Obiekt

Tytuł: Bronze-Age stone tumuli on Planinica Hill, obš. Tuzi, Montenegro

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 65 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il. ; 25 cm

Abstrakt:

Tumuli in Montenegro are regarded as Bronze and Early Iron Age structures, but the majority of those sites have not been explored. The archaeological record indicates significant differences in their construction. The tumuli on Planinica — the first investigated stone burial mounds in Montenegro — regarding their construction, have analogies with the Early Bronze Age site of Rječani near Nikšić only, they do not compare with sites with a later chronology. Giving the state of research on the topic however, it should be pointed out that this is only hinted at. The Brillenspirale found in the sarcophagus of Tumulus II, based on finds from the comprehensively published site Velika Gruda near Tivat, indicates a much later date — to the Late Bronze Age. The minimum number of 7 individuals (probably males) buried in Tumulus II — fitting the ancestral pattern — encourages the interpretation of a long-term burial

Bibliografia:

Baković M. and Goverdarica B. 2009. Nalazi iż kneževskog tumula Gruda Boljevića u Podgorici, Crna Gora. Godišnjak 38, 5–21
Basler D. and Benac A.1983. Praistorija Jugoslavenskih Zemalja 4: Bronzano doba. Sarajevo
Bugaj U., Trzeciecki M., Polak Z., Novak M., Bogacki M. and Małkowski W. 2012. Sprawozdanie z badań terenowych w rejonie miejscowości Dinoša, obš. Tuzi, Czarnogóra, sezon 2012. Typescript stored in the Archive of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Warszawa
Della Casa P. 1996. Linking anthropological and archaeological evidence: Notes on the demographic structure and social organization of the Bronze Age Necropolis Velika Gruda in Montenegro. Arheološki Vestnik 47, 135–143
Della Casa P. and Primas M.1996. Velika Gruda II. Die Bronzezeitliche Nekropole Velika Gruda (Obš. Kotor, Montenegro) (=Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 33). Bonn
Guštin M. 2006 Prvi vladari između Egejskog i Jadranskog mora. In Simbol boga i kralja. Prvi Europski vladari. Zagreb, 87–99
Harding A. F. 2000. European Societies in the Bronze Age. Cambridge
-
Kristiansen K. and Larsson T.B. 2008. The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmissions and Transformations. Cambridge, 108–109
Marković Č. 1992. Rezultati istraživanja nekoliko kamjenih gomila u severozapadnom djelu Crne Gore. Zbornik Narodnog Muzeja 14(1), 205–212
Marković Č. 2006. Arheologija Crne Gore. Podgorica
Savjelić-Bulatović L. and Lutovac P. 2003. Zlatno doba Crne Gore. Podgorica

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

65

Strona pocz.:

427

Strona końc.:

433

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54753 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 243 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji