968. ; Djokic D., Nikola Pašić and Ante Trumbić. The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, London 2010. ; Đorđević M., Gudac Z., Savremena politika istorija Srbije, Crne Gore i SR Jugoslavije, Beograd 1995. ; Draganich A. N., The First Yugoslavia: Search for a Viable Political System, Hoover Institution Press 1983. ; Dragovic-Soso J., Rethinking Yugoslavia: Serbian Intellectuals and the ‘National Question’ in Historical Perspective, „Contemporary European History” nr 13 (2), 2004. ; Drapac V., Constructing Yugoslavia. A transnational history, Basingstoke 2010. ; Eberhardt P., Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005. ; Felczak W., T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław 1985. ; Glenny M., The Balkans. Nationalism, War and the Great Powers 1804–1999, New York 2000. ; Jelavich B., Historia Bałkanów. Wiek XX, Kraków 2005. ; Job C., Yugoslavia’s Ruin: The Bloody Lessons of Nationalism, a Patriot’s Warning, Maryland 2002. ; Jović D., Yugoslavia. A State that Withered Away, Purdue University Press 2009. ; Judah T., The Serbs. History, Myth and the Destruction of Yugoslavia, London 1997. ; Kox J. K., The History of Serbia, Greenwood Press 2002. ; Krkljuš L., Šarkić S., Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije, Beograd 1998. ; Lampe J., Yugoslavia as History: Twice there was a country, Cambridge University Press 2000. ; Malcolm N., Kosovo. A short history, London 1998. ; Newman J. P., Post-imperial and Post-war Violence in the South Slav Lands, 1917–1923, „Contemporary European History” nr 19 (3), 2010. ; Petranović B., Zečević M., Jugoslavija 1918–1988: tematska zbirka dokumenata, Beograd 1988. ; Podhorodecki L., Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000. ; Попов Ч., Велиика Србијa. Стварност и мит, Нови Сад 2007. ; Pułaski M., Z dziejów genezy Europy Wersalskiej. Współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim etapie I wojny światowej, Warszawa 1974. ; Ramet S., Vladko Maček and the Croatian Peasant Defence in the Kingdom of Yugoslavia, „Contemporary European History” nr 16 (2), 2007. ; Šišić F., Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1919, Zagreb 1920. ; Skowronek J., M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Warszawa 1988. ; Skulic D., The creation and dissolution of the multinational state: the case of Yugoslavia, „Nations and Nationalism” 1997, nr 3 (2). ; Slipičevič F., Istorija naroda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Novi Vijek, Sarajevo 1964. ; Szulc W., Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym 1918–1941, Poznań 1980. ; Szymczak T., Jugosławia – państwo federacyjne, Łódź 1982. ; Tanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003. ; Tomašević J., War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Collaboration, Stanford University Press 2001. ; Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

49

Issue:

2

Start page:

185

End page:

200

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52308 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/49/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information